навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 93 от 9.XIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.

Наредба № 23 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор на парни и водогрейни съоръжения"

Решение № 793 от 6 ноември 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "приморско - север", община приморско, област бургас

Указ № 249 от 31.10.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и кабинета на министрите на украйна за сътрудничество при бедствия

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (приети с резолюция MSC.124(75) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 24 май 2002 г. в сила за република България от 1 януари 2004 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (приети с резолюция MSC.171(79) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 9 декември 2004 г. в сила за република България от 1 юли 2006 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (приети с резолюция MSC.227(82) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 8 декември 2006 г. в сила за република България от 1 юли 2008 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (приети с резолюция MSC.283(86) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 5 юни 2009 г. в сила за република България от 1 януари 2011 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (приети с резолюция MSC.309(88) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 3 декември 2010 г. в сила за република България от 1 юли 2012 г.)

Изменения към протокола от 1978 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.343(91) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 30 ноември 2012 г. в сила за република България от 1 юли 2014 г.)

Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.392(95) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 11 юни 2015 г. в сила за република България от 1 януари 2017 г.)

Поправка

Закон за ратифициране на споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на споразумението между правителството на република България и правителството на съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г.

Изменения към протокола от 1978 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.394(95) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 11 юни 2015 г. в сила за република България от 1 януари 2017 г.)

Постановление № 238 от 5 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Решение № 794 от 6 ноември 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "китен - атлиман", община приморско, област бургас

Указ № 242 от 29.10.2018 г. за награждаване на владимир николов пенев с орден "св. св. кирил и методий" огърлие

Указ № 246 от 30.10.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на валутния закон

Указ № 248 от 31.10.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на споразумението между правителството на република България и правителството на съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г.

Закон за изменение и допълнение на валутния закон (дв, бр. 83 от 1999 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (приети с резолюция MSC.154(78) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 20 май 2004 г. в сила за република България от 1 юли 2006 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.240(83) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 12 октомври 2007 г. в сила за република България от 1 юли 2009 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (приети с резолюция MSC.258(84) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 16 май 2008 г. в сила за република България от 1 януари 2010 г.)

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (приети с резолюция MSC.344(91) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 30 ноември 2012 г. в сила за република България от 1 юли 2014 г.)

Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.386(94) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 21 ноември 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2017 г.)

Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и кабинета на министрите на украйна за сътрудничество при бедствия

Изменения към протокола от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.395(95) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 11 юни 2015 г. в сила за република България от 1 януари 2017 г.)
Променени актове

Споразумение за основаването на международна инвестиционна банка (ратифицирано с указ № 1355 на президиума на народното събрание на 20 август 1970 г. - дв, бр. 68 от 1970 г. в сила за република България от 5 февруари 1971 г.)

Протокол за изменения на споразумението за основаването на международната инвестиционна банка и на нейния устав(ратифициран със закон, приет от 43-то народно събрание на 12 януари 2017 г. - дв, бр. 8 от 2017 г. в сила за република България от 18 август 2018 г.)

Споразумение за основаването на международната инвестиционна банка(ратифициран със закон, приет от 43-то народно събрание на 12 януари 2017 г. - дв, бр. 8 от 2017 г. в сила за република България от 18 август 2018 г.)

Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (загл. доп. - дв, бр. 60 от 2012 г., изм. - дв, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.)

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

Валутен закон

Протокол от 1988 г. относно международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.(ратифициран със закон, приет от XXXIX народно събрание на 4 февруари 2004 г. - дв, бр. 12 от 2004 г. в сила за република България от 13 юли 2004 г.)

Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение

Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с протокола от 1988 г. (*)(ратифицирана с указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 61 от 1983 г. в сила от 2 февруари 1984 г.)

Анекс към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.(консолидиран текст) (ратифициран с указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 61 от 1983 г. в сила от 2 февруари 1984 г.)
Отменени актове

Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "обща и клинична патология"

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (дв, бр. 73 от 2011 г.)

Неофициален раздел


Новини


 
 
 
rss
Посети форума