навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 5 от 15.IОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 2 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с постановление № 198 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 55 от 2011 г.)

Постановление № 3 от 10 януари 2019 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на външните работи, приет с постановление № 202 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 80 от 2013 г.)

Постановление № 4 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на постановление № 67 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (дв, бр. 32 от 2010 г.)

Постановление № 5 от 11 януари 2019 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 6 от 14 януари 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (дв, бр. 49 от 2012 г.)

Указ № 2 от 08.01.2019 г. за освобождаване на петко колев дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия

Указ № 3 от 08.01.2019 г. за назначаване на елеонора димитрова димитрова за извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия със седалище в делхи

Указ № 4 от 08.01.2019 г. за освобождаване на таня димитрова димитрова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република хърватия

Указ № 6 от 08.01.2019 г. за освобождаване на марин райков николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република сан марино

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (дв, бр. 62 от 2005 г.)

Меморандум за разбирателство между министерството на културата на република България и министерството на културните ценности, културната дейност и туризма на италианската република за предотвратяване на кражбата, незаконните разкопки и незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на движими културни ценности, както и за насърчаване на тяхното връщане (утвърден с решение № 725 от 12 октомври 2018 г. на министерския съвет. в сила от 17 декември 2018 г.)

Поправка

Указ № 5 от 08.01.2019 г. за назначаване на генка василева георгиева за извънреден и пълномощен посланик на република България в република хърватия със седалище в загреб

Указ № 7 от 08.01.2019 г. за назначаване на тодор христов стоянов - извънреден и пълномощен посланик на република България в италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република сан марино със седалище в рим, италианската република
Променени актове

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)

Устройствен правилник на министерството на външните работи

Постановление № 155 от 25 юни 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на министерството на правосъдието

Постановление № 221 от 30 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи

Устройствен правилник на агенцията по вписванията

Устройствен правилник на министерството на правосъдието

Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2019 г.

Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 
rss
Посети форума