навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Пари

rss

Имам си работа с колекторска фирма за събиране на вземания

Източник: Велимира Бакалова, Pravatami.bg 2014-10-08 0 - A +

Имам си работа с колекторска фирма за събиране на вземания Снимка: pravatami.bg

Получавам писмо или телефонно обаждане от напълно непозната за мен фирма, която твърди, че имам неизплатени задължения към доставчик на услуги и ми указва срок, в който трябва да изплатя посочената сума или в противен случай ме очакват запор, съдебни дела и множество разходи. Имам ли основание да изпадам в паника? Как подобна фирма се е сдобила с личните ми данни и информация за сключен от мен договор и поетите по него задължения? Законно ли е? Дължа ли нещо на някого, с когото не съм имал никакви отношения  и не съм сключвал договор под каквато и да е форма?

Какво се случва?

В случая се натъквам на придобилите актуалност през последните години фирми/ агенции за събиране на вземания или така наречените колекторски фирми. Кредиторите се обръщат към тези фирми, защото събирането на вземания от длъжниците често изисква значителни ресурси – финанси, време и нерви, а поверяването задачата на специалисти осигурява значителна бързина и ефективност.

Съществуват две възможности колекторска фирма да прояви интерес към моите задължения:

1) Когато вземане спрямо мен й е било прехвърлено (т.е продадено). Законът предоставя възможност на всеки кредитор да прехвърли свое вземане (парично или не) или имуществено право на трето лице, сключвайки с него договор за цесияС договора за цесия вземането преминава върху купувача заедно със съпътстващите го привилегии, обезпечения и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви.

2) Когато е била наета да представлява и да извършва действия по събиране от името и за сметка на кредитора. В този случай продължавам да дължа на първоначалния кредитор, а колекторската фирма получава процент от събранта сума. Колекторската фирма не е носител на правата на кредитора,  а е само  негов  пълномощник.  Важно е да поискам документ, който удостоверява упълномощаването, за да разбера основателни ли са претенциите.

Независимо пред коя от двете ситуации съм изправен на първо място е важно сам да проверя дали наистина дължа посочената сума. Съобщението трябва да сочи точния размер на вземането, основанието, на което дължа, към коя дата е било изискуемо, за да се провери и от кога текат лихвите. Важно! Добре е да пазя всички договори, касови бележки и фактури, свързани с доставчици на услуги, за да мога сам да направя справка сключвал ли съм договор, при какви условия и имам ли неизплатени суми.

На какво да обърна внимание при договора за цесия?     

  • Задължително е да бъда уведомен за сключването на  договора между стария и новия кредитор,  за да породи той действие спрямо мен. Важно е не просто да е бил направен опит да ми бъде доставено съобщението, а действително да е достигнало до мен.  NB! В случай, че фирмата е избрала да ме уведоми чрез нотариална покана, е възможно, ако не бъда намерен на адреса си, да бъде залепено уведомление, указващо ми, че ще се смятам за редовно уведомен, ако в двуседмичен срок от датата на залепване на уведомлението не се явя да получа поканата.
  • Законът не предвижда изрична форма на съобщението, но във връзка с доказване на извършеното действие по уведомяване е прието да ми бъде съобщено в писмена форма. По тази причина фирмите предпочитат да връчат писмени съобщения/извънсъдебни покани чрез куриер, призовкар или по пощата чрез обратна разписка.
  • Преди да бъда уведомен за прехвърлянето, колекторската фирма няма право да иска от мен да изпълня задължението си. Ето защо до момента на съобщаването имам право да престирам, т.е да заплатя дължимата сума на първоначалния си кредитор, като изпълнението ще бъде редовно, задължението ми ще се счита изпълнено и аз ще бъда освободен от него. Всякакви съобщения, покани и предупреждения от фирмата преди получаване на съобщението за прехвърлянето не бива да ме смущават.
  • Съобщаването трябва да бъде извършено от първоначалния кредитор. NB! В общите условия на  мобилните оператори изрично е формулирано задължението да информират абонатите, че ще бъдат предприети действия по извънсъдебно събиране на неплатени парични задължения, включително и чрез помощта на трети лица. В съобщението трябва да се посочи точният размер на претендираните задължения, основанието, от което произтичат, както и третото лице, което ще събира вземането. В останалите случаи е допустимо кредиторът да упълномощи фирмата да ме уведоми и да получа съобщение директно от новия кредитор.
  • Колекторските фирми нямат право да начисляват никакви допълнителни такси и разноски, тъй като прехвърленото им вземане напълно съвпада  по обем с вземането на първоначалния кредитор – дължимото се ограничава до задължението и законната лихва, натрупана за съответен период. Допълнителни суми за  разноски и такси могат да ми бъдат поискани само след като претенцията на фирмата е потвърдена от съд и е издаден изпълнителен лист, копие от който ми е връчен от съдебен изпълнител, при когото е образувано изпълнително дело.
  • От момента, в който съм получил съобщението, се считам за уведомен и сключеният договор има действие спрямо мен. Моят нов кредитор е фирмата, събираща вземания и в случай, че действително дължа плащането, трябва да престирам, т.е да заплатя сумата именно на нея.  Ако след получаване на съобщението все пак заплатя на първоначалния кредитор, то новият кредитор има основание да продължава да иска плащане от моя страна.
  • Важно е да проверя дали задължението ми не е погасено по давност. Задълженията за обезщетения и неустойки по неизпълнен договор, за наем, за лихви и за други периодични плащания се погасяват с изтичането на 3-годишен давностен срок. Всички останали вземания, за които законът не предвижда друг срок, се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок.

Автор: Велимира Бакалова

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Актуалните версии на Правата се съдържат на pravatami.bg.

за 51%  против 49%  1880 гласували


rss
Посети форума