Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 5 МАЙ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г.


Член единствен. С наредбата се утвърждава Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи съгласно приложението.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (1) Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията.
(2) Методиката влиза в сила от 1 юни 2006 г.


Приложение към член единствен

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

(Отделена като самостоятелен акт)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти