Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН ХI, РАЗДЕЛ 43 ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г.


Член единствен. Приема следната декларация по смисъла на член ХI, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации, одобрена от Общото събрание на Организацията на Обединените нации на 21 ноември 1947 г.:
"Република България заявява, че разширява направената с Указ № 388 на Президиума на Народното събрание (ДВ, бр. 37 от 1968 г.) декларация и ще прилага разпоредбите на конвенцията и по отношение на следните специализирани организации:
Международния валутен фонд
Международната банка за възстановяване и развитие
Международната финансова корпорация
Световната организация за интелектуална собственост
Организацията на Обединените нации за промишлено развитие."
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 17 декември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти