навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Работа

rss

Трудовата ми книжка

Източник: Петър Кьосев, Pravatami.bg 2017-02-23 0 - A +

Трудовата ми книжка Снимка: Pravatami.bg

Трудовата ми книжка удостоверява редица факти, свързани с полагането на моя труд, трудовия ми стаж, работната заплата, прекратяването на трудовия ми договор и други. Ако работя по трудов договор – то аз трябва да имам трудова книжка. При постъпване на работа съм длъжен да представя на новия си работодател своята трудова книжка.

Ако постъпвам за първи път на работа, работодателят ми е  длъжен в срок от 5 дни да ме снабди с трудова книжка. Стойността на издадената за първи път трудова книжка е за сметка на моя първи работодател. При последващо изгубване на трудовата книжка, стойността й се покрива от мен (ако аз съм я изгубил), или от работодателя (ако причината за изгубването е у него).

Органът, който издава нова трудова книжка е “Инспекция по труда”. Това става въз основа на писмена молба-декларация, в която трябва да посоча, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които съм работил.

1. Инспекцията по труда в района на моя настоящ адрес е компетентна да издаде нова трудова книжка, в случай че аз съм виновният за загубването или унищожаването и. Данните за трудовия стаж се вписват въз основа на представените от мен удостоверения по образец с достоверни данни. (вж. Приложение № 2 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж)

2. Инспекцията по труда в района на седалището на моя работодател е компетентна да издаде нова трудова книжка, в случай че моят работодател е виновен за загубването/унищожаването й. Работодателят има най-много едномесечен срок, в който трябва да представи удостоверение за трудовия ми стаж при него, както и данните от предишните ми работодатели. (вж. Приложение №2 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж)

Трудовата ми книжка се съхранява от мен и аз съм длъжен да я представям на работодателя си при нейното поискване или за вписването на информация в нея.

Съдържание на трудовата ми книжка:

1. информация за моите лични данни:

  • име;
  • дата и място на раждане;
  • адрес.

2. информация за настоящата ми работа:

  • заемана длъжност;
  • звено, в което работя;
  • трудовото ми възнаграждение;
  • дата на постъпване на работа;
  • работно време при непълен работен ден;
  • трудов стаж и др.

Работодателят е длъжен да поиска в 5-дневен срок трудовата книжка, за да впише настъпилите изменения. В случай че информацията е неправилно или неточно вписвана, поправките се извършват от този работодател, който е  направил първоначалното вписване, и се заверяват с неговия подпис и печат.

При прекратяване на трудовия ми договор в трудовата книжка се вписват датата и основанието (признатата от закона причина) за прекратяване, включително изплатени обезщетения. Мое задължение е да представя трудовата си книжка на работодателя,  който да отрази необходимите данни и да ми я върне незабавно срещу подпис. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва.

NB! Трудовата ми книжка може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от мен лице, ако за това има писмено съгласие между мен и моят работодател.

Неполучените трудови книжки, се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години.

Когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение.

При отказ на работодателя или при приключена ликвидация на предприятието, съответната дирекция “Инспекция по труда” извършва вписването в трудовата книжка, но само след като представя влязлото в сила съдебно решение.

за 51%  против 49%  719 гласували


rss
Посети форума