навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Граждани

rss

Правата ми като диабетик

Източник: Виолета Атанасова, pravatami.bg 2017-06-02 0 - A +

Правата ми като диабетик

Имам здравословен проблем и отивам при личния си лекар. След няколко изследвания се оказва, че страдам от т.нар. захарна болест (диабет). Явявам се пред експертна лекарска комисия и тя констатира, че заради диабета съм лице с намалена работоспособност и се произнася с експертно решение, удостоверяващо това. Не бива да изпадам в паника, а е добре да се поинтересувам за допълнителните права, които имам с оглед намалената си работоспособност.

Те зависят от това какъв е процентът на намалена работоспособност. При диабета той се изчислява според възрастта или начина на лечение и диабетът се дели на два вида:

 • Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим):
 1. добре контролиран с инсулин без усложнения: 50 % намалена работоспособност;
 2. диабет в детската възраст без усложнения: 60 – 80 % намалена работоспособност;
 3. инсулинозависим захарен диабет с хронични усложнения в зависимост от техния брой: 60 – 80 % намалена работоспособност.
 • Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим):
 1. контролиран с диета или с лекарства, които се приемат през устата, като хапчета напр.: 10 % намалена работоспособност;
 2. захарен диабет на перорално лечение с хронични усложнения на заболяването в зависимост от броя им: 30 – 50 % намалена работоспособност;
 3. диабет в детската възраст: 50 % намалена работоспособност.

В общи линии допълнителните права, които имам, зависят от това дали намалената работоспособност е под или над 50%.

Права във връзка с полагане на труд:

 • Ако съм лице, което в резултат на диабета е с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, ползвам предварителна закрила при уволнение. Работодателят ми задължително отправя до съответната Дирекция „Инспекция по труда” писмено искане за разрешение на уволнението ми като преди това се взема мнението и на ТЕЛК.

С такава закрила като диабетик обаче НЕ се ползвам във всички случаи на уволнение, а само в определени хипотези:

 • при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата – напр. закриват клона на фирмата в моя град;
 • при намаляване на обема на работата – напр. работя в хранителен магазин и оборотът рязко спада;
 • при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата – напр. изисква се дълго време да стоя прав, а заради диабета имам проблеми с крайниците;
 • при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
 • ако бъда дисциплинарно уволнен.
 • Ако съм диабетик, нает на работа по трудов договор, и работоспособността ми е намалена 50 или над 50 на сто, то аз имам право на не по-малко от 26 работни  дни платен основен годишен отпуск.
 • Ако съм диабетик с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто и съм трудоустроен, аз имам право на  допълнително месечно възнаграждение. Неговият размер зависи от степента на намалената работоспособност, а именно
  1. над 90 на сто трайно намалена работоспособност – от 40 до 60 на сто;
  2. от 71 до 90 на сто трайно намалена работоспособност – от 30 до 50 на сто;
  3. от 50 до 70,99 на сто трайно намалена работоспособност – до 30 на сто.
 • В случай, че съм диабетик с трайно намалена работоспособност до 50 на сто и съм трудоустроен за определен срок и на новата си работа получавам по-ниско трудово възнаграждение от трудовото възнаграждение за предишната си работа, аз има право на парично обезщетение.

Права при пенсиониране

Ако съм диабетик и съм осигурен и съм с 50 и над 50 % намалена работоспособност, аз имам право на пенсия за инвалидност.

Данъчни облекчения

 • Ако съм диабетик с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът сгради, който ще дължа за основното ми жилище, е със 75 на сто намаление.
 • Освобождава се от данък лекият автомобил, който е моя собственост, ако аз съм диабетик с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и автомобилът с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW и до 160 конски сили.

Помощи

 • Ако съм диабетик със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност имам право на безплатно пътуване два пъти в годината – отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната. За тази цел е необходимо да представя удостоверение, издадено от дирекция “Социално подпомагане” по постоянния ми адрес.

NB! Не бива да забравям, че инвалидността е ограничена със срок. Той е от 1 до 3 години  в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване. След изтичане на този срок аз трябва да се явя отново пред съответната експертна лекарска комисия, за да ми бъде призната инвалидност и да се ползвам от горепосочените права. Ако обаче съм в състояние без възможност за пълно или частично възстановяване, се определя пожизнен срок на инвалидността.

NB! Ако съм диабетик, е добре да следя страницата на Българска АсоциацияДиабет”, където да се запознавам с възможностите за безплатно лечение, получаване на безплатни диабетични храни, обувки за диабетици и др.

за 50%  против 50%  364 гласували


rss
Посети форума