LALU METEV
Accipere quam facere praestat injuriam

София 1000, meteff@lex.bg meteff@abv.bg
Home
Фамилия
Банкя - гейт
Рефлексии
Плевенски цимент
Contacts
Links
 
Other site
Bulgarian

Рефлексии

ПРЕГЛЕД НА НОВИНИ
----------------------------------------
С укази президентът освободи шефа на НРС и назначи заместниците му

С указ № 64 президентът Георги Първанов назначи полковник Кирчо Иванов Киров за временно изпълняващ длъжността директор на Националната разузнавателна служба до назначаването на титуляр.

Указът е издаден на основание чл. 100, ал. 2 от Kонституцията на Република България, чл. 28, т.4 и чл. 125, т.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с параграф 58 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 66 от Правилника за кадрова военна служба.

С указ № 65 президентът назначи полковник Людмил Лалев Ангелов за временно изпълняващ длъжността зам.-директор на Националната разузнавателна служба до назначаването на титуляр.

Преди това с указ № 63 президентът освободи генерал-майор Димо Георгиев Гяуров от длъжността директор на НРС. Изпълнението на трите указа е възложено на министъра на отбраната, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

www.news.bg/article.php?cid=7&pid=0&aid=121057
----------------------------------------

AP World - General News

Bulgaria names new intelligence chief after Syria export scandal
Thu Feb 20, 6:57 AM ET

SOFIA, Bulgaria - The Bulgarian government named a new intelligence chief Thursday to replace the current head who had been accused of failure to intercept illegal export of military hardware to Syria by a state-run company, local news reports said.

Intelligence officer Kircho Ivanov Kirov, 52, will replace current intelligence chief Dimo Gyaurov, the state news agency BTA reported.

President Georgi Parvanov was expected to approve the reshuffle later in the day, state radio said.

Kirov is a specialist on Balkan problems and has previously served in Bulgarian embassies in former Yugoslavia and Albania, the daily Sega reported. It said Kirov had joined the intelligence service 1974.

Parvanov had accused Gyaurov last November of failure to intercept the illegal exports to Syria by the TEREM company, including transmission parts for Soviet-designed infantry combat vehicles.

Two officials of TEREM and a private arms trading company have been under investigation for nearly three months.

story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/20030220/ap_wo_en_ge/eu_gen_bulgaria_intelligence_3
----------------------------------------

BULGARIA: SOSTITUITO CAPO SERVIZI SEGRETI

(ANSA) - SOFIA, 20 FEB - Il governo bulgaro ha nominato a Sofia un nuovo capo dei servizi segreti, Kiril Kirov, dopo che il parlamento ha approvato oggi la proposta del ministro della Difesa, Nikolai Svinarov, di rimpiazzare il generale Dimo Gyaurov, criticato da mesi come poco efficiente nell'incarico. La mossa odierna e' avvenuta dopo che nei giorni scorsi anche il presidente bulgaro, Georgi Parvanov, si era unito alle critiche del capo del governo di centro-destra, Simeone Sassonia-Coburgo-Gotha, nei confronti di Gyaurov che era stato nominato cinque anni prima alla guida del servizio di spionaggio all'estero da Ivan Kostov, il predecessore di Simeone sempre a capo di un governo di centrodestra. La nomina di Kirov, finora il vice di Gyaurov, sara' accolta bene dai servizi segreti alleati, ha detto il ministro della Difesa. Nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile ritorno alla guida dei servizi segreti di Brigo Asparukov, predecessore di Gyaurov e deputato del Partito socialista bulgaro. Un maggiore controllo su informazioni segrete, commercio di armi, export illegale di beni per uso civile e militare, migrazione e flussi finanziari fanno parte degli obietttivi che si e' prefissa la Bulgaria per entrare nella Nato. (ANSA). RED*STE
20/02/2003 15:02

www.ansa.it/balcani/bulgaria/20030220150232479557.html
----------------------------------------
СЛУЖБИТЕ

Старата структура на Държавна сигурност
* Първо главно управление или бившето външно разузнаване. Под неговата шапка е Управлението за научно-техническо разузнаване. Негов наследник сега е Националната разузнавателна служба /НРС/.
* Второ главно управление или контраразузнаването с наследник Службата за защита на конституцията, преобразувана по-късно в Национална служба Сигурност /НСС/.
* Трето управление или военното контраразузнаване. В момента е към Министерството на отбраната.
* Четвърто управление или икономическото контраразузнаване.
* Пето управление - за безопасност и охрана, т. нар. УБО. Сега - Национална служба охрана /НСО/.
* Шесто управление - в него се е контролирала праведността на висшата партийна номенклатура. Съществували са 10 отдела - за интелигенцията, за младежта и спорта, за религия и национализъм
/преди появата на Шесто управление по тази линия е работило Трето управление на 9-и отдел на ДС/, за турския национализъм, за идеологически неблагонадеждни лица, за антидържавна дейност, за терор и бягства, за анализи и информация, за чужди студенти и специалисти и последния - "Терор".
* Седмо управление е било централно - информационно оперативно.
* Осмо управление - криптография.
* Девето управление - тил.
* Десето управление - архив.

Сегашното състояние
Към днешна дата снимката на подчинение на българските служби е следната: НРС и НСО са на пряко подчинение на президента. Като върховен главнокомандващ държавният глава може да привиква и шефовете на Военното разузнаване и на Военното контраразузнаване. Те обаче са в непосредствено подчинение на шефа на ГЩ на БА и на военния министър. Шефовете на НСБОП и НСС са на пряко подчинение на вътрешния министър.
Единственият орган, който обединява и координира действията на спецслужбите у нас, е Консултативният съвет по национална сигурност към президента. В него влизат още министрите на отбраната и на външните работи, шефът на ГЩ на БА, председателят на парламента и на комисията по вътрешен ред, отбрана и сигурност към НС, както и председателите на парламентарните групи. Въпросният орган има обаче единствено консултативни функции, т. е. не може да взима решения в кризисни за националната сигурност на страната ситуации. Съгласно конституцията единствено кабинетът взима решенията, валидни до обявяването на извънредно или военно положение. След това правителството предава контрола и управлението на страната на президента и Върховното главно командване.

Как е по света
На 13 март 1954 г. се създава КГБ /Комитет государственной безопасности/ с шеф ген. Иван Александрович Серов. Преди него една от най-могъщите разузнавателни служби - ЧеКа, ръководена от Феликс Едмундович Дзерджински, е имала 13 шефове от създаването си през 1917 г. Структурата й е променяна в различни формати през годините, но е запазвана една контролна цифра от 12-15 управления. През 1996 г. КГБ се преименува в Служба за външно разузнаване на Русия. През годините КГБ и сегашната служба за външно разузнаване са били на подчинение по йерархическа стълбица, която води до първия секретар на ЦК на КПСС /или сега - президента/.
Службата ЦРУ или CIA /Central Inteligence Agency/ е създадена с това наименование през юли 1947 г., след като в САЩ е приет Закон за защита на националната сигурност. Тя е директно подчинена на президента на САЩ, като шефът на тайната служба оглавява и специалния съвет USIB, в който са представени всички тайни служби. Федералното бюро за разследване /ФБР/ е подчинено на Министерството на правосъдието, а на външното министерство са подчинени дипломатическите тайни служби. В пряката зависимост на ЦРУ от президента се появяват обаче и парадокси: американските служби да обслужват личните цели на президента. Злоупотребата с ЦРУ е особено силна при президентите Никсън и Рейгън
/замесени съответно в аферите Уотъргейт и Никарагуа/.

Автор: Сирма НОЕВА (ПАРИ)- 2003/1/13
----------------------------------------

Кои са спецовете?

За основни специални служби в България сега са признати:

- НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА (НРС) - външно разузнаване: нейното съществуване не е "скрепено" със закон, а със секретен указ и правилник. Службата се споменава в няколко текста в Закона за отбрана и въоръжените сили, от които става ясно, че е част от въоръжените сили и служителите й са кадрови офицери. НРС е приемник на бившето Първо главно управление на Държавна сигурност и в момента се смята, че е на особено подчинение на президента. Сегашният й шеф е ген. Димо "Памперса" Гяуров.

- НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ" (НСС) - контраразузнаване: тя е в системата на вътрешното министерство и дейността й е регламентирана в Закона за МВР. Тя е приемник на бившето Второ главно управление на Държавна сигурност. Неин директор е Иван Чобанов.

- СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" - военното разузнаване: тя е в системата на Министерството на отбраната. Правоприемник е на част от бившето "Разузнавателно управление" на Министерството на народната отбрана (РУМНО) и "Разузнавателно управление" на Генералния щаб, което през 2000 г. се раздели на "Военна информация" и "Общовойсково разузнаване". Подчинена е на министъра на отбраната.

- СЛУЖБА "СИГУРНОСТ - ВОЕННА ПОЛИЦИЯ И ВОЕННО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ" е наследник на бившето Трето управление на Държавна сигурност (Военно контраразузнаване). В момента дейността й се определя от Закона за отбраната и въоръжените сили и специален правилник, приет от Министерския съвет. Подчинена е на министъра на отбраната, а неин директор е полк. Орлин Иванов..

- НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА (НСО) е наследник на легендарното "Управление за безопасност и охрана" (УБО) или Пето управление на Държавна сигурност. Работи по правилник, приет от Министерския съвет, в който изрично е записано, че НСО е на подчинение на президента. Неин директор е ген. Димитър Владимиров.

Общото между тези служби е, че по същество те са информационни, при определени условия имат право да използват специални разузнавателни средства, а техните ръководители се назначават и освобождават с указ на президента по предложение на правителството. Другото, което ги "свързва", е фактът, че никъде в сегашното законодателство не е посочено кои точно служби са специални и защо.
П22

www.banker.bg/p22/articles.asp?article=17&date=2002/02/22&category=3
----------------------------------------

КОЙ Е БОЙКО БОРИСОВ

"- кръга “Банкя” (контролиращ ключови властови структури - главно в МВР, МФ и МП, и с огромно влияние върху сенчестата икономика и организираните силови структури), включващ Чавдар Чернев, Димитър Събев, Максим Димов, Виктор Вълков, Ивайло Трифонов, Славчо Б. Христов и др., с цел избягване риска от трусово разграждане изградените и функциониращи сенчести финансово-икономически схеми."

oshte.info/doc/boikoborisov/001.htm

Що е организирана престъпна група според Закона:
"Организирана престъпна група" е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура.
----------------------------------------

Dimo Georgiev GYAUROV

Born on May 11, 1963 in Varna*. Married, has one daughter.

Completed the English language high school in Varna. Graduated in Law from Sofia University "St. Kliment Ohridski" 1989. Judge in Varna district court. Attorney in Varna 1991-94. Member of the Republican Party (within UDF) until Feb. 1997. MP (elected in Varna) in the 37th National Assembly (Parliamentary Group of UDF). Director of the National Intelligence Service since Feb. 1997.

www.online.bg/politics/who/names/G/dimo_gyaurov.htm

*From 1949 to 1956 the city was named Stalin.
----------------------------------------
community.webshots.com/album/32966721nnKJLl
----------------------------------------

Gen. Gyaurov Requires Filchev to Check Him

Chief Prosecutor Nikola Filchev was approached about the ill-willing publications in 'Republic' daily against Gen. Dimo Gyaurov, director of the National Intelligence Service (NIS), BTA said. The General insists the defamatory statements in the articles to be clarified and measures stipulated by the law to be undertaken. To the published materials, a huge sum out of the NIS accounts had been diverted on the construction works of a bloc of flats, where Dimo Gyaurov and Emil Stoyanov - brother of President Petar Stoyanov, will live. To sources of 'Standart', the slander had been discussed by the top leadership of the Bulgarian Socialist Party and was set forth for mere pre-election reasons. (SH)

standartnews.mtel.net/archive/2001/10/19/english/
----------------------------------------

INTELLIGENCE SERVICE CHIEF DENIES CORRUPTION ALLEGATIONS. National Intelligence Service chief Major General Dimo Giaurov told journalists on 23 October that he has asked the Prosecutor-General's Office to begin investigating the daily "Republika," which he accuses of "slander." The daily wrote in two articles earlier this month that Giaurov and President Petar Stoyanov's brother Emil Stoyanov have misused National Intelligence Service funds that were channeled for constructing apartments for them instead of renovating buildings of the service in Bankya, BTA reported. Giaurov said the company that built the apartments has never worked for the service he heads and has nothing to do with that service. He said he is "a wealthy man, not ashamed of it," and that he financed the construction of the apartments from inherited properties and restituted property. He also said it was "mostly chance" that Emil Stoyanov purchased an apartment in the same building and that he "hardly knows" the president's brother. Giaurov also said it was "not by chance" that the allegations were printed in a newspaper known for its links with the former communist secret service. ("RFE/RL Newsline," 24 October)

www.rferl.org/ucs/2001/10/43-311001.html
----------------------------------------

[34] BULGARIAN INTELLIGENCE SERVICE CHIEF DENIES CORRUPTION ALLEGATIONS
National Intelligence Service chief Major General Dimo Giaurov told journalist on 23 October that he has asked the Prosecutor-General's Office to begin investigating the daily "Republika," which he accuses of "slander." The daily wrote in two articles earlier this month that Giaurov and President Petar Stoyanov's brother Emil Stoyanov have misused National Intelligence Service funds that were channeled for constructing apartments for them instead of renovating buildings of the service in Bankya, BTA reported. Giaurov said the company that built the apartments has never worked for the service he heads and has nothing to do with that service. He said he is "a wealthy man, not ashamed of it," and that he financed the construction of the apartments from inherited properties and restituted property. He also said it was "mostly chance" that Emil Stoyanov purchased an apartment in the same building and that he "hardly knows" the president's brother. Giaurov also said it was "not by chance" that the allegations were printed in a newspaper known for its links with the former communist secret service. MS

www.hri.org/news/balkans/rferl/2001/01-10-24.rferl.html
----------------------------------------

A continuation of the same investigative report published in Monitor daily of April 8, 1999 describes the way the country is ruled by management-employee teams, by local UDF leaders involved in the management of the companies in their area, by appointing to key positions only people who are close to the ruling authorities. The management-employee buy-out privatization is preferred by the ruling party because it allows for relatives and friends to become shareholders in newly privatized companies.

According to the report, the brother of the UDF whip, Ekaterina Michailova, is a member of the board of the State Savings Company. The brother of the UDF MP, Asen Agov, the brother of the Minister of State Administration, Mario Tagarinski, the husband of the UDF MP, Svetlana Diankova, the father of the head of the National Intelligence Service, Dimo Giaurov, are also members of various company boards.
----------------------------------------

[15] BULGARIA ABOLISHES VISA REQUIREMENT FOR WEST EUROPEANS.
Bulgaria's interim government on 6 March abolished visas for Western Europeans, RFE/RL and Pari reported. The move is aimed at strengthening the country's position in seeking visa concessions for Bulgarian citizens and at fostering tourism from EU countries. The government also took measures to restrict the illicit trade in Bulgarian passports, deciding that a criminal check will be required before a new international passport is issued. "We have to stop serving as a transit point to Europe for people from the Third World," Interior Minister Bogomil Bonev commented. Citing budget cuts, the ministers also decided that Bulgaria will reduce staff at its missions in Ethiopia, Uruguay, Nicaragua, Cambodia, and North Korea. In other news, the head of the Bulgarian Intelligence Service, Brigo Asparuchov, on 6 March was replaced by a little-known 34-year-old lawyer, Dimo Gyaurov, a deputy of the Union of Democratic Forces in the recently dissolved parliament. -- Maria Koinova

www.hri.org/news/balkans/omri/97-03-07.omri.html
----------------------------------------

[08] INTELLIGENCE CHIEF REPLACED
Sofia, March 6 (BTA) - Thursday President Peter Stoyanov decreed the replacement of National Intelligence Service (NIS) Director, Lieutenant General Brigo Asparouhov, by Colonel Dimo Gyaourov. The replacement was made on proposal of the Council of Ministers and was presented by Defence Minister Georgi Ananiev at a closed Cabinet meeting Thursday. The measure was prompted by the new priorities of the national doctrine: the actual steps for Bulgaria's accession to the European and Euro- Atlantic structures, is said in the Government's motives for the decision.
Asparouhov and Gyaourov made brief statements following their meeting with the President and wished each other success. "It is the first time that the replacement of the NIS leadership is made in a civilized manner," Asparouhov noted.

Newly-appointed NIS Director Dimo Gyaourov (34) was born in Varna. He graduated from the english language school in his native city and later from the Law Faculty of the St Kliment Ohridski University of Sofia. In 1989-1990 he did his training practice at the Varna Regional Court and between 1991 and 1994 worked as a lawyer. Gyaourov was elected an MP to the 37th national assembly on the ticket of the United Democratic Forces. He was a member of the parliamentary committee on state bodies' organization and operation and the budgetary committee. Married with a four-year-old daughter. He was promoted to colonel only on Thursday.

www.hri.org/news/balkans/bta/97-03-07.bta.html

[15] In other news, the head of the Bulgarian Intelligence Service, Brigo Asparuchov, on 6 March was replaced by a little-known 34-year-old lawyer, Dimo Gyaurov, a deputy of the Union of Democratic Forces in the recently dissolved parliament. -- Maria Koinova

www.hri.org/news/balkans/omri/97-03-07.omri.html
----------------------------------------

National Intelligence Service = Национална разузнавателна служба (НРС) (external intelligence) (Director 1997/2003: Colonel Dimo GYAOUROV; Deputy Directors: Colonel Lyubomir TRIFONOV, Lieutenant Colonel Georgi DIMITROV)
12 Haidoushka Polyana St., Lagera, 1612 Sofia

bta.abv.bg/index.phtml?idle=1&qry=%E3%FF%F3%F0%EE%E2&fromDate=11.09.1996&toDate=11.09.2002
----------------------------------------

НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА

През 1947 г. за първи път се създава българско задгранично разузнаване като функционална структура в Министерството на вътрешните работи на страната. Националната разузнавателна служба (НРС) е създадена с два указа, съответно № 152 на Държавния съвет и № 17 от 1990 г. на президента на Република България. С постановление на Министерския съвет (МС) № 216/04.11.1991 г. е регламентирано мястото на НРС в системата на държавните органи на Република България. С приетия през 1996 г. Закон за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) НРС е включена в състава на Въоръжените сили (ВС). Със Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) от 2002 г. НРС е извадена от състава на Въоръжените сили (ВС) на Република България. Параграф 58, ал. 1 от този закон указва, че ЗОВС и Правилникът за кадрова военна служба се прилагат в НРС до приемането на отделен закон за организацията и дейността й. Функциите, задачите и дейността на НРС са в строго съответствие с Концепцията за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 16 април 1998 г., както и със Закона за специалните разузнавателни средства, Инструкцията за взаимодействие между МВР и НРС и други нормативни актове.

www.nrs.bg
----------------------------------------

President Displeased with Gen. Dimo Gyaurov

It was me who familiarized some of the special services with the Terem case, Georgi Parvanov said

President Georgi Parvanov was displeased with the work of Gen. Dimo Gyaurov, heading the intelligence services, it transpired yesterday. To the head of state, it was him who familiarized some of the Bulgarian special services with the Terem scandal and not the other way round, as it should have been. According to President Georgi Parvanov, despite some concerns, the decision in Prague will be positive for Bulgaria. Bulgaria has earned its invitation to join the Alliance, the President said. Bulgaria has made considerable progress in the course of its military reform. It has proved in deed that it is a reliable partner and de facto ally of the NATO countries and in the international anti-terror coalition and an important security factor in Southeastern Europe, Parvanov said. The President said this when asked to comment on the Terem case - an attempt to export potential dual use goods in violation of embargo requirements intercepted by the Bulgarian authorities. According to the President, the Terem case casts a shadow over Bulgaria. "But it is a criminal act and the Government acted promptly and resolutely which proves our capability of being a good and honest ally," Parvanov said. "I cannot but congratulate almost all services, competent authorities and the Government on their prompt, timely and appropriate reaction to the situation," Parvanov said in response to a question whether the National Intelligence Service did its job in uncovering the deal. Asked when he had learnt about the scandal, the President said: "I was duly informed, unlike some services which learnt from the President's administration."

standartnews.mtel.net/archive/2002/11/15/english/bulgaria/s3548_2.htm
----------------------------------------

Семейные связи

После смены власти в 1990 году система спецслужб Болгарии перестраивалась по западному образцу. Правда, закон об агентах коммунистической Сигурности был принят только 1 марта 2001 года. Зато он оказался жестче, чем у соседей. По закону имена агентов и информаторов служб безопасности - как гражданской, так и военной - должны быть обнародованы в сети Интернет. При этом указываются биографические данные агентов и то, чем они занимаются в настоящее время.

В октябре 1998 года местная газета «24 часа» опубликовала статью, в которой утверждала, что на высших этажах политических и административных структур Болгарии расселись многочисленные родственники первых лиц государства. Кроме рассказа о карьерных взлетах жен и братьев президента, премьер-министра и т.п. газета написала и о злоупотреблениях шефа национальной службы разведки 39- летнего юриста Димо Гяурова. Его супруга стала правой рукой жены президента. А отец главного разведчика, вышедший на пенсию в должности «бухгалтер», руководит самой прибыльной фирмой на черноморском берегу – «Болгарский морской флот».

В конце августа 2000 года болгарская Национальная служба безопасности (НСБ) запретила находиться на территории Болгарии четырем российским предпринимателям, в том числе Михаилу Черному - совладельцу ряда крупных металлургических заводов СНГ. В воскресенье адвокат Черного Тодор Батков заявил, что намерен оспорить это решение в международном суде в Страсбурге. Однако его шансы на успех невысоки. По мнению наблюдателей, болгарская спецслужба действовала по заказу местных конкурентов Черного. Если бы за предпринимателем числились правонарушения на территории Болгарии, его бы арестовали, а не выслали за границу.

www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/
----------------------------------------

INTELLIGENCE SERVICE CHIEF TO SUE PAPERS OVER CORRUPTION ALLEGATIONS.

National Intelligence Service chief Major General Dimo Giaurov told journalist on 23 October that he has asked the Prosecutor-General's Office to begin investigating the daily "Republika," which he accuses of "slander." The daily wrote in two articles earlier this month that Giaurov and President Petar Stoyanov's brother Emil Stoyanov have misused National Intelligence Service funds that were channeled for constructing apartments for them instead of renovating buildings of the service in Bankya, BTA reported. Giaurov said the company that built the apartments has never worked for the service he heads and has nothing to do with that service. He said he is "a wealthy man, not ashamed of it," and that he financed the construction of the apartments from inherited properties and restituted property. He also said it was "mostly chance" that Emil Stoyanov purchased an apartment in the same building and that he "hardly knows" the president's brother. Giaurov also said it was "not by chance" that the allegations were printed in a newspaper known for its links with the former communist secret service. ("RFE/RL Newsline," 24 October)

www.rferl.org/mm/2001/10/35-261001.html
----------------------------------------

INTELLIGENCE SERVICE CHIEF DENIES CORRUPTION ALLEGATIONS.

National Intelligence Service chief Major General Dimo Giaurov told journalists on 23 October that he has asked the Prosecutor-General's Office to begin investigating the daily "Republika," which he accuses of "slander." The daily wrote in two articles earlier this month that Giaurov and President Petar Stoyanov's brother Emil Stoyanov have misused National Intelligence Service funds that were channeled for constructing apartments for them instead of renovating buildings of the service in Bankya, BTA reported. Giaurov said the company that built the apartments has never worked for the service he heads and has nothing to do with that service. He said he is "a wealthy man, not ashamed of it," and that he financed the construction of the apartments from inherited properties and restituted property. He also said it was "mostly chance" that Emil Stoyanov purchased an apartment in the same building and that he "hardly knows" the president's brother. Giaurov also said it was "not by chance" that the allegations were printed in a newspaper known for its links with the former communist secret service. ("RFE/RL Newsline," 24 October)

www.rferl.org/ucs/2001/10/43-311001.html
----------------------------------------

BULGARIAN INTELLIGENCE SERVICE CHIEF DENIES CORRUPTION ALLEGATIONS

National Intelligence Service chief Major General Dimo Giaurov told journalist on 23 October that he has asked the Prosecutor-General's Office to begin investigating the daily "Republika," which he accuses of "slander." The daily wrote in two articles earlier this month that Giaurov and President Petar Stoyanov's brother Emil Stoyanov have misused National Intelligence Service funds that were channeled for constructing apartments for them instead of renovating buildings of the service in Bankya, BTA reported. Giaurov said the company that built the apartments has never worked for the service he heads and has nothing to do with that service. He said he is "a wealthy man, not ashamed of it," and that he financed the construction of the apartments from inherited properties and restituted property. He also said it was "mostly chance" that Emil Stoyanov purchased an apartment in the same building and that he "hardly knows" the president's brother. Giaurov also said it was "not by chance" that the allegations were printed in a newspaper known for its links with the former communist secret service. MS

www.rferl.org/newsline/2001/10/241001.asp
----------------------------------------

The Head of the Secret Service has Not Resigned, PM Claims 18 Dec 2002 - 17:16:05

The head of the National Secret Service Dimo Gyaurov has not resigned, as the media claim, the PM Simeon Saxe-Coburg-Gotha announced in Parliament. He also stated that there is a possibility of changes in the management of the service until New Year. The PM refused to comment on the reasons for the suggested changes in the Law of Defence and Armed Forces.
www.seeurope.net

www.biforum.org/32620/news_item
----------------------------------------

BULGARIAN PRIME MINISTER MOVES FOR DEMILITARIZATION OF SECRET SERVICES

Prime Minister Simeon Saxecoburggotski told a meeting of the parliamentary groups of the ruling National Movement Simeon II and the ethnic Turkish Movement for Rights and Freedoms on 17 December that both the National Intelligence Service (NRS) and the National Security Service (NSO) should be demilitarized in the context of Euro-Atlantic integration, mediapool.bg reported. He proposed changing the Defense and Armed Forces Law to allow those services to be headed by civilians. This would enable the government to replace current NRS Director Dimo Gyaurov with his direct predecessor, retired General Brigo Asparuhov, who is now a lawmaker for the opposition Socialist Party (BSP). Asparuhov, 57, is currently barred from entering the service because of his age. However, mediapool.bg quoted diplomatic sources as saying that NATO has indicated it would not agree to Asparuhov's return. Another possible candidate to succeed Gyaurov is Dimitar Yonchev, a BSP member and a former head of the National Security Commission, according to RFE/RL's Bulgarian Service. UB

www.rferl.org/newsline/2002/12/4-See/see-181202.asp
----------------------------------------

BULGARIAN DEFENSE, FOREIGN AFFAIRS MINISTERS MEET WITH INTELLIGENCE CHIEF

In what Bulgarian media described as a surprise, Defense Minister Nikolay Svinarov and National Intelligence Service General Dimo Gyaurov made an appearance at the Foreign Ministry on 28 August to hold talks with Foreign Minister Solomon Pasi, mediapool.bg reported. After the meeting, Svinarov, Pasi, and Gyaurov told journalists that they assessed the effect that Bulgaria's so-called special services -- the National Intelligence Service and the National Security Service -- may have on the country's bid for NATO accession. Gyaurov said the secret services will not negatively affect Bulgaria's NATO candidacy. Media have reported that Bulgaria is the only NATO candidate that does not have legal regulations in place for its secret services. Gyaurov, Svinarov, and Pasi refuted speculation that they discussed the position Bulgaria would take in the event of a U.S. attack on Iraq. UB

www.rferl.org/newsline/2002/08/4-See/see-290802.asp
----------------------------------------

BULGARIA\PRESS REVIEW\ 12:23:53 24-08-1998

Five of the overall number of six chiefs of special services may be dismissed by the autumn, "Sega" reports. With the exception of National Investigative Service Director Dimo Gyaurov who can be assured of his position, the others will be dismissed, sent into retirement or to another position.

The chiefs of the military and civil intelligence will be replaced by September. The others may be left to enjoy their positions till end of 1998. According to the paper, their fate depends on Kostov rather than Stoyanov's decisions although the latter decrees their appointment or dismissal.

www.b-info.com/places/Bulgaria/news/98-08/aug24d.bta
----------------------------------------

Gen. Brigo Asparuhov to Head NIS
Standartnews - 2002/12/12

Gen. Brigo Asparuhov is tipped for the post of director of the National Intelligence Service (NIS), 'Standart' learnt from several independent sources. Today or next week at the latest the cabinet is to propose to the President to relieve of his post the present director of NIS Gen. Dimo Gyaurov. Yesterday spokesman for the Council of Ministers Dimitar Tzonev said that there's no such item on the agenda of today's cabinet sitting. A source from the Presidency specified that the removal of Gyaurov was concerted with US ambassador James Pardew, too. The reshuffle was confirmed by the BSP leadership, as well.
----------------------------------------

The Ghost of the Communist State Security Past

In the last days of 2002, and only a month after Bulgaria’s invitation to join NATO, there appeared numerous reports in various parts of the Bulgarian media that the name of the new Director of the National Intelligence Service (NIS) was soon to be announced. The current Director, Maj. Gen. Dimo Gyaurov, is almost certainly to be replaced by the former NIS chief General (Retd) Brigo Asparuhov. Is this a good move forward or a step in the wrong direction?

There was, it seems, an apparent need to submit to Brussels, the name of the new chief of NIS by the end of December, as the first round of talks with NATO are due to start in mid-January 2003. It is believed that two weeks were needed for the necessary clearances to be obtained for the new Director. Additionally, the USA is thought to be pressing for the start of the accession talks with Bulgaria, and has implied that those who start the negotiation process should also be those who conclude it. In this context, it is indeed difficult to imagine that Gen. Gyaurov could remain in the same boat with President Parvanov. But it has been also hinted by diplomatic sources that NATO has indicated it would not agree to the return of Brigo Asparuhov.

Age Concern

While the debates for possible replacement of NIS Director were heating up, three parliamentary parties – SNMII, BSP and MRF – proposed an urgent amendment to the Defence and Armed Forces Act. They called for the abolition of the requirement that officers over the age of 40 years could not to be appointed in the NIS and the National Protection Service (NPS). The media immediately labelled this the ‘Brigo Asparuhov’ amendment, because his age, 57, was seen as an obstacle to his heading the NIS. However, this seems unlikely to be the real reason, because at least two senior officials at the Ministry of Interior had already been appointed at a time when their ages exceeded this extraordinary age limit. Chief Secretary Maj. Gen. Boiko Borisov was 42 at the time of his appointment and the Director of the National Security Service (NSS), Maj. Gen Ivan Chobanov, was 41 when he was appointed.....

www.csees.net/newsletter_more.php3?nId=77
----------------------------------------

Варненските депутати не направиха нищо за Варна

Варненските депутати не направиха нищо за Варна, но влязоха в историята
Каквито депутатите, такъв и градът

...За СДС 1994 г. беше повече от тежка. Но пък Варна изми очите на "Раковски" 134. Сините заложиха на местен кадър за водач на листа - антикомунист No 1 Александър Йорданов. След него бяха Александър Божков, Владимир Абаджиев, Благой Димитров и Димо Гяуров. Повечето от тях вече влязоха в историята. Йорданов - като шеф на парламента, Божков - като приватизатор No 1, главен преговарящ и Мистър 10 %, Абаджиев - шеф на Агенцията за чуждестранна помощ, Гяуров - като най-младия шеф на разузнаването в света.
Три години след това СДС вече беше партия, а Иван Костов смени тактиката - заложи на непознати, но послушни кадри. Така щастието да търкат 4 години депутатските банки се усмихна на физиотерапевта Захари Холевич, Даниела Николова, д-р Мария Брайнова, юриста Неделчо Беронов, инж. Ангел Балтаджиев, инж. Димитър Желев, че и Асен Христов. Заедно с Благой Димитров, "парашутиста" Георги Пинчев и "непослушния" Александър Йорданов те сформираха ударната група на варненските депутати. Впоследствие Йорданов замина посланик в Полша, Беронов стана конституционен съдия, Стелиян Севастиянов би рекорда, като престоя само 4 минути в парламента, а ромът Христов стана първият депутат-емигрант в българската история. Пинчев пък сигурно е единственият народен представител, който за 4 години не се е срещнал с нито един от избирателите си. Заслужава си да се отбележи, че ролята на локомотив на тази кохорта през 1997 г. изигра Надежда Михайлова. Тогава тя беше далеч от славата на външния министър и беше известна само като Хубавото Наде. Михайлова беше призована в последния момент, след като от синята централа на бул. "Княз Борис I" не намериха достоен варненец, който да оглави депутатската листа. Същото се случи и сега. Залисани покрай споровете кой кой е в СДС - Варна, враждуващите седесари пропуснаха да видят, че рейтингът им съвсем се е стопил. И затова повикаха на помощ Надежда Михайлова, уж за да ги обединява. Този път обаче тенденциите са такива, че може да се получи обратен ефект - местните да дръпнат авторитета на външния министър надолу. А той не е чак толкова голям във вътрешността на страната.
Ако загърбим за малко политиката, няма как да не признаем, че въпреки привидния лукс във Варна проблемите са много. За повече от 11 години демокрация градът върви все по-надолу, въпреки че тук са "служили" най-известните български политици. Причините за разминаването могат да бъдат няколко.
1. На варненци не им пука за собствения им град, въпреки че властимащите се опитват да им помогнат.
2. Държавата нехае за Варна.
3. Каквито са политиците, такъв е и градът. Уж лъскави, но отвътре няма нищо.
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

more.info.bg/old/2001/br1012/rub20.asp

БЕЗУСПЕШНО!

Просто опита учи, че войната между институциите винаги започва с подобни локуми в платформите и задължително минава през някакъв вид “Боянски ливади”.
Между другото, Варна имаше особена роля в предизборната президентска битка. Червеният депутат Петър Димитров критикуваше президента Петър Стоянов заради ... сем. Гяурови (баща и син). Димо Гяуров обаче, още е шеф на разузнаването, а Петър Димитров мълчи.

Мълчи и Първанов.
Защо ли?

А има толкова много за казване- поне в предизборната платформа на Първанов така пише.
”Президентът трябва да застане начело на народа си, за да каже СТИГА! - на всички, които превърнаха корупцията в държавна политика, в политика за лично облагодетелстване. България няма бъдеще с такава политика, народът ни не може да издържи повече такава политика.”

Ами добре! Кажи “СТИГА” бе г-н Първанов.
Някой да ти пречи?
В края на краищата живеем в свободна страна и всеки (дори президента) има правото да говори глупости.

www.dnesplus.com/publication.asp?pubid=22300
----------------------------------------

Момчето си отива (ТРУД) - 2002/12/13

Той е млад и красив като холивудска звезда. Признава, че е богат. Със завидна за годините си кариера. Разузнавач № 1 у нас ген. Димо Гяуров говори рядко. Според едни компетентно, според други - тъкмо обратното.
Но кой знае защо през последните дни му се наложи да обяснява, че никой не лъска пагони за поста му като шеф на Националната разузнавателна служба /НРС/. факт е обаче, че около 38-годишния генерал облаците се сгъстиха.
Службата му проспа случая „ТЕРЕМ", заради който ни разнасяха чак из централата на НАТО. Президентът се закани да се „занимава с НРС след Прага", а бивши разведки и днешни нейни служители с пагони твърдят, че в разузнаването ни е нарушена професионалната приемственост. И че точно тук бил големият „принос" на ген. Гяуров.
Назначението му на 10 март 1997 г. бе откровено политическо. Адвокатът -варналия, бе в предизборния щаб на спечелилия изборите президент Петър Стоянов и „заслужено" измести от поста разведката Бриго Аспарухов. (Съдбата обаче знае как да си играе -днес за същия пост отново се спряга името на ген. Аспарухов!)
В СДС казват, че ракетата носител на младия Гяуров в политиката бил Александър Йорданов –по земляшка линия. Той го направил депутат в 37-ото НС. После момчето само си "постла" пътя. Стремителното си издигане обаче дължи на онези няколко месеца на 1996 г. през които бе неотлъчно до кандидат-президента на ОДС. Преди триумфа на сините във властта партията го готвеше за зам.-председател. После за говорител или за парламентарен секретар на победителя Стоянов. Така и не стана ясно кое негово качество натежа при избора му за разузнавач № 1. Казват бил психически устойчив и интелигентен. Така бе представен от държавния глава при встъпването му в длъжност в НРС. В замяна Гяуров обеща не издигане на професионализма, а „че ще отвори НРС и ще разкрие неин пресцентър".
Появата на седесаря Гяуров като стопанин в сградата на ул. „Хайдушка поляна" внесе не само смут, но и откровено учудване. Кадровите разузнавачи се втрещиха и когато едва прекрачил Христовата възраст, от редник Димо Гяуров прескочи 10 чина, стана полковник, а после на раменете му грейнаха и генералските пагони. Завистниците не проспаха това: „Жабокът, който стана принц..." Но и неговите не го заобичаха. „Сложиха на Димо белите чорапи и веднага отиде на кино", признава днес седесар, бивш член на комисията по национална сигурност. Друг СДС активист е още по-категоричен: „За Димо няма да пролея сълзи. И кърпичката си дори няма да извадя!" Учудващо е защо се размина със своите. „Най-големият ни сблъсък с него беше по закона за досиетата, изобщо не разбра за какво става въпрос", обяснява бивш член на НИС на СДС. Дори за хората на Костов „Димо така и не схвана на какво точно е началник". „Какъв разузнавач е този, който пие кафе с обикновените люде и дава интервюта наляво и надясно?", питат се дори приятелите на ген. Гяуров. Сигурно някой ще каже - забиват му нож, щом се разбра, че ще го махат. Странното обаче е, че никой не се намери да го защити.
От екипа на Надежда Михайлова си спомнят, че по местните избори през 1999 г., когато гръмна скандалът с ловешката касета, пресата завъртя версията, че Димо бил „медиен мениджър на хубавото Наде". След като записът бил прослушан, се чувало как Надежда изразявала задоволство от свое интервю във варненска кабелна телевизия. На същата лента тя признавала как шефът на НРС й докладвал, че това нейно интервю го „въртят, въртят и няма варненец, който не го е гледал". Едва ли това е работа на шефа на разузнаването, но дори и за тази „услуга" сега няма добра дума. През февруари 1998 г., придружавайки президента Стоянов в САЩ, ген. Гяуров се срещна с колегата си от ЦРУ Джордж Тенет. Тогава се твърдеше, че младият ни генерал се ползва с доверието на Чичо Сам. Днес обаче американците искали по-бързо да започнат преговорите за присъединяването на България към НАТО. И да ги завърши този, които ще ги започне. А едва ли ген. Гяуров ще бъде тандем с Първанов. Затова колкото по бързо сменим шефа на НРС, толкова по-добре. Засега премиерът и президентът мълчат. А ген. Гяуров се кълне, че няма причина за уволнението му. Негови съученици от варненската английска гимназия предричат, че каквото и да се случи на Димо - кариерата му е обречена на успех. Може и да са прави. Чакала го служба в чужбина. Успех ли е обаче да те скрият посланик в Будапеща, например?

----------------------------------------

Сбогом на поръчковото разузнаване
Иван ЯНЧЕВ 12/12/2002

Усмивка озаряваше лицето на Димо Гяуров в дните на безметежно съществуване начело на НРС
Опосканата от некадърници българска разузнавателна общност си отдъхна. В небитието отива едно от най-драстичните недоразумения на прехода, варненският стажант-адвокат Димо Гяуров. Цели пет години тази спорна фигура бе начело на външното разузнаване, където с мазохистична жестокост се отдаде на поръчково политическо разчистване на неудобни личности. Лекомислано и в пълен синхрон с щенията на Костов
директорът на разведката заличи многолетния капитал на тази служба. Още повече, с дилетантското си отношение към сложната проблематика Гяуров превърна НРС в слаба информационна агенция с недостоверни източници и преобладаващ кадрови състав, неизмеримо отдалечен от същностната работа на разузнаването.
В периода на пълна разруха под крилото на Гяуров, Националната разузнавателна служба загубила почти всичко от своя трупан с годините авторитет, информират случайно оцелели от чистката оперативни работници. Дори по приоритетното направление за борба с международния тероризъм НРС не била в състояние да отговори с адекватна информация поради липсата на достоверни информационни източници. В замяна на това злощастният директор предпочитал да обслужва управляващите до неотдавна от СДС, предоставяйки им услужливо данни от кухнята на строго секретната служба. В този слугински унес Гяуров дори пренебрегвал президентската институция, предавайки на свои хора получени данни за неудобни нему лица от политическия елит. "Директорът" допуснал обаче и друга фатална грешка - спестявал информация на новите ни партньори по линия на Северноатлантическия алианс. Това обстоятелство, твърдят близки до висшата държавна администрация, повлияло фатално за отстраняването на варненския адвокат от поста.
Смяната в ръководството на НРС се посрещала с всеобщо удовлетворение както във външното разузнаване, така и във висшата държавна администрация. Като особено значимо се оценявало обстоятелството, че новият ръководен екип имал пълна яснота с приоритетите в работата на НРС и необходимостта от сериозни кадрови промени. Съществувало и виждане за техническа модернизация и промени в структурата на службата, подчинени изцяло на функциите й в новата геостратегическа реалност.

www.republica.bg/index.php?a=v&idx=109
----------------------------------------

Президентът и кабинетът обсъждат четири
кандидатури за шеф на НРС


Десислава Ризова

Четири са основните кандидатури, на които са се спрели президентът и кабинетът за нов шеф на Националната разузнавателна служба, научи "Монитор" от източници от звеното. Информацията бе потвърдена и от президентската администрация. Четирите кандидатури за Разузнавач №1 са останали след сериозно отсяване от около 20 имена, твърдят източниците на вестника. Най-сериозно се обсъждали имената на кадровия разузнавач Кирил Киров и това на професора от академията на МВР - Валентин Станков.

Тъй като двете страни били единодушни, че сред тях няма "изявени и известни имена", между тях ще бъдат избрани двама зам.- шефове на НРС. Един от тях пък щял да бъде предложен за изпълняващ длъжността до намирането на по-подходяща кандидатура. Титуляр на поста на този етап изобщо няма да бъде избиран.

Очаква се решението за смяната на ген. Димо Гяуров да бъде взето от Министерски съвет до края на седмицата или в началото на следващата, няколко дни след което се чакал и президентският указ за новото назначение. От службата прогнозираха, че до десет дни рокадата вече ще е факт. Въпреки че държавните институции по принцип предпочитали да не избързват, вероятното начало на войната в Ирак ускорило значително процедурата по номинирането на заместник на Гяуров. За предстоящите промени вече били информирани и част от партньорите ни зад граница.

Източници от президентската администрация твърдят още, че държавният глава не смятал да свиква специално заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, посветено на кризата в Ирак, въпреки настояването на част от политическите сили за подобна среща, на която да се изработи обща позиция на държавните институции.

Вчера Първанов оповести и официалната си позиция по създаването на специализирана служба за борба с корупцията. В становището си той твърди, че тя е резултат от "сериозните упреци на нашите партньори, че не се предприемат достатъчни мерки в преодоляването на представата за България като корумпирана страна". Службата ще е независима и за целта трябва да бъде създадена със закон, твърди още Първанов. Тя нямало да дублира, а само да допълни дейността на правителствената и парламентарната комисии за борба с корупцията.

www.monitor.bg/news.html?date=20030205&topic=politics_bg&story=00202.htm
----------------------------------------

НДСВ ще смени шефа на разузнаването, потвърди Илчев

16 февруари 2003

Управляващите ще сменят директора на Националната разузнавателна служба ген.Димо Гяуров, потвърди председателят на парламентарната комисия по външна политика и сигурност Станимир Илчев.

Пред БНР Илчев обоснова смяната на Гяуров в контекста на необходимото преструктуриране на службите за сигурност с оглед предстоящото членство на България в НАТО. Предстои смяна на функциите на някои от тези служби, както и на ръководствата им, включително и на директора на Националната разузнавателна служба ген.Димо Гяуров, заяви Илчев. Той не се ангажира точно кога във времето ще се случи това, но наблегна, че ген. Гяуров е на този пост вече от 6 години, като последната повече от година и половина е при сегашното управление, която не го е подменило веднага.

Илчев не свърза предстояща смяна на Гяуров с публикация от вчера, че шефът на НРС бил замесен в далавера с пари от израелското разузнаване, която бе отречена от самия Гяуров пред Дарик радио в събота. Председателят на парламентарната външна комисия обаче не я отхвърли категорично, заявявайки, че в разузнавателната служба, както и в другите служби за сигурност, няма звена за вътрешен контрол, които освен да осъществяват превантивна дейност, веднага да реагират и на подобни сигнали.

Илчев обаче даде ясно да се разбере, че според НДСВ ген.Гяуров носи вина за липсата на навременна реакция на разузнаването в случая със скандалния износ на оръжие от "Терем" през ноември м.г. Още тогава президентът Георги Първанов заяви, че е недопустимо спецслужба да научава от неговите съветници за нелегален износ на оръжие, като даде ясно да се разбере, че визира разузнаването.

За смяната на шефа на разузнаването се заговори от няколко месеца, като в началото почти със сигурност се твърдеше, че на поста ще се върне бившият директор на разузнаването до 1997 г. ген. Бриго Аспарухов, в момента депутат от БСП. Група народни представители от НДСВ, БСП и ДПС дори прокараха поправка в закона за въоръжените сили, която премахна възрастовото ограничение за шефските места в спецслужбите, спиращо плановете Аспарухов да оглави разузнаването. Опитът бившият шеф на НРС отново да бъде върнат обаче бе стопиран от САЩ и НАТО, чиито представители недвусмислено заявиха на българските управляващи, че те не желаят да работят с разузнавателен шеф, който има връзки с КГБ през 80-те години, а в началото на демокрацията замеси разузнаването във вътрешнополитически скандал, довел до падането на правителството на Филип Димитров.

www.mediapool.bg/site/bulgaria/2003/02/16/01_160203bg.shtml
----------------------------------------

Никой не бил вечен на поста си - нито Гяуров, нито премиерът ни

Шефът на разузнаването ген. Димо Гяуров вероятно вече е сдал служебния си телефон, установи вчера БНР. „24 часа" също позвъни на мобилния номер на генерала и чу: "Настоящият номер вече не е актуален. Абонатът вече не отговаря на него."
Междувременно вчера премиерът потвърди за пръв път, че се готви смяна на разузнавач № 1. "Постепенно се върви към тази смяна. Но трябва да се намери и личността, която да заеме такъв отговорен пост", каза Симеон. Рокадата щяла да стане до дни.
Според него нямало нищо специално, което да налага смяната на първия разузнавач. Фактът, че той не бил заменен веднага след идването на НДСВ на власт показвал, че преценките са били направени спокойно и постепенно.
Никой не е вечен на поста си, включително и вашият премиер, каза Симеон.
Премиерът потвърди, че не само шефът на разузнаването, но и всичките му подчинени трябва да се ползват с доверието на съюзниците ни от НАТО.
Начело на НРС ще застане временно изпълняващ длъжността професионалист, смята Димитър Йончев вчера. Той отрече слуха, че е кандидат за поста. Никой не е разговарял с мен. Явно управляващите и президентът са в патова ситуация, щом въртят и моето име, добави бившият червен депутат.
Според Йончев президентският съветник Николай Слатински също нямало да смени Гяуров.
Вицепрезидентът Ангел Марин пък отрече кандидатурата на Бриго Аспарухов да е била на президента, знаел на кого е, но не поиска да съобщи. (24 часа) - 2003/2/19
----------------------------------------

Трябва ли да бъде сменен разузнавач №1 Димо Гяуров?

ДНЕС +

"Налага се! От НАТО не биха искали бивш комсомолски секретар като Димо Гяуров да борави със секретна информация на пакта. Младши сержант Гяуров беше правоверен комсомолски секретар на Варненската английска гимназия." - Веселин Динков
----------------------------------------

На редовното си заседание в четвъртък правителството реши да предложи на президента да освободи директора на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров и да назначи за временно изпълняващ длъжността полковник Кирчо Иванов Киров, а за негов заместник Людмил Лалев Ангелов. Това съобщи днес министърът на отбраната Николай Свинаров след заседанието на правителството. "При подобни смени не могат да се коментират мотиви. Мога да кажа само, че за периода от над пет години, през които е ръководил службата, ген. Димо Гяуров е изпълнил поставените задачи", каза министърът.

www.online.bg

18:49ч. FOCUS, България: България има нов шеф на разузнавателните служби

Българското правителство назначи Кирил Киров за шеф на разузнаването след като парламентът прие предложението на министъра на отбраната Николай Свинаров за смяната на генерал Димо Гяуров, предаде италианската агенция ANSA. До днешното решение се стигна след като през изминалите дни и президентът на България Георги Първанов се съгласи с критиките на премиера Симеон Сакскобургготски по отношения на не достатъчно добрата работа на Гяуров. Министърът на отбраната съобщи, че избирането на Киров за шев на разузнаването ще бъде прието добре от съюзническите тайни служби. За бъдещото си членство в НАТО, България се ангажира да упражнява по-голям контрол върху секретните информации, търговията с оръжие, нелегалния износ на стоки с гражданско и военно предназначение и движението на финансови потоци.

18:48ч. FOCUS, България: Смяната на директора на НРС е много закъсняла, смятат разузнавачите от запаса

Според Горан Симеонов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на разузнавачите в запаса, смяната на Димо Гяуров като директор на Националната разузнавателна служба е закъсняла. В предаването “Нещо повече” на БНР Симеонов уточни, че по негово мнение и по мнение на колегите му, смяната е много закъсняла. Сегашното състояние на НРС не отговаря на изискванията, които налага бъдещето ни членство в НАТО, категоричен беше Симеонов. Той не отхвърли възможността за една година НРС да се приведе в състояние да отговори на изискванията и да бъде равностоен и пълноценен партньор, за да защити своето място в системата на националната сигурност на България. Според Симеонов, това няма да е по силите на един професионалист разузнавач, който и да било то, да успее в този кратък период да извърши структурните промени. Особено трудно ще бъде решен кадровия вакуум в службата, каза още Горан Симеонов. Според него, ролята на президента в преструктурирането на разузнаването е водеща и президентската институция е крайно време да се ангажира по-категорично и цялостно с въпросите на българското разузнаване.

www.focus-news.net/news/news.php?layout=2&news=last#anchor_163863
----------------------------------------

Димо Гяуров, който не стана Джеймс Бонд

Шефът на разузнаването ще се запомни не с дела, а с това, което не направи

Повече от година смяната на шефа на разузнаването периодично се обявява за предстояща. И всеки път тя се оказва само слух. Сега обаче изглежда починът е: "Да превърнем слуховете в дела!" Учудващо е, че ген. Димо Гяуров се задържа цели шест години на този ветровит пост Той не е разузнавач от кариерата, влезе там през политиката. Бил е адвокат и син депутат като предишния президент. Очакваше се да си иде с него. Но не би. Политическите патрони на Гяуров отдавна са в глуха линия. Казват, че се е издигнал покрай бившия председател на парламента Александър Йорданов, също варненец. Жена му Нивелина била близка с Антонина Стоянова. Гяуров използвал за ракета-носител Петър Стоянов. При назначаването му за шеф на разузнаването бившият президент го представи като психически устойчив и интелигентен. Но това не са толкова редки качества, че да оправдаят такъв висок пост. Професионалисти като сегашния депутат Тодор Бояджиев казват, че съсипал разузнаването. Липсвал му както професионален, така и житейски опит - няма 40. Предшественикът му, запасният генерал Владо Тодоров, твърди, че разузнаването бездейства. От средите на НДСВ го обвиняваха, че проспал аферата "Терем". А Гяуров отмина с мълчание обвиненията. Той не обича да дава интервюта. Не създаде пресцентър на НРС, както обеща при назначаването си. Не вдига изобщо шум около себе си освен на стрелбището където, казват, обичал да се упражнява със своя "Магнум". Свика пресконференция само когато го обвиниха в отклоняване на средства на НРС към луксозното му ново жилище в софийския квартал "Изток", където съсед трябваше да му бъде братът на бившия президент. Но не се поколеба да каже, че е богат човек. На два пъти той съобщи над какво не работи разузнаването: не издирва задгранични сметки и не разследва корумпирани политици. Но никога не каза какво точно се прави в НРС. Злите езици твърдят, че отговорът е: нищо. Преди четири години Гяуров публично настоя за приемане на закон за разузнаването. Стоянов го подкрепи, но Костов се противопостави и надви. Гяуров си замълча. Има няколко възможни обяснения за чудотворното оцеляване на младия генерал. Едното е, че новите управляващи не можеха доскоро да се споразумеят за неговия наследник. Броят на спряганите имена бе почти двуцифрен: Бриго Аспарухов, Николай Слатински, Димитър Йончев, Тодор Бояджиев, Кирил Киров, Валентин Станков и т. н. Това обяснение е възможно, като се има пред вид сложната процедура за смяната на разузнавач № 1: трябва да го предложи премиерът, а да го утвърди президентът. Но ако се назначи и. д., проблемът е решен. Второто обяснение е, че Гяуров е човекът, на когото има доверие НАТО. Той наистина се е срещал с шефа на ЦРУ Джордж Тенет. Във всеки случай сега, изглежда, въпросът беше съгласуван с лорд Робъртсън при посещението му у нас. Казват, че готвят Гяуров за посланик. Дипломатическият ни корпус още по Живково време беше място за трудоустрояване на политици. Но дали Димо Гяуров смята, че се нуждае от заслужен отдих?
Крум Благов

www.standartnews.com/faces/index.htm
----------------------------------------

Близо 4 месеца "спокойно", както каза премиерът, правителство и президент търсеха с кого да заменят разузнавач Х1 ген. Димо Гяуров.
Какъв е резултатът? За шеф е избран офицер от кариерата, сиреч професионалист. Дотук прекрасно. Още повече че и американците били съгласни - щом е действал в Сърбия, трябва да е печен.

Новият обаче така се е законспирирал, че медиите трети ден му бъркат името - ту Киро, ту Кирчо, ту Кирилов. Цял агент 007. Правилното име най-накрая е Кирчо Киров. Фамилията ще я запомним лесно - от брат му Володя Киров, дето е член на Висшия съвет на БСП...

Изобщо вчера се оказа, че имаме хиляди партийци и малко разузнавачи.

Спокойно, Димчо няма да спи - ще продължи да ни оправя отзад. Очаквайте взрив от скандали свързани със светлата му личност, която не желая да коментирам повече. За отстранените добро или нищо, лайната им завити в памперс сами ще се разсмърдят, овонявайки и без това достатъчно изстрадалата ни татковина.

Поклон пред паметта му!
...най-сетне се присетиха да го изпратят в резерва, където да си гледа кефа, нали е виден богаташ, проблемите му ще са богаташки, но манталитета ще си остане все така селски.

Жалко само, че ще продължи да петни и името на Константин Щъркелов, който след 9 септември е изселен, изключен е от СБХ и прекарва пет месеца в Централния затвор, а творчеството му е отречено и забравено, докато селянина Димчо ще продължи да прави бизнес на гърба на народа!


Таймаут в битката за разузнаването

Първанов и Сакскобургготски си стиснаха ръцете след сериозен кадрови компромис. Но сблъсъкът за контрола върху НРС предстои

ЕМИЛ РАЙКОВ

Тримесечното надцакване между президента и премиера на тема кой да оглави разузнаването завърши с миролюбиво реми. Първанов и Сакскобургготски бяха единодушни в едно - че разузнавач N 1 Димо Гяуров трябва да бъде сменен. Но все не можеха да се разберат кой да го наследи. Затова и в крайна сметка бе назначен само временно изпълняващ длъжността. Но и до този консенсус не се стигна лесно.
Запознати разказаха, че най-напред дълго време се е проигравал вариантът "Бриго Аспарухов се връща на бял кон в разузнаването". След като става ясно, че номерът няма да мине, основни претенденти за поста стават Кирчо Киров и Людмил Ангелов. Правителството настоява титуляр да стане Ангелов, президентът държи на Кирчо Киров. Развръзката дошла след продължителна среща между първите държавни мъже. На нея двамата се разбират да се назначи временен шеф на разузнаването и това да е Киров, а съперникът му да стане негов заместник.
Постигнатият кадрови компромис обаче не решава основния проблем, който тепърва ще се задълбочава - кой да контролира Националната разузнавателна служба (НРС). Интригата се разпали още повече, след като военният министър Николай Свинаров обоснова назначаването само на временен шеф на разузнаването с "преходния период в момента и работата по нов закон за НРС". Шефът на МО изненадващо съобщи и, че проектозаконът е в напреднала фаза и през март ще бъде внесен в Министерски съвет. После добави, че се работело по няколко проекта, включително тези на Димо Гяуров и Бриго Аспарухов. А накрая обяви, че не е отхвърлена идеята спецслужбите да бъдат поставени под "шапка" с общо управление, която най-вероятно ще е на подчинение на правителството.

НРС безспорно освен основен източник на информация за ръководството на държавата е и много силен властови лост, от който се възползваха всички български президенти през последни 13 г. Може би затова и не се стигна до закон за НРС, който да регламентира нейната дейност и функциониране. Защото как иначе да си обясним обстоятелството, че службата действа на основата на указ на Държавния съвет от 1990 г. Има и на няколко текста от Закона за отбраната и въоръжените сили, но те се отнасят само за кадровото развитие на служителите на разузнаването.
Така фактически

НРС се превърна постепенно в "държава в държавата",

в която не се знае кой и какви задачи поставя, къде има и къде няма разузнавачи, кои са приоритетите, с какво изобщо се занимава. Освен това разузнаването е и една от службите, които има право да използва специални разузнавателни средства, има специални технически устройства, които фактически никой няма право да проверява къде са и дали работят и т.н. И това положение не е от времето на Димо Гяуров, а бе установено още с превръщането на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност в Национална разузнавателна служба преди повече от 12 г.
Безспорно е нужен спешен закон за НРС, който да свали видимото напрежение около нея. В същото време обаче именно неговото написване, обсъждане и приемане може да докара много сериозни пробойни в отношенията между институциите и предимно между премиер и президент. Разбира се, не трябва да се пренебрегват и мераците на парламентарното мнозинство и особено на ръководствата на парламентарните комисии, както по външна политика, отбрана и сигурност, така и по вътрешна сигурност и обществен ред. И то не само по отношение на разузнаването, но и на останалите специални служби.

www.segabg.com/25022003/p0050003.asp

Last modify date 8.7.201056695 visits