навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 65 от 16.VIIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 201 от 13 август 2019 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с постановление № 47 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 20 от 2003 г.)

Постановление № 200 от 9 август 2019 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, приет с постановление № 243 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 133 от 1998 г.)

Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата

Постановление № 199 от 9 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 36 от 2019 г.)

Наредба № н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване

Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-1276 от 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по закона за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства (дв, бр. 91 от 2018 г.)

Поправка

Споразумение между министерството на туризма на република България и световната организация по туризъм към оон за провеждането на втория международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на сот (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 28 юни 2019 г. - дв, бр. 55 от 2019 г. в сила от 18 юли 2019 г.)

Заповед № 0023-3534 от 9 август 2019 г. за утвърждаване на методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея
Променени актове

Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

Постановление № 447 от 23 декември 2014 г. за приемане на устройствени правилници на министерството на икономиката, на министерството на енергетиката и на министерството на туризма

Постановление № 131 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 36 от 2019 г.)

Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по закона за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2019 г.)

Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума