НОТАРИУС ИВАЙЛО ИВАНОВ


София, бул."Христо Ботев", № 18, ет.1НП, notary_ivanov@lex.bg notary_ivanov@abv.bg
Начало
Дейност
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English
Нотариус с район на действие град София.
Вписан под № 384 в регистъра на Нотариалната камара.

Възможности за контакт на английски, френски и руски език.

Помощник-нотариус - Гергана Гуляшка

Работно време:
От понеделник до петък от 9,00 до 17,30 часа
Почивни дни - събота, неделя и официалните празници

Последна дата на обновяване 24.2.2017 65610 посещения