навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 4 от 14.IОфициален раздел


Нови актове

Национален рамков договор № рд-нс-01-3 от 23 декември 2019 г. за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2020 - 2022 г.

Постановление № 2 от 9 януари 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с постановление № 3 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 5 от 2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (дв, бр. 93 от 2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението - национална база данни "население" (дв, бр. 94 от 2009 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство (дв, бр. 19 от 1999 г.)

Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката между националния статистически институт на република България и централното статистическо бюро на палестина(одобрено с решение № 715 от 29 ноември 2019 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 16 декември 2019 г.)

Меморандум за разбирателство между министерството на младежта и спорта на република България и министерството на младежта и спорта на република сърбия за сътрудничество в областта на младежта и спорта(одобрен с решение № 678 от 14 ноември 2019 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 13 декември 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-142 от 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на европейския съюз и в международни организации (дв, бр. 17 от 2016 г.)
Променени актове

Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението - национална база данни "население" (загл. изм. - дв, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)

Наредба № 8121з-142 от 22 февруари 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на европейския съюз и в международни организации

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.

Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
Отменени актове

Наредба № 8121з-776 от 29 юли 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2018 г.

Неофициален раздел

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума