навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Съд

rss

Обида. Клевета. Набедяване.

Източник: Петър Кьосев, Pravatami.bg 2014-09-30 0 - A +

Обида. Клевета. Набедяване. Снимка: pravatami.bg

Престъпленията от частен характер са тези, за които по моя инициатива, чрез подаването на молба – частна тъжба започва наказателното преследване на дееца (този, когото обвинявам в извършването на престъпление), като имам правото по всяко време да определям хода на производството, а в някои случаи дори мога да искам осъденият да не бъде наказан.

Важно е да зная, че тежестта на доказването за престъпленията от частен характер лежи върху мен – частния тъжител.

Обида

Ако някой  в мое присъствие ми каже нещо (например ме напсува или изрече обидни за мен думи) или извърши нещо унизително (наплю ме, отправи ми неприличен жест), което по моя преценка накърнява честта или достойнството ми, ако образувам дело срещу него, то той може да бъде наказан от съда за обида с глоба от 1000 до 3000 лева.

Този тип престъпление може да бъде осъществено, когато обидата е направена в мое присъствие, по телефона, с писмо и др., стига да е отправено към мен.

Ако същата тази обида (устна или чрез действие) е отправена:

 • публично (в присъствието на други хора),
 • разпространена чрез печатно произведение или по друг начин;
 • ако самият аз съм длъжностно лице
 • и същата е при или по повод изпълнение на службата ми;
 • ако отправилият накърняващите думи или жест е длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му,

то наказанието за извършителя е по-тежко – глоба от 3000 до 10  000лева и обществено порицание.

Важно: Ако аз, на своя страна, съм отвърнал веднага с обида, то съдът може да не наложи и за двама ни наказание.

Клевета

Ако някой разгласи позорно (разгласяването му накърнява честта и достойнството ми) обстоятелство за мен или ми припише престъпление и ако образувам дело срещу него, то той може да бъде наказан за клевета с глоба от 3000 до 7000 лева и с обществено порицание. Особеното е, че тази невярна информация е казана пред някой друг, а не пред мен мен и изразеното твърдение трябва да е невярно, за да бъде квалифицирано като клевета. напр. Иван ме наклеветява пред съпругата ми, че съм й изневерил.

Но ако разпространената информация се окаже вярна, т.е. той е казал истината за мен, то деецът не се наказва.

Ако клеветата е:

 • разпространена публично (в присъствието на други хора),
 • разпространена чрез печатно произведение или по друг начин;
 • ако самият съм длъжностно лице и същата е при или по повод изпълнение на службата ми;
 • ако отправилият накърняващите думи или жест е длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му,
 • довела до настъпването на тежки последици

то наказанието е глоба от пет хиляди лева до петнадесет хиляди лева и обществено порицание.

Набедяване

Ако някой пред надлежен орган на властта ме набеди, че съм извършил престъпление, като знае, че съм невинен, или представи неистински доказателства се наказва за набедяване с лишаване от свобода от 1 до 6 години и с обществено порицание.

Ако вследствие на набедяването бъда привлечен към наказателна отговорност, то наказанието за набедилият ме е по-тежко – лишаване от свобода от 1 до 10 години.

Разликата при набедяването и клеветата за извършено престъпление е, че при набедяването това твърдение се прави пред държавен орган (например някой подава сигнал и ме обвинява в районното управление, че съм надрал с ключ колата му), а при клеветата, тази информация е разкрита пред някого друг, било то група от хора в тяхно непосредствено присъствие, било то в печатно или интернет издание. (Интернет статия със заглавие: “Грабежът го направи Владо”). Също така набедяването е престъпление от общ характер (компетентните органи водят процеса на доказване), докато клеветата е престъпление от частен характер.

Важно: Обидата и клеветата като престъпления се доказват от мен в съдебното заседание поради факта, че това са престъпления от частен характер и цялата доказателствена тежест лежи върху мен. В този аспект аз трябва да докажа:

 • че е осъществено наистина извършеното;
 • че извършеното е обществено опасно (Не е общественоопасно деянието, осъществено при неизбежна отбрана, крайна необходимост, задържане на престъпник, оправдан стопански риск);
 • че извършеното противоречи на закона;
 • че извършителят е извършил деянието умишлено – той трябва да съзнава и да желае или да допусне опетняването на името ми или накърняване на честта и достойнството ми;
 • че е налична причинната връзка между извършеното и осъществилия се резултат.

Поради това е желателно, преди да обвиня някого в извършването на определено престъпление, да се консултирам с адвокат.

Автор: Петър Кьосев

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Актуалните версии на Правата /статиите/ се съдържат на pravatami.bg.

за 47%  против 53%  1463 гласували


rss
Посети форума