навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Съд

rss

Ще им разкажа играта! Съдебна делба.

Източник: Лиляна Попова, Pravatami.bg 2014-09-30 0 - A +

Ще им разкажа играта! Съдебна делба. Снимка: pravatami.bg

По “неведоми пътища на живота” аз и други хора се оказахме съсобственици на имот. Искаме да се “разделим”, но те са такива “остри камъни” и “тежки характери”, че не можем да “смелим брашното заедно” и да се разберем относно делбата. Затова трябва да решим въпроса по съдебен ред.

Производството се развива така:

Производство по допускане на делбата:

 • подавам иск за делба пред Районния съд, като към исковата молба прилагам следните документи:
 1. удостоверение за смърт на наследодателя и удостоверение за наследници;
 2. удостоверение и други писмени доказателства за наследствените имоти, напр. нотариален акт, удостоверение за данъчна оценка, скици и др.;
 3. препис от молбата и приложенията за всеки от другите сънаследници;
 4. документ за платена държавна такса – 4% от стойността на иска, в моя случай от стойността на частта, която ще получа при делбата въз основа на данъчната оценка;
 • съдът проверява исковата молба за допустимост и нередовности, като ако има такива ми дава 7-дневен срок да ги отстраня, ако не спазя този срок, съдът ми връща молбата;
 • ако няма нередности или съм отстранил съществуващите, преписите от молбата и приложенията към нея се изпращат на ответниците (останалите съсобственици, с които “ще се делим”), като те имат 1-месечен срок за отговор;
 • след изтичане на срока за отговор съдията проверява предявените искания, произнася се дали допуска представените доказателства и насрочва делото в съдебно заседание, за което биваме призовани;
 • в това първо по делото заседание всеки един от нас – сънаследниците, може да възрази против правото на някой от другите да участва в делбата, против размера на неговия дял, както и против включването на някой от имотите в делбата (ако сме наследили няколко имота и се опитваме да ги разделим всичките), да оспори произхода или осиновяването на друг, а с това и качеството му на наследник, да оспори завещание или представено писмено доказателство;
 • след разглеждане на тези въпроси съдът се произнася с решение, с което допуска делбата, определя кои лица ще участват и какъв е делът на всеки един, както и кои имоти ще се делят (ако се повече от един); ако решението не ми “харесва” мога да обжалвам по предвидения в закона ред;

Производство по подябла:

 • в първото заседание по делото, след допускане на делбата, аз, както и всеки един от останалите съделители може да предяви искане за сметки – ако е направил някакви разноски по имота, напр. боядисване, сменяне на дограма, като трябва да представи и доказателства за разходите; 
 • ако имотът е поделяем:
 1. съдът съставя проект на разделителен протокол;
 2. призовава ни в съдебно заседание, запознава ни със съдържанието му и изслушва възраженията ни;
 3. след това съставя окончателен разделителен протокол;
 4. след влизане в сила на окончателния разделителен протокол, съдът ни призовава за теглене на жребий кой дял при кого да отиде;
 • ако имотът е неподеляем:
 1. той се изнася на публична продан, като аз и другите съсобственици може да участваме в наддаването;
 2. на самата публична продан всеки от нас – участниците в делбата може да придобие имота, ако при съставяне на протокола с постъпилите наддавателни предложения, заяви, че иска го купи на най-високата предложена при наддаването цена;
 3. ако няколко от нас изявят горното желание се провежда нова публична продан на имота, в която участваме само ние, като началната цена е най-високата предложена на предишната продан, по която сме изявили желание да купим имота;
 4. ако неподеляемият имот е жилище, всеки от нас, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде възложено на него, като за сметка на дяловете си останалите получат пари. Повече по темата за неподеляемото жилище – скоро на pravatami.bg
 5. получената на публичната продан сума се разпределя между всички нас според размера на дяловете ни;
 • мога да оспорвам делбата в 1-годишен срок, ако при извършването й съм увреден с повече от 1/4 от стойността на дела ми.

За доброволната делба прочети тук.

Автор: Лиляна Попова

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.(*)

Актуалните версии на Правата се съдържат на pravatami.bg.

за 52%  против 48%  1813 гласували


rss
Посети форума