Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОФИЦЕРСКИТЕ СЪБРАНИЯ

Обн. ДВ. бр.64 от 19 Март 1948г.


Чл. 1. Офицерските събрания се прекратяват като юридически лица.

Чл. 2. Всички права и задължения на досегашните офицерски събрания, от какъвто и да било характер, заедно с целия им актив и пасив, преминават по право върху държавата в лицето на Министерството на народната отбрана и се упражняват от назначения от министъра на народната отбрана, отдел по специален правилник.


Чл. 3. Настоящият закон отменява закона за признаване офицерските събрания за юридически лица ("Държавен вестник, брой 223 от 1931 година) и всички общи и специални закони, които му противоречат.
-------------------------
Настоящият закон да се облече с държавен печат и да се тури в действие.
Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на народната отбрана.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти