навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 52 от 22.VIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 8121з-610 от 11 юни 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност

Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "медицинска онкология"

Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от закона за частната охранителна дейност

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (дв, бр. 25 от 2017 г.)

Меморандум за разбирателство в областта на младежта и спорта между правителството на република България и правителството на държавата катар (утвърден с решение № 314 от 10 май 2018 г. на министерския съвет. в сила от 31 май 2018 г.)

Наредба за изменение на наредбата за изменение и допълнение на наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство (дв, бр. 102 от 2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (дв, бр. 10 от 2014 г.)

Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на националната здравноосигурителна каса

Спогодба между министерството на културата на република България и министерството на културата и спорта на република казахстан за сътрудничество в областта на културата (одобрена с решение № 861 от 5 ноември 2015 г. на министерския съвет. в сила от 10 ноември 2015 г.)
Променени актове

Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство (дв, бр. 19 от 1999 г.)

Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ

Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия

Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Наредба № 7 от 19 юли 2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 
rss
Посети форума