Logo Събота, 15 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА УКАЗА ЗА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗИ ПО Р. ДУНАВ

Издаден от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.73 от 9 Септември 1955г.


Чл. 1. За уреждане на всички правоотношения, възникнали във връзка с корабоплаването при международните превози по р. Дунав, се прилагат разпорежданията на глави I, II, III, VI, VII, , X, ХI, ХII, ХIII и ХIV от Указа за търговското корабоплаване на Народна република България.

Чл. 2. (1) Международните търговски превози по р. Дунав се уреждат от международните съглашения, сключени за тази цел.
(2) При липса на такива съглашения прилагат се правилата за тези превози, одобрени от министъра на транспорта, а когато няма такива, прилагат се разпорежданията на глава IV от Указа за търговското корабоплаване на Народна република България.


Чл. 3. (1) Взаимоотношенията, възникнали във връзка с договорите за влачене по р. Дунав, се уреждат от международните съглашения.
(2) При липса на такива прилагат се правилата, одобрени от министъра на транспорта, а когато няма такива, прилагат се разпорежданията на глава V от Указа за търговското корабоплаване на Народна република България.


Чл. 4. Възнагражденията за даване помощ на корабите по р. Дунав се уреждат от международните съглашения, а при липса на такива се прилага глава VIII от указа.


Чл. 5. Особеностите на търговското корабоплаване по р. Дунав, при отсъствие на специални международни съглашения, се уреждат от правилниците, издавани на основание разпорежданията на Указа за търговското корабоплаване на НР България, в които се разработват въпросите за прилагане на указа и по р. Дунав.


Чл. 6. Настоящият правилник се издава въз основа на чл. 91 от Указа за търговското корабоплаване на НР България и поръчение на Министерския съвет - писмо № 17 - 44 от 5 май 1954 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти