навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА ЧАСТНА ПРАКТИКА И ОТ ЧАСТНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Издаден от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.50 от 25 Юни 1991г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. Цените на зъботехническите дейности се образуват от стойностите на:
1. зъботехническия труд;
2. вложените материали;
3. амортизационните отчисления;
4. непреките разходи;
5. средствата за работни заплати и за социално осигуряване на помощния персонал.

Чл. 2. Зъботехническите дейности, за които се образуват цени по реда на този правилник, са посочени в приложение № 1. Всяка дейност има код на коефициент за тежест за зъботехническия труд.


Чл. 3. Крайният коефициент за зъботехническия труд се получава, като зъботехникът умножи коефициента за тежест на зъботехническия труд по собствения коефициент за квалификация.


Чл. 4. (1) Коефициентите за квалификация са:
1. коефициент 1 - за зъботехници с трудов стаж до 3 г.;
2. коефициент 1.3, 1.6, 1.9 - за зъботехници с трудов стаж над 3 г. без завършен квалификационен курс;
3. коефициент 2, 2.3, 2.6, 2.9 - за зъботехници с трудов стаж над 3 г. и завършили квалификационен курс при определени от Съюза на зъботехниците в България (СЗБ) специалисти;
4. коефициент 3, 3.3, 3.6, 3.9 - за зъботехници с много висока професионална квалификация, завършили серия от квалификационни курсове, притежаващи съответен лиценз.
(2) Лиценз за работа с коефициент по т. 4 на ал. 1 се издава от специална комисия при СЗБ.
(3) Зъботехниците могат да ползват по-нисък коефициент от този, на чиито изисквания отговарят, но не по-нисък от коефициент 1.


Чл. 5. Стойността в левове на вложените материали се получава, като крайният коефициент за зъботехническия труд се умножи по индекс, определян от СЗБ.


Чл. 6.(1) Стойността в левове на вложените материали се получава, като се умножат разходните норми, посочени в приложение № 2, по цените на материалите за съответните зъботехнически дейности.
(2) Стойността на вложените благородни и полублагородни сплави и готови елементи (стави, ключалки, шарнири и др.) се заплаща отделно.


Чл. 7. Стойността на средствата за работни заплати, включително и сумите по социалното осигуряване, се разпределя по отделните зъботехнически дейности.


Чл. 8. Стойността на непреките разходи за наем, горива, осветление, обзавеждане, инструментариум, курсове за квалификация, командировки, текущи ремонти и поддържане и др.) не може да надвишава 40% от крайната цена на зъботехнически дейности.


Чл. 9. Стойността на амортизационните отчисления се извършва по реда, посочен в Закона за счетоводството, и се разпределя по отделните зъботехнически дейности.


Чл. 10. Всеки зъботехник изготвя ценник-каталог на извършваните зъботехнически дейности съгласно приложение № 3 на основата на таблица (приложение № 4)

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание параграф 2 от заключителните разпоредби във връзка с чл. 25д от Закона за народното здраве и е предложен от Съюза на зъботехниците в България.


§ 2. Приложенията към този правилник ще бъдат публикувани като отделно ведомствено издание на Министерството на здравеопазването.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума