навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Полиция

rss

Правата ми при претърсване от полиция на обществено място (личен обиск)

Източник: Pravatami.bg 2017-04-13 0 - A +

Правата ми при претърсване от полиция на обществено място (личен обиск) Снимка: Pravatami.bg

Случвало ми се е, когато се  разхождам  вечер или си вървя с компания в парка, до мен да се приближи патрулка или полицай, да ми изгледа съмнително и да се провикне: “Ей ти, я си дай личната карта за проверка. А в джобовете какво имаш?” Това си е чист личен обиск на обществено място и следва да знам как се извършва и с какви права разполагам в този случай.

1. Кога полицаите могат да ме спират на улицата и защо?

Проверката, която служителите на МВР могат да ми наложат на обществено място, се изразява в две основни направления: проверка на личната ми карта и извършване на личен обиск.

Полицаите могат да ме спрат за проверка на личната ми карта при следните условия:

 • когато съм под 18 годишна възраст и се разхождам вечер, следва да спазвам законово установените правила за часовите ограничения, в които мога да излизам навън. Практиката показва, че често вечер служителите на МВР  проверяват личните карти на младежите, за да са сигурни, че се спазват следните правила:
 • когато съм поне на 14 години имам право да излизам без придружител до 22 часа и право да излизам след 22 часа, но с придружител;
 • когато съм на 18 години имам право да излизам без придружител след 22:00 ч.
 • когато има налични данни за мен, че съм извършил някакво престъпление или друго нарушение на обществения ред (примерно при  дребно хулиганство);
 • когато проверката е наложителна, защото има извършено престъпление или административно нарушени;
 • когато съм чуждестранен гражданин и се провежда контрол по редовността на документите ми за самоличност и пребиваване в страната;
 • когато се намирам на контролен (пропусквателен) пункт, организиран от полицията;
 • когато проверката е наложена по искане на друг държавен орган. 

Полицаите ме обискират или извършват т.н. официален оглед, познат още в разговорната реч като “джобене” или “прeджобване”, с цел да открият у мен доказателство за престъпление или укрити вещи.

Обискът е позволен само при следните случаи:

 • когато съм задържан и за мен има данни, че съм извършил престъпление;
 • когато има данни за мен, че нося опасни или забранени за притежаване предмети;
 • когато се намирам на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред и има достатъчно данни, че нося в себе си вещи, които са свързани с извършеното престъплението или нарушението;
 • когато има подаден сигнал за мен в Шенгенската информационна система (ШИС) за извършване на специфичен контрол. Това е информационна система, използвана в много европейски държави за предоставяне на информация за хора и предмети.Информацията може да се отнася за изгубени вещи или изчезнали лица, за които има заповед за арест.

Важно! Обиск може да ми бъде извършен само от лице, което е от същия пол като моя.

2. Как протича самата проверка?

За да съм спокоен с процедурата за проверка, следва учтиво да помоля полицаите да ме запознаят с основанието за извършване на обиска срещу мен. Ако е защото ме задържат, то какво е основанието за задържането ми. Ако е защото нося опасни или забранени предмети, то какви са данните, по които съдят за това нещо. Важно е да поискам всичко това да се впише в протокола за извършване на обиска ми.

Задължително е обискът да се извърши освен от лице от същия пол, но и в присъствие на поне още един свидетел. А когато основанието за това е, защото съм задържан или укривам предмети от значение за съдебно дело, тогава свидетелите трябва да са поне двама (поемни лица) и отново от същия пол.

 • Първо и задължително условие, за да протече един обиск законосъобразно, е служителите на МВР да ми се представят, като се идентифицират с име и звание, а при съмнение от моя страна са длъжни да покажат и полицейските знаци по себе си и служебната си карта. 
 • Второ: Полицаите следва да снемат самоличността ми, като представя документи за самоличност (лична карта, шофьорска книжка, паспорт). Ако не нося такива в себе си, е достатъчно, лицата, които имат документи за самоличност и ме познават да потвърдят, че аз съм човекът, за когото се представям.

Ако откажа без основание да представя документите си за самоличност на полицейските органи или не ги нося със себе си може да ми бъде наложена глоба в размер между 50 и 300 лева. Възможно е да последва и отвеждането ми за справка в близкото районно поделение на МВР и даже да ми бъдат взети отпечатъци, за да се разкрие самоличността ми.

 • Трето: Всеки път при извършване на  обиск полицаите са длъжни да съставят протокол. Той се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от мен. Полага ми се един екземпляр от него.

Важно! След като протоколът бъде попълнен от органите на реда, имам право да се запозная с неговото съдържание и да се уверя, че в него са изчерпателно описани всички вещи, които са били у мен в момента на обиска, както и да отчета дали не са пропуснати вещи или пък не са добавени нови. За да се подсигуря, че такива няма да се допишат, мога да задраскам свободните полета в протокола, след като го прочета. А ако нещо не е както смятам, мога да напиша възражението си в самия протокол в графата за това. По възможност, ако съм с приятел по време на обиска, е добре той внимателно да следи какви вещи се вадят от джобовете ми, за да не ми се подхвърли някоя незаконна без да забележа.

3. Как да се защитя, ако бъда подложен на неоснователен и неправилно извъшен обиск?

Мое конституционно право е това на лична свобода и неприкосновеност. Обискът следва да се извърши по начин, който не уронва честта и достойнството ми.

Когато полицаите употребят неправомерно сила или оръжие при упражняване на принудителни мерки върху мен, или когато ме обиждат и накърняват достойнството ми, мога:

 • да подам жалба в районното поделение на МВР;
 • да сигнализирам на  съда в Страсбург, за да потърся защита на човечките си права. Това важи само за случаите, когато съм се възползвал от всичките вътрешноправни средства за защита, предвидени в българското законодателство. И дори, когато тези средства са неефективни и с тях не мога да постигна защита на нарушеното ми право или справедливо обезщетение, тогава също мога да се обърна към съда.

В случай, че иззетите от мен вещи не са доказателства за извършено нарушение или престъпление, следва да ми бъдат върнати след обиска и никой няма право да ги задържа, освен ако притежаванието им е противозаконно.

за 49%  против 51%  469 гласували


rss
Посети форума