Адвокатска Кантора "Костакиев Консулт & Партнерс"
Комплексно правно обслужване и консултации. Съдейства на чужденци за получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в страната, както и за придобиване на българско гражданство.

София, kostakiev@lex.bg kostakiev@gmail.com
Начало
Екипът
За нашите клиенти
Важни промени в законодателството
Безплатни закони
Българско гражданство
За контакти
Линкове
 
Друг сайт

За нашите клиенти

Уважаеми Дами и Господа,

Адвокатска кантора “Костакиев Консулт & Партнерс” e специализирана правна кантора за извършване на правен анализ, оказване на правна помощ, консултиране и процесуално представителство в областта на търговското право, трудовото и осигурително право, гражданското право – вещно, облигационно, семейно и наследствено право и наказателното право.

Адвокатска Кантора “Костакиев Консулт & Партнерс” съдейства на чуждестранни граждани за получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване на територията на Република България, както и оказва правна помощ и съдействие при придобиване на българско гражданство.

На Вашето внимание представяме нашия най – нов пакет от консултантски услуги, който е предназначен за корпоративни клиенти:

консултиране в областта на:
- търговското право;
- трудовото и осигурително право;
- гражданското право – вещно, облигационно, семейно и наследствено право;
- наказателно право.
- посредничество при извънсъдебно решаване на спорове;
- процесуално представителство при съдебни спорове;
- изготвяне на всякакви видове договори и правни анализи.
- административно-правни услуги и справки;
- информационен седмичeн бюлетин, съдържащ информация, за новоприетите, изменени и допълнени нормативни актове придружени с кратък коментар.

С оглед естеството на Вашите нужди ние предлагаме два начина за заплащане на предоставените юридически услуги.

1. Абонаментен принцип, при който Вие заплащате месечен абонамент в размер от 300 (триста лева). В този случай Вие се ползвате със статут на специален клиент и можете да разчитате на непрекъсната юридическа подкрепа и консултиране. В срок до 24 часа от Вашата заявка ние ще изготвим поискания от Вас договор или ще дадем необходимата Ви консултация. Независимо от обема на възлаганата работа абонаментната такса не се увеличава. При необходимост от процесуално представителство (водене на съдебни дела) на адвоката се дължи допълнително възнаграждение, което се определя по договаряне.
2. Възнаграждение за конкретна услуга. То се определя по договорка между страните в зависимост от вида на услугата, нейната сложност и срокът, за който трябва да бъде извършена. Ние работим по цени, които са малко над средните за страната, но гарантираме качеството на предлаганите консултации и заставаме с името и авторитета си зад тях.

Оставаме с надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество.

С УВАЖЕНИЕ
Екипът на "Костакиев Консулт & Партнерс"

Последна дата на обновяване 10.6.201320473 посещения