Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ЗАЛАВЯНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНАПриет с Решение № 10 на СОС по Протокол № 17 от 30.10.2000 г.

Методи за улавяне на безстопанствени кучета


Чл. 1. (1) Улавяне на кучета с ръце от самите граждани, които се грижат за тях.
(2) Улавяне на кучета с примка - прилага се при кучета, допускащи хора до себе си, но недопускащи непосредствен физически контакт.
Допуска се използването на професионални примки от специално обучени за целта служители.
(3) Улавяне с упойващи вещества, изстрелвани чрез духалка (пистолет или пушка).
Прилага се при кучета, недопускащи хора до себе си. Допуска се използването на професионални тръби, респективно пистолети и пушки, от специално обучени за целта служители. Използват се само упойващи вещества, разрешени на територията на Република България.
По време на акция за залавяне на кучета с упойващи вещества е задължително присъствието на ветеринарен лекар. Изстрелването на спринцовки с упойващи вещества се извършва при осигурена безопасност на намиращи се в района хора и други животни.

Чл. 2. Забранено е залавянето на безстопанствени кучета, маркирани (нашийници, с татуировки на ушите или частично купирани уши) и с изрядни здравни документи.
В противен случай кметът на Столична община налага административно наказание на директора на ОП "Зоомилосърдие".


Чл. 3. Екипировка на ловците на кучета
1. защитни ръкавици;
2. работно облекло;
3. гумени ботуши;
4. примки за ловене на кучата;
5. духалки, пистолети и пушки за изстрелване на спринцовки с упойващи вещества.


Чл. 4. Оборудване на МПС за превозване на уловените кучета
1. МПС трябва да има решетъчна врата;
2. МПС трябва задължително да е с ламаринен под;
3. в каросерията на МПС да е осигурен приток на въздух за животните;
4. ПМС да има място за поставяне на примките и духалките (пистолети и пушки);
5. МПС трябва задължително да има отличителни знаци, виждащи се отдалеч;
6. уловените кучета да се превозват при нормални транспортни условия;
7. задължително да бъдат спазени всички други изисквания за окомплектовка и дезинфекция, съгласно действащите нормативни актове.


Чл. 5. Екип на МПС за ловене на кучета
1. ловци - двама;
2. ветеринарен лекар - в случаите на прилагане на упойващи средства;
3. шофьор.


Чл. 6. Отчетност и документооборот
(1) За всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя констативен протокол, в който се отбелязват датата, мястото, броя на заловените кучета, техния пол, цвят, особени белези, приблизителни килограми. Протоколът се подписва поне от двама служители от екипа и от присъстващ представител на ОП "Зоомилосърдие".
(2) При случай на причинена смърт на куче по време на залавяне се съставя констативен протокол с точно описание на обстоятелствата, довели до леталния край. Този протокол също се подписва от двама служители от екипа и от присъстващ представител на ОП "Зоомилосърдие".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти