навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 80 от 11.XОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 248 от 4 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с постановление № 285 на министерския съвет от 2018 г. (дв, бр. 104 от 2018 г.)

Постановление № 251 от 7 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на културата, приет с постановление № 266 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 98 от 2017 г.)

Постановление № 250 от 7 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с постановление № 278 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 90 от 2012 г.)

Постановление № 247 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

Постановление № 249 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.

Постановление № 246 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Наредба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести

Наредба № 6 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология

Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между комисията за енергийно и водно регулиране на република България и европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 26 юли 2019 г. - дв, бр. 62 от 2019 г. в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник")
Променени актове

Устройствен правилник на министерството на финансите

Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите

Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Устройствен правилник на министерството на културата

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
Отменени актове

Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума