навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 93 от 21.XIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 252 от 16 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години от първата световна война и на участието на България в нея

Постановление № 256 от 17 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с постановление № 143 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 58 от 2008 г.)

Указ № 235 от 16.11.2017 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози

Указ № 236 от 16.11.2017 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване

Постановление № 253 от 16 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Постановление № 254 от 17 ноември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на финансите за 2017 г.

Указ № 237 от 16.11.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство кочово, община велики преслав, област шумен

Постановление № 255 от 17 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на отбраната за 2017 г.

Закон за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване (дв, бр. 55 и 56 от 1970 г.)

Правилник за изменение на устройствения правилник на регионалните дирекции по горите (дв, бр. 104 от 2011 г.)

Решение за промяна в състава на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Решение за промяна в състава на комисията по икономическа политика и туризъм

Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на четиридесет и четвъртото народно събрание

Решение за избиране на председател на четиридесет и четвъртото народно събрание

Указ № 234 от 14.11.2017 г. за назначаване на богдан любомиров коларов за извънреден и пълномощен посланик на република България в обединените арабски емирства със седалище в абу даби

Закон за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (дв, бр. 5 от 2005 г.)
Променени актове

Постановление № 8 от 13 януари 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 162 от 20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления

Закон за допълнение на закона за местните данъци и такси (дв, бр. 117 от 1997 г.)

Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите

Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)

Закон за автомобилните превози

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г., изм. - дв, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.)
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Посети форума