АДВОКАТСКА КАНТОРА ТАДРОС
Facta probantur, iura deducuntur - Фактите се доказват, правата се извеждат

София, ул. "Алабин" , № 33, вх. А, ет. 4, офис 426, tadros@lex.bg tadros@abv.bg
Начало
ЦЕНИ НА АДВОКАТСКИТЕ УСЛУГИ
НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО / СЕМЕЙНО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО / ВЕЩНО ПРАВО / ИМОТИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
ПРОБЛЕМИ С ТОПЛОФИКАЦИЯ, КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ, МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ, БЪРЗИ КРЕДИ и др
МЕДИАЦИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ / АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ / ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ / АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
За контакти
Линкове
 
АДВОКАТ ЛИНА ТАДРОС - член на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил – Философ“ /НГДЕК/, която завършва с отличие и почетен диплом.

Висшето си образование завършва в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с три специализации:
Правораздаване Международно право и международни отношения Публична администрация.

След дипломирането си преминава стаж в Софийски районен съд, Софийски градски съд, Нотариус, Държавни съдебни изпълнители, Столична следствена служба и Районна прокуратура.

Работила е като юрисконсулт на Федерация „Медицина“ в КТ „Подкрепа“, с насоченост към трудовото, медицинското право и разрешаване на проблеми на лекари и медицински сестри в цяла България. Участвала е в преговорите на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в Министерство на здравеопазването и сключването на Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ . Като юрисконсулт на Федерация „Медицина“ е осъществявала активни преговори с Директори на болници в цялата страна.

През годините обогатява опита си, работейки с утвърдени адвокати от САК.

Адвокат Лина Тадрос е член на Софийска адвокатска колегия. Самостоятелната си адвокатска практика започва през 2015г. Работи активно в сферата на трудовото право, семейните въпроси, издръжки, наследствени спорове, изпълнителни дела, имотни спорове и други.

Вписана е в Националния регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ.

Подпомага страните за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез медиация. Лицензиран медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Към настоящия момент осъществява процесуално представителство по граждански и административни дела, регистрира фирми и предоставя абонаментно правно обслужване.

Предоставя защита и процесуално представителство на физически и юридически лица пред българските съдилища и институции, както и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Специалист във вещно-правни проблеми: имотни въпроси, делби, земеделски земи, изменение на ПУП, регулационни въпроси, междусъседски спорове, изготвяне на предварителни и окончателни договори за продажба, дарение, замяна и други.

Лауреат на Национална олимпиада по философия.
Лауреат на национални литературни конкурси с две първи и една трета награда.
Множество публикации във вестници, списания и сборници.


Последна дата на обновяване 10.1.2018 1882 посещения