Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕЗЕРВАТА, НАПРАВЕНА ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯ

Обн. ДВ. бр.32 от 3 Април 2001г.


Член единствен. Република България оттегля резервата, направено по чл. 12 от Европейската конвенция за екстрадиция, съставена на 13 декември 1957 г. в Париж (ДВ, бр. 8 от 1995 г.), ратифицирана със закон на 27 април 1994 г. (ДВ, бр. 39 от 1994 г.).
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 21 март 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти