навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 68 от 17.VIIIОфициален раздел


Нови актове

Решение № 574 от 13 август 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "плаки", разположено в землището на с. кобилино, община ивайловград, област хасково, на "геотул" - еоод, гр. софия

Инструкция № І-4 от 8 август 2018 г. за взаимодействие между министерството на вътрешните работи и държавна агенция "национална сигурност"

Постановление № 169 от 13 август 2018 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията за социално подпомагане, приет с постановление № 25 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 15 от 2003 г.)

Правилник за дейността на комисията по академична етика

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 75 от 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения (дв, бр. 50 от 2006 г.)

Наредба за изменение на наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика (дв, бр. 67 от 2007 г.)
Променени актове

Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика

Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на клиничното изпитване и оценяването на клиничните данни от изпитването (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2009 г., в сила от 21.03.2010 г.)

Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика

Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане

Наредба № 75 от 31 май 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 
rss
Посети форума