навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 34 от 23.IVОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 83 от 18 април 2019 г. за изменение на наредбата за осигурителните каси, приета с постановление № 89 на министерския съвет от 2001 г. (дв, бр. 37 от 2001 г.)

Постановление № 82 от 18 април 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Указ № 79 от 17.04.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на административното и техническо споразумение към споразумението между република България, република хърватия, унгария и република австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата

Закон за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България (дв, бр. 153 от 1998 г.)

Решение за попълване състава на комисията по труда, социалната и демографската политика

Указ № 88 от 17.04.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България

Постановление № 84 от 18 април 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000 г.)

Решение № 213 от 18 април 2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали, от находище "енджи-север", разположено в землището на с. горна кремена, община мездра, област враца, на "маронас" - оод, враца

Решение № 220 от 19 април 2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "покрован", разположено в землището на с. покрован, община ивайловград, област хасково, на "гнайс и ко" - оод, ивайловград

Постановление № 85 от 19 април 2019 г. за изменение на постановление № 79 на министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (дв, бр. 31 от 2016 г.)

Указ № 80 от 17.04.2019 г. за освобождаване на венелин димитров лазаров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в хашемитското кралство йордания

Решение за попълване състава на комисията по икономическа политика и туризъм

Решение за попълване състава на комисията по вероизповеданията и правата на човека

Меморандум за разбирателство между правителството на република България и правителството на румъния относно изпълнението на съвместни инициативи за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река дунав и за транспортната свързаност между двете страни (одобрен с решение № 174 от 1 април 2019 г. на министерския съвет. в сила от 29 март 2019 г.)

Решение за промяна в състава на комисията по политиките за българите в чужбина

Решение за откриване на висше военно училище с наименование "висше военновъздушно училище "георги бенковски"

Решение по доклада за дейността на омбудсмана на република България през 2018 г.

Решение за попълване състава и ръководството на комисията по енергетика

Решение за промяна в състава на комисията по икономическа политика и туризъм

Решение за промяна в състава на комисията по здравеопазването

Решение за попълване състава на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения

Решение за промяна в състава на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Решение за промяна в състава на комисията по отбрана

Наредба за допълнение на наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 68 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от фонда за компенсиране на инвеститорите (дв, бр. 33 от 2012 г.)

Решение за попълване състава и ръководството на комисията по правни въпроси

Указ № 81 от 17.04.2019 г. за назначаване на димитър михайлов михайлов за извънреден и пълномощен посланик на република България в хашемитското кралство йордания със седалище в аман

Указ № 82 от 17.04.2019 г. за освобождаване на бранимир стоянов заимов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в ирландия

Указ № 83 от 17.04.2019 г. за назначаване на гергана димитрова караджова за извънреден и пълномощен посланик на република България в ирландия със седалище в дъблин

Указ № 84 от 17.04.2019 г. за освобождаване на димитър иванов абаджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република словения

Указ № 85 от 17.04.2019 г. за назначаване на младен петров червеняков за извънреден и пълномощен посланик на република България в република словения със седалище в любляна

Указ № 86 от 17.04.2019 г. за освобождаване на димитър михайлов михайлов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата израел

Указ № 87 от 17.04.2019 г. за назначаване на румяна генчева бъчварова за извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата израел със седалище в гр. тел авив

Решение № 175 от 17 април 2019 г. относно изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

Закон за ратифициране на административното и техническо споразумение към споразумението между република България, република хърватия, унгария и република австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата
Променени актове

Закон за вероизповеданията

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Изборен кодекс

Постановление № 79 от 13 април 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Наредба за осигурителните каси

Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в министерството на вътрешните работи

Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)

Закон за чужденците в република България

Закон за убежището и бежанците

Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства (загл. доп. - дв, бр. 97 от 2016 г., изм. - дв, бр. 34 от 2019 г.)

Наредба № 46 от 11 април 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от фонда за компенсиране на инвеститорите

Закон за министерството на вътрешните работи

Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2016 г.)

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума