Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕЗЕРВАТА, НАПРАВЕНА ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 13, АЛ. 1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА

Обн. ДВ. бр.107 от 11 Декември 2001г.


Член единствен. Република България оттегля резервата, направена в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 9 от 1998 г.).
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 28 ноември 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти