навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Спектър Технологии

Сиела Дневник - новата алтернатива на хартиените училищни дневници

2019-02-07 0

Сиела Дневник - новата алтернатива на хартиените училищни дневници

В отговор на необходимостта от единно, удобно и лесно администриране на учебния процес в системата на средното образование на Република България и с настъпването на втория учебен срок, специалисти на "Сиела Норма" АД и експерти в сферата на образованието разработиха своята алтернатива за нов електронен дневник.

Новият продукт Сиела Дневник е модерна уеб базирана платформа, предназначена за директори, учители, родители и административен персонал в училищата. Електронният дневник е създаден, за да улеснява бързото и безпроблемно управляване на учебния процес.

Според Наредба 8 на МОН от 2016 г. изискването училищата да преминат изцяло към електронен дневник, е реквизитите в електронните му раздели да са съвместими с НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование).


Удобства за преподавателите


Преподавателите могат с лекота да попълват и променят всичко отнасящо се до представянето на учениците и до учебния процес: оценки, отсъствия, забележки, похвали, среден успех и др.

Всичко това ще се случва в основния модул Е-Дневник.

За непрекъсната връзка с родителите, е именно модулът Комуникация - имейл известяване до родителите относно всякакви настъпили събития свързани с тяхното дете.

В модула Справки лесно могат да бъдат извършвани различни видове справки, сред които са задължителните към НЕИСПУО, ритмичност на оценяване по учители, среден успех по ученици и по класове и много др.

Спестяване на време

Сиела Дневник намалява значително времето и усилията необходими на преподавателите свързано с ежедневната им административна работа и концентрира вниманието им върху качественото развитие на учениците.


Удобства за родителите

С днешния динамичен начин на живот, за родителите е истинско предизвикателство да успеят да бъдат едновременно информирани за случващото се с детето им по време на престоя му в училище, но и да успеят да участват в процеса. Контролът на развитието на детето е труден, когато ежедневно го заливаме с въпроси, за да получим желаната информация.

Сиела Дневник предоставя непрекъснат достъп на родителите до актуалната информация в електронния бележник на тяхното дете. Освен оценки, отсъствия, забележки и похвали, родителите получават информация за всички задължителни събития - родителски срещи, класни и контролни работи и др. посредством събитията в Сиела Дневник, както и чрез имейл известяване от преподавателите и ръководството на училището.

Електронният дневник е не просто своеобразна положителна промяна в административно отношение, но е стъпка към повече уважение към преподавателската професия и по-качествена образователна система.

за 50%  против 50%  340 гласувалиНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума