навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Спектър

Министерство на правосъдието представи публично Информационна система на съдебното изпълнение

2019-11-29 0

Министерство на правосъдието представи публично Информационна система на съдебното изпълнение

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0007-С01/13.06.2017 г. по проект "Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", Министерство на правосъдието, заедно с избрания изпълнител по реда на ЗОП – "Сиела Норма" АД, представиха публично Централизирана информационна система на съдебното изпълнение на форум, който се проведе на 28 ноември 2019 г. в София, хотел "Витоша Парк. 

В рамките на горецитинария проект беше създадена централизирана информационна система на съдебното изпълнение, чрез която гражданите и бизнеса – страни в изпълнителните производства ще могат да правят справки: по движението на съответното изпълнително дело; относно изпратени до взискателя съобщения за нестанала публична продан; свързани с входящия регистър, като отговори на съобщенията с достоверна дата, наложени възбрани, изведени писма за уведомяване на ипотекарния кредитор, изведени за регистрация в съда протоколи за разгласа на продажбите на движими и недвижими вещи, начислени такси и разноски; за постъпили и преведени суми; във връзка с подадени сигнали и жалби срещу действия на държавни и частни съдебни изпълнители и различни по вид справки. Системата предоставя и други услуги, като съобщения за нестанала публична продан, съобщения и покани, съгласно изходящите регистри от служебния архив на държавните и частни съдебни изпълнители, искания до АВп за вписване на възбрана, уведомления по ДОПК до НАП, като и ще се осъществява комуникацията между контролните органи, съдебните изпълнители и жалбоподателите.

Г-жа Жана Шаранкова – инспектор в Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и ръководител на проекта, заедно с представители на фирмата-изпълнител "Сиела Норма" АД представиха разработената и въведена в експлоатация система, чрез демонстрация на предлаганите електронни услуги. Участниците – представители от Министерство на правосъдието и Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт, съдебното изпълнение –държавни и частни съдебни изпълнители, адвокати и представители на бизнеса, бяха запознати подробно с фукционалностите на централизираната информационна система.

От екипа по създаване на системата бяха организирани и проведени и допълнителни обучения в пет района от страната – гр. Пловдив, гр. Велико Търново, гр. Варна, гр. Бургас и две обучения в гр. София, на които присъстваха държавни и частни съдебни изпълнители и отговорни лица в съдебното изпълнение.

за 51%  против 49%  352 гласувалиНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума