навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Граждани

rss

Какви са правата ми при ПТП?

Източник: Петя Баковска, Pravatami.bg 2017-01-12 0 - A +

Какви са правата ми при ПТП? Снимка: Pravatami.bg

В наши дни автомобилът е едно необходимо удобство. В същото време обаче трябва да знам, че никой не е застрахован от произшествия и това налага отговорното ми поведение и отношение на пътя като шофьор. Повишеното внимание и прецизност са понякога животоспасяващи както за мен, така и за всички участници в движението. Коректно изпълнение пък на някои други действия може да ми спести проблеми със застрахователите. Ето някои основни насоки, които биха ми били полезни в случай, че съм участник в ПТП.

В случай, че съм участник в ПТП:

 1. Трябва да спра и да установя какви са последиците от произшествието. Ако не разбера или “тактично” се направя на неразбрал, че съм участник в ПТП и не остана на местопроизшествието, другият/другите водач/и може/могат да подаде/подадат жалба срещу мен. След което КАТ идват в нас, за да огледат МПС-то ми. Ако по него има белези от ПТП-то (напр. боя от друго ПТП), се съставя акт (може да ме лишат от правото ми да управлявам МПС или да ми наложат парична глоба).
 2. Трябва да уведомя органите на МВР, в случай че има пострадали или има причинени имуществени вреди.
  NB! Когато в резултат на ПТП са причинени само имуществени вреди и има съгласие между участниците в него за обстоятелствата, необходимо е да се  попълни двустранен констативен протокол и съвместно да уведомят органите на МВР. В случай че между участниците няма съгласие за обстоятелствата, те, без да напускат мястото на произшествието, уведомяват органите на МВР и изпълняват техните разпореждания.
 3. Трябва да остана на мястото на произшествието и да изчакам пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието, като до пристигането им, е желателно да взема мерки за безопасността на движението и да окажа помощ на пострадалите, ако има такива.
 4. Важно е да знам, че НЕ трябва да премествам превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променям състоянието му до идването на представителя на Министерството на вътрешните работи, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което съм длъжен веднага да се завърна на мястото на произшествието. По този начин ще окажа съдействие на органите на МВР, които ще заснемат разположението на пътните превозни средства /ППС/ и причинените щети с цифров фотоапарат и ще опишат обстановката в съответния протокол.

Тези действия трябва да предприема дори и да не съм пряк участник в произшествието!

След като органите на МВР пристигнат на местопроизшествието те ми съставят акт за ПТП, ако се установи, че произшествието се е случило по моя вина.

 • Ако имам възражения, те се отбелязват в акта.
 • Освен това срещу акта мога да подам възражения в тридневен срок от издаването му пред Началник РПУ! Ако не подам възражения в срок, то тогава се издава наказателното постановление.
 • На база актът за ПТП наказващият орган издава наказателно постановление, което мога да обжалвам в 7-дневен срок от връчването му пред районния съд, в района на който е извършено нарушението.

Изготвят се и следните документи в зависимост от характера на произшествието:

 1. Констативен протокол за ПТП с пострадали лица. При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП с пострадали лица –  Приложение № 1 и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна полиция”- МВР. Протоколът се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.
 2. Протокол за ПТП с материални щети. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП с материални щети – Приложение № 2.
 3. Двустранен констативен протокол за ПТП. Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, то тогава можем да попълним своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3. Застрахователите, с които съм сключил договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”  са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3 при сключване на договора, както и при поискване. Двустранният констативен протокол – Приложение № 3, е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.

Препис от протоколите и други документи, съотносими към произшествието (като плана-схема на ПТП) мога да получа и в случай че съм трето лице, което е претърпяло вреди от ПТП или пък съм изгубил оригинала, като отправя писмено искане до териториалното управление, което е издало протокола. Те са ми необходими, за да докажа настъпването на застрахователното събитие и да предява претенция към застрахователя си.

До 25-то число всеки месец Министерство на вътрешните работи предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд по Кодекса за застраховането информация, необходима за индивидуализиране на причинените през предходния месец ПТП като:

 1. вид и номер на съставения протокол;
 2. снимки, когато такива са направени;
 3. дата на ПТП;
 4. място на ПТП;
 5. МПС, участвали в ПТП – с посочване на регистрационния номер и номер на рама (шаси) за всяко МПС, участвало в ПТП;
 6. МПС, което е причинило ПТП.

Тази информация е достъпна за застрахователя. При поискване от негова страна във връзка с предявена пред него претенция, Информационният център му предоставя информация, отнасяща се за съответната претенция.

Органите на МВР не посещават местопроизшествието и не съставят документи, когато:

 1. повредите на МПС са възникнали в резултат на природни бедствия;
 2. МПС пострада при пожар;
 3. повредите на МПС са възникнали в паркирано състояние;
 4. повредите на МПС не са причинени от друго ППС;
 5. има повреди по стъклата на автомобила.
за 48%  против 52%  768 гласували


rss
Посети форума