Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7, § 2 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Обн. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2012г.


Член единствен. Република България оттегля декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 28 от 1995 г.).
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти