навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 16 от 20.IIОфициален раздел


Нови актове

Закон за европейската заповед за разследване

Наредба за радиационна защита

Постановление № 20 от 14 февруари 2018 г. за приемане на наредба за радиационна защита

Постановление № 21 от 15 февруари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2018 г.

Постановление № 22 от 15 февруари 2018 г. за изменение на наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (дв, бр. 80 от 2009 г.)

Правилник за устройството и дейността на института по психология на министерството на вътрешните работи

Указ № 36 от 15.02.2018 г. за обнародване на закона за европейската заповед за разследване

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от закона за министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (дв, бр. 60 от 2017 г.)

Поправка

Наредба за изменение на наредба № 16 от 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели (дв, бр. 8 от 1999 г.)
Променени актове

Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)

Закон за пазарите на финансови инструменти

Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)

Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество (загл. изм. - дв, бр. 16 от 2018 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Наредба № 16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

Закон за кредитните институции

Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от закона за министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
Отменени актове

Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения

Постановление № 200 от 4 август 2004 г. за приемане на наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения

Наредба за основните норми за радиационна защита

Правилник за устройството и дейността на института по психология на министерството на вътрешните работи от 2016 г.

Неофициален раздел

rss
Посети форума