Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ, НАПРАВЕНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 37, АЛ. 1 ОТ НАКАЗАТЕЛНАТА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО КОРУПЦИЯТА

Обн. ДВ. бр.110 от 19 Декември 2003г.


Член единствен. Република България оттегля резервите, направени в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция относно корупцията, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 42 от 2001 г.).
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 10 декември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти