навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Полиция

rss

[Издадоха] написаха ми [електронен] фиш

Източник: Велимира Бакалова, Pravatami.bg 2014-10-09 0 - A +

[Издадоха] написаха ми [електронен] фиш Снимка: pravatami.bg

Получавам честитка по пощата, защото пътни камери са заснели как карам с превишена скорост. В друга ситуация пътният полицай ми казва, че „ще се размина с по-малкото зло” и ми пише фиш. Каква е разликата между обикновен и електронен фиш? Как мога да се защитя и какво е полезно да знам, за да не се паникьосвам при поредната проверка от пътна полиция?

Фиш

При маловажен случай на нарушение, което е установено в момента и на мястото на извършването контролиращият орган може да ми наложи глоба в размер от 10 до 50 лв. като ми издаде фиш.

Фишът трябва задължително да съдържа данни за:

 • самоличността на наложилия глобата служител;
 • самоличността на нарушителя;
 • мястото и времето на нарушението;
 • моторното превозно средство, с което е извършено нарушението;
 • кои разпоредби на закона са нарушени;
 • размера на наложената глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане.

Фишът трябва да бъде подписан от служителя, както и от мен, в случай че съм съгласен да заплатя наложената глоба. Фишът се изпраща на НАП и мога да заплатя сумата по банков път или чрез пощенски запис. Имам право и да откажа да подпиша фиша, ако не съм съгласен с него. В такъв случай контролният орган ще ми състави акт, срещу който мога да предприема действия по възражение или обжалване.

!NB В случаите на неправилно паркиране фишът може да бъде съставен и в мое отсъствие, като един екземпляр от него се закрепва към автомобила и с това действие се счита, че фишът ми е връчен. Втори екземпляр ще получа и по пощата.

Ако пък съм извършил маловажно нарушение, за което е предвидена глоба до 50 лв., но това е установено с техническо средство или заснемаща система, ще получа покана по пощата да се явя в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да ми бъде издаден фиш. В случай че превозното средство не е управлявано от мен и не аз съм извършил нарушението, мога да посоча действителния нарушител.

NB! Ако не се явя в този срок или не посоча писмено нарушителя, дори да не съм извършил нарушението, ще ми бъде издаден фиш, който се счита връчен от момента на издаване.

Законът ми дава 7-дневен срок от датата на издаване на фиша, за да го заплатя доброволно.  След изтичането на този срок издаденият фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление и задължението по него се предава за принудително събиране на публичен изпълнител от  Национална агенция по приходите.

Електронен фиш

Електронен фиш ще ми бъде издаден, когато нарушението ми е установено и заснето  от техническо средство (мобилен радар или стационарна камера) в отсъствието на контролен орган. За разлика от фиша за маловажно нарушение, при електронния няма значение какъв е размерът на предвидената глоба и какъв е вида на нарушението.

NB! Електронен фиш не може да ми бъде издаден, когато нарушението ми е заснето с мобилна камера в присъствието на контролен орган. В такава ситуация обаче  контролиращият орган може да ми състави акт по обичайната процедура.

Електронният фиш трябва да съдържа следната информация:

 • на територията на коя структура на МВР е установено нарушението;
 • мястото, датата и точния час на извършване на нарушението;
 • регистрационният номер на моторното превозно средство;
 • собственикът, на чието име е регистрирано превозното средство;
 • описание на нарушението;
 • кои законови разпоредби са нарушени;
 • размера на наложената глоба, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане.

Фишът ще получа по пощата.

Не е справедливо да наказват мен, ако друг е извършил нарушение с моя автомобил. В този случай, в 14-дневен срок от получаване на фиша, мога да подам до съответното регионално поделение на МВР писмена декларация с данните на шофьора, управлявал автомобила, заедно с копие от шофьорската му книжка.

Когато наистина съм виновен и няма изгледи електронният фиш да бъде отменен, е полезно да знам, че ако в 14-дневен срок от получаване на фиша заплатя глобата, то дължа само 70 процента от размера й.

Как да възразя срещу електронен фиш?

В  7–дневен срок от получаването на фиша мога писмено да  възразя срещу него. Възражението, заедно с всички писмени доказателства, подавам до директора на съответния орган, издал ми фиша. В 7-дневен срок от постъпването на възражението трябва да получа становището на директора. Той обаче има право да анулира електронния фиш само в 2 случая:

- ако моторното превозно средство е било обявено за издирване или

- нарушението е извършено с МПС със специален режим на движение.

Как да обжалвам електронен фиш?

Ако възражението ми не бъде прието или намирам съставения електронен фиш за неправилен, имам право да го обжалвам в 14-дневен срок от получаването му, а при направено възражение – в 14-дневен срок от получаване на отказа за анулирането на фиша. Процедурата за обжалване е идентична с тази за обжалване на наказателно постановление – тук мога да науча повече.

Автор: Велимира Бакалова

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Актуалните версии на Правата се съдържат на pravatami.bg.

за 49%  против 51%  1715 гласували


rss
Посети форума