навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Съд

rss

Откога започва да тече погасителна давност и кога се прекъсва?

Източник: Владимир Иванов, Вяра Молева - Pravatami.bg 2015-04-22 0 - A +

Откога започва да тече погасителна давност и кога се прекъсва?

Има ситуации, в които ми казват, че дължа определена сума – натрупани суми от СИМ-карта, която съм ползвал преди много години или за получена книга по пощата, която мислех за подарък. Не съм съгласен с тези суми и нямам намерение да ги плащам, защото е изтекла погасителната давност. Как мога да бъда сигурен, че съм прав? А ако съм прав, какво трябва да направя?

Кога започва да тече давността?

Давността започва да тече от момента, в който задължението е станало изискуемо т.е от от момента, когато трябва да се извърши плащането – при мобилен оператор от датата на издаване на фактурата.

В случай че не сме се уговорили с кредитора кога да му платя задължението (при договор за заем например), давността започва да тече от датата, на която е сключен договора за заем. Кредиторът може да изисква плащане на задължението във всеки един момент, но след като ме е поканил да го направя и ми е дал разумен срок да извършва плащането. Пример при теглене на кредит.

С погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността за тях да не е изтекла. Това означава, че ако погасяването на главницата е изтекло по давност, то и лихвите също са погасени по давност.

Кога се прекъсва давността?

Давността е предвидена за случаите, в които кредиторът бездейства за своето вземане. Следователно ако кредиторът предприеме мерки за събиране на дълга, давността се прекъсва.

Случаите, при които давността се прекъсва:

  1. ако аз призная, че имам задължение без значение дали е изрично, мълчаливо или частично;

NB! Ако призная само част от моя дълг, давността се прекъсва само и единствено за тази част!

Пример:

Моят мобилен оператор иска да си платя задължения за неплатени сметки на стойност 50 лв. Аз обаче не мисля, че дължа толкова пари и признавам, че дължа само 15 лв. по една точно определена фактура. За тези 15 лв. давността се прекъсва и започва да тече отново. За останалите 35 лв. обаче това не е така.

  1. подаване на иск в съда срещу мен, с който да се започне съдебна процедура целяща аз да бъда осъден за заплащане на дължимите суми;
  2. подаване на заявление от кредитора ми за издаване на Заповед за изпълнение срещу мен;
  3. сезиране на съдебен изпълнител за започване на изпълнително производство, когато вече има изпълнително основание;

Важно! Никакви други действия на моя кредитор не прекъсват давността – продаване на задължението ми чрез цесия, прехвърляне на задължението ми за събиране от друго лице, телефонни обаждания, срещи на живо между него и мен, изпращане на покани от негова страна дори те да са нотариални покани.

Ако  давността се прекъсне, започва да нова давност. ако кредиторът ми е водил дело срещу мен и вземането е установено със съдебно решение новата давност винаги е петгодишна без значение дали първоначалната давност е била петгодишна или тригодишна.

Има ли абсолютна давност?

Законодателят НЕ е предвидил абсолютна давност за гражданскоправни вземания, за разлика от административното право, където за публични вземания на държавата е предвидена 10 годишна абсолютна давност. Това означава, че държавата не може да събира по принудителен ред вземания за данъци, например отпреди 10 години, освен ако тези вземания не са разсрочени или отсрочени, но независимо дали давността е спирана или прекъсвана.

Как да се ползвам от изтекла давност?

NB! Давността не се прилага служебно, а аз трябва да се позова на нея!

Ако кредиторът потърси съдействие от съда за събиране на своето вземане, последният няма задължение да проверява дали давността на задължението ми е изтекла. Аз (или адвокатът ми) трябва изрично да се позовем на изтекла давност, за да мога да се ползвам от нея. Това означава да откажа да платя и като причина изрично да посоча, че давността е изтекла. В противен случай (т.е. ако забравим да се позовем на изтекла давност), съдът ще ме осъди да платя, въпреки че давността е била изтекла и аз съм могъл да възразя на това основание. Ако бъда осъден, ще започне да тече нова давност, която е 5-годишна.

Плащам въпреки изтекла давност

Ако има изтекла давност, независимо дали съм знаел за нея или не, и все пак съм си платил задължението доброволно, няма как да искам да ми се върнат парите. Защото това, което съм дал на кредитора си е плащане по реално съществуващо мое задължение. Единствената особеност е невъзможността на моя кредитор да получи това плащане по принудителен ред.

за 50%  против 50%  1586 гласували


rss
Посети форума