навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Правилници


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правила за плаване по река дунав

Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи

Правила за речния надзор по дунава

Правила на столичен общински съвет за допълнително възнаграждение на административно-творческия персонал на общински културен институт дом на културата \"красно село\"

Правила на столичен общински съвет за допълнително възнаграждение на персонала в оки \"музей за история на софия\"

Правила на столичен общински съвет за допълнително възнаграждение на персонала на общински културен институт дом на културата \"искър\"

Правила на столичен общински съвет за допълнително възнаграждение на песонала на общински културен институт \"надежда\"

Правила на столичен общински съвет за допълнително възнаграждение на служителите в оки \"софийска градска художествена галерия\"

Правила на столичен общински съвет за допълнително възнаграждение на служителите в оки галерия-музей \"дечко узунов\"

Правила на столичен общински съвет за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на столична община

Правила на столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на столична община

Правила на столичен общински съвет за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на столична община (загл. изм. - решение № 530 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - решение № 72 от 09.02.2017 г.)

Правила на столичен общински съвет за разпределение на собствени приходи от основната дейност за издръжка на оки дом на културата \"средец\" и художествените състави към него

Правилник № 18 за задачите, организацията и вътрешния ред в столовете и бюфетите при училищата

Правилник № д-01-016 за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород

Правилник за администрацията в съдилищата

Правилник за администрацията на върховния административен съд

Правилник за администрацията на върховния касационен съд

Правилник за администрацията на прокуратурата на република България (папрб)

Правилник за арбитраж \"ад хок\", подпомаган от арбитражния съд при българска търговско-промишлена палата

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2005 г.)

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Правилник за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Правилник за вписванията

Правилник за вътрешния ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове

Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт

Правилник за дейността и организацията на работа на център \"фонд за лечение на деца\"

Правилник за дейността и организацията на работа на център \"фонд за трансплантация\"

Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие \"транспортно строителство и възстановяване\"

Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие \"строителство и възстановяване\"

Правилник за дейността и устройството на нисм \"н. и. пирогов\"

Правилник за дейността и устройството на републиканския център по протезиране и възстановителна хирургия

Правилник за дейността на \"централен депозитар\" ад

Правилник за дейността на вакуумната дезинсекционна камера в гр. бургас

rss
Посети форума