навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 99 от 12.XIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 277 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "оптимизация на училищната мрежа", одобрена с решение № 216 на министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Постановление № 274 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2017 г.

Постановление № 279 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2017 г.

Постановление № 280 от 8 декември 2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2018 г.

Постановление № 281 от 8 декември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.

Указ № 248 от 08.12.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство енчец, община кърджали, област кърджали

Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави (одобрено с решение № 698 от 16 ноември 2017 г. на министерския съвет. в сила за република България от 1 декември 2017 г.)

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Постановление № 271 от 8 декември 2017 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от патентното ведомство на република България, приета с постановление № 242 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 114 от 1999 г.)

Постановление № 276 от 8 декември 2017 г. за допълнение на наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с постановление № 27 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 14 от 2015 г.)

Постановление № 270 от 8 декември 2017 г. за изменение и допълнение на тарифата за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията, приета с постановление № 243 на министерския съвет от 2005 г. (дв, бр. 94 от 2005 г.)

Закон за държавния бюджет на република България за 2018 г.

Постановление № 269 от 7 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с постановление № 46 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 22 от 2017 г.)

Постановление № 268 от 7 декември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на околната среда и водите за 2017 г.

Постановление № 272 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Постановление № 273 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2017 г.

Постановление № 275 от 8 декември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на икономиката за 2017 г.

Постановление № 278 от 8 декември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2017 г.

Решение № 754 от 8 декември 2017 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2018 г.

Указ № 250 от 08.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2018 г.

Указ № 251 от 08.12.2017 г. за обнародване на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Указ № 252 от 08.12.2017 г. за обнародване на закона за държавния бюджет на република България за 2018 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (дв, бр. 44 от 1993 г.)

Решение за приемане на доклад на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - ловеч, за 2018 г.
Променени актове

Закон за местните данъци и такси

Закон за радиото и телевизията

Закон за безопасно използване на ядрената енергия

Закон за сметната палата

Закон за лечебните заведения

Закон за общинския дълг

Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

Закон за митниците

Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)

Закон за семейни помощи за деца

Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията

Закон за предучилищното и училищното образование

Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Тарифа за таксите, които се събират от патентното ведомство на република България

Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)

Закон за местното самоуправление и местната администрация
Отменени актове

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - ловеч, за 2017 г.

Неофициален раздел

rss
Посети форума