Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ЗАКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

Обн. ДВ. бр.30 от 13 Април 1990г.


Чл. 1. Закрива се Медицинската академия.

Чл. 2. Висшите медицински институти в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора от състава на закритата Медицинска академия се обособяват в самостоятелни висши учебни заведения.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Възлага на Министерския съвет в тримесечен срок от влизането на закона в сила да определи статута на националните центрове и на Центъра по сърдечно-съдова хирургия и кардиология "Света Екатерина" от състава на закритата Медицинска академия.
(2) До определянето на статута центровете осъществяват дейността си по досега съществуващия ред.


§ 2. Възлага на Министерския съвет в тримесечен срок от влизането на закона в сила да уреди правоотношенията, свързани със закриването на Медицинската академия.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти