Български Информационен Център - Ню Йорк
Търговско представителство в САЩ, България и ЕС, консултантска дейност

Ню Йорк, 1708 - 86th Str., Br ., NY 11214, Apartment 2F, boyan11@abv.bg
Начало
Дейност
Структура и служители
Бизнес Клуб - Ню Йорк
Студенти J1 и Н2-В
За контакти
Линкове
 
English

Бизнес Клуб - Ню Йорк

Бизнес клубът е нова структура в рамките на Българският инфоцентър в Ню Йорк. Целта на клуба е да обслужва български фирми, които се интересуват от американския пазар, като им осигури стабилна база в САЩ и със своите eксперти в различни области на икономиката и правото, да им окаже пряка помощ при осъществяването на проектите им. Клубът дава възможност на членовете си практически да имат свое търговско представителство в Ню Йорк.

Търговско представителство
Всеки, който е оперирал на международните пазари, знае с какви трудности се сблъсква от липсата на офис и служители в чужбина. Изграждането на търговско представителство е изключително скъпо мероприятие и възпира дори и фирми, които могат да си го позволят.
Ние предлагаме на българските компании възможност да открият свое търговско представителство в САЩ, без това да им струва огромните разходи за издръжка. Ние предоставяме адрес, офис , телефон и факс в Ню Йорк и назначаваме служител – търговски представител. Всички действия на служителя, следват изцяло указанията на българската компания, предоставената стратегия и бизнес интереси.
Извън изпълнението на конкретни ваши поръчки и указания, представителят ще извършва за вас постоянен мониторинг на пазара във вашата област на действие и периодично ще ви предоставя информация за състоянието му, постоянно търсене на нови бизнес контакти, както и подготовка на ваши посещения в Съединените щати.


Услуги при индивидуални посещения:

- посрещане на летище и настаняване;
- изготвяне на бизнес програма за времето на престоя;
- предоставяне за ползване на офис, факс, тел. Интернет;
- транспорт;
- преводачески услуги;
- бизнес консултация и юридическа помощ, сключване на договори;
-


Организиране на участие в изложения, семинари и др. бизнес мероприятия;

- предварително изготвена годишна програма за по значимите международни прояви в САЩ и при проявен интерс на членовете на клуба - организирането на български щанд
- рекламиране на българското участие в мероприятието и включването в каталози;


- предварителен контакт с представителите на големи търговски вериги;
- посрещане на делегацията на летище и настаняване;
- помощ при подреждане на щандовете, транспорт;
- осигурен преводач за цялото време на мероприятието;
- помощ при сключване на сделка /изготвяне на договор съобразен с изискванията на международното право/;
- предоставяне за ползване на мобилен телефон, без ограничение на разговорите в САЩ и Канада;
- културна програма за времето на престоя;
- ползване на изцяло оборудван офис за времето на престоя;

Последна дата на обновяване 2.6.20076730 посещения