навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Сделки

rss

Обезсилване на нотариален акт – кога, как и защо?

Източник: Анна Генова, Pravatami.bg 2015-06-03 0 - A +

Обезсилване на нотариален акт – кога, как и защо? Снимка: Pravatami.bg

Искам да обезсиля нотариалния акт, който нарушава интересите ми. Не знам дали изобщо е възможно и ако е – имам ли право да го искам и кога? Как да защитя правните си интереси?

Обезсилването на нотариален акт става чрез отмяна. Тя не може да стане доброволно по искане на страните (извънсъдебно), нито от нотариуса, нито пък съответният административен орган, по чието искане е издаден нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост, може да разпореди на нотариуса с писмо да обезсили такъв акт. Отмяната е възможна чрез предявяване на иск пред съда. Действието на такова съдебно решение е винаги автоматично, но за да има сила по отношение на третите лица, решението за отмяна трябва да се впише.

Основанието за обезсилване на нотариален акт е нотариалното удостоверение (изявлението на нотариуса) да е неистинско. Това основание може да съществува още при издаването на акта или да се породи по-късно, след издаването на акта.

Спрямо спецификата си неистинското нотариално удостоверение може да бъде:

  1. Неавтентично – когато удостоверението изцяло или отчасти не изхожда от лицата, на които се приписва (налице е материална поправка – например определени лица не са направили тези изявления пред този нотариус);
  1. Невярно – когато удостоверението не отговаря на действителността (това, което е удостоверено в него, не съществува – например, че едно лице има право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, а реално това не е така).

Важно! На отмяна по съдебен ред подлежат само т.нар. констативни нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, но не и тези, удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот.

Кой може да подаде иск за отмяна на нотариален акт?

Иск за отмяна на нотариален акт може да подаде:

  1. Някоя от страните по акта, ако има интерес от това.
  2. Трето лице, когато се засягат неговите права или то има интерес от доказването на съществуването или несъществуването на правото, което се засяга със съответния нотариален акт.
  3. Прокурор – има право да предяви иск за отмяна на издадения акт, когато е издаден в нарушение на закона. Тогава искът се насочва срещу лицата, които се ползват от акта.

При уважаване на иска, издаденият нотариален акт се счита за отменен с обратна сила (това значи, че не е породил правни последици). Нотариусът има задължение да отбележи върху нотариалния акт, че въз основа на съдебно решение нотариалният акт е обезсилен. Искането за отбелязване може да се направи от заинтересованите лица, които трябва да представят препис от влязлото в сила съдебно решение.

Важно! Исковата молба за отмяна се вписва, вписва се и съдебното решение, тъй като иначе няма как да стане известно на третите лица.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

за 50%  против 50%  1741 гласували


rss
Посети форума