навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Граждани

rss

Как и къде мога да гласувам на изборите?

Източник: Рени Христова, Pravatami.bg 2014-09-30 0 - A +

Как и къде мога да гласувам на изборите? Снимка: Pravatami.bg

Кога имам право да гласувам?

 • Когато съм български гражданин с постоянен адрес на територията на Република  България.
 • Когато съм български гражданин и имам постоянен адрес или настоящ адрес, различен от постоянния ми адрес на територията на Република България през последните 6 месеца преди насрочването на датата за изборите.
 • Когато съм навършил 18-годишна възраст към датата на изборите включително.
 • Когато не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от свобода.

Кога мога да отида да гласувам?

Изборният ден започва в 6.00 ч. в деня на изборите и приключва в 19.00 ч. Ако съм отишъл навреме, но въпреки това не успея да подам гласа си преди 19.00 ч. и чакам с други негласували гласоподаватели пред избирателното помещение, времето се удължава.

Къде мога да гласувам?

 • В съответната избирателна секция на територията на страната, където фигурирам в списъка на гласоподавателите по постоянния ми адрес, посочен в личната ми карта. Мога да направя справка дали фигурирам в списъка:

  • Като изпратя SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS трябва да напиша само цифрите на ЕГН-то ми. Системата ще ми върне SMS с номера и адреса на избирателната секция, където съм разпределен.

  • Като позвъня на безплатния телефон: 0800 1 4726. (Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”).

 • В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, като подам заявление до тях в срок от 30 дни преди датата на изборите.
 • Мога да подам заявление по образец за гласуване по настоящия ми адрес, но това трябва да го направя не по-късно от 14 дни преди изборния ден до общинската администрация по настоящия ми адрес.
 • Заявление по образец за включване в избирателен списък мога да подам и в случай, че неправомерно съм изваден от него. Заявлението подавам пред общинската администрация по постоянния ми адрес в срок.
 • Мога да бъда допуснат в избирателния списък в деня на гласуването. Това става от секционната комисия по постояния ми адрес при предостaвяне на валиден документ за самоличност и само когато не фигурирам в „забранителния списък”. В него са посочени лицата, поставени под запрещение, изтърпяващи наказание лишаване от свобода и на които е било прието заявлението за гласуване по настоящ адрес или в чужбина. Ако ми бъде отказано вписване, мога да обжалвам отказа в 2-дневен срок пред съответния районен съд. Решението на съда е окончателно.
 • Kогато имам трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК/НЕЛК, които не ми позволяват да упражнявам избирателното си право в изборното помещение, мога да гласувам с подвижна избирателна урна като заявя желанието си не по-късно от 30 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец , подписано от мен саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинската администрация по постоянния ми адрес (или настоящия ми адрес, когато направя искане по чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс).
 • Kогато съм с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, мога да гласувам в специално определената секция, която е означена с табели и други обозначителни знаци, и се намира на първия етаж (партера) на сградата, където се провежда гласуването. Такава табела и знаци се поставят и на входа на сградата, така че да ме насочат към избирателната секция.

Важно: когато съм студент или ученик редовно обучениев град различен от този, където е постоянния ми адрес, имам право да подам гласа си:

 • В която и да е от избирателните секции в града, където уча.
 • Имам право да подам гласа си и в секция по настоящия ми адрес, като подам заявление за вписване в списък по настоящ адрес до общинската администрация по настоящия ми адрес. Срокът за подаване е 14 дни преди деня на изборите.

Как да заявя своето желание за гласуване на изборите, когато съм извън страната?

 • Трябва да заявя желанието си да гласувам пред  дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;
 • да подам заявление по образец, подписано саморъчно не по–късно от 30 дни преди датата на изборите;
 • заявлението мога да подам лично или с писмо, а може и сканирано, като го изпратя на електронната поща на дипломатическото или консулското представителство.

(За допълнителна информация относно гласуване извън страната мога да посетя официалния сайт на Външно министерство на Република България.)

Какви документи да нося, когато гласувам?

 • За да гласувам, трябва да представя документ за самоличност (паспорт или лична карта).
 • Ако срокът на валидност на документа ми за самоличност е изтекъл или ако документът ми е изгубен, откраднат или унищожен и е в период на подновяване, трябва да представя удостоверение от МВР за издаване на нов такъв.
 • Ако съм студент/ученик и искам да гласувам в града, където уча, трябва да нося със себе си редовно заверена студентска/ученическа книжка. Попълвам на място и декларация, че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място (Такава декларация попълвам и когато съм с увреждания на опорно-двигателния апарат/зрението и гласувам в специално определена избирателна секция).

Автор: Рени Христова

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.(*)

Актуалните версии на Правата се съдържат на pravatami.bg.

за 49%  против 51%  1354 гласували


rss
Посети форума