навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 7 от 24.IОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 5 от 21 януари 2020 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на служба "военна информация", приет с постановление № 170 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 54 от 2016 г.)

Постановление № 6 от 22 януари 2020 г. за създаване на национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на правилник за дейността, структурата и организацията на националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Национален рамков договор № рд-нс-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г.

Постановление № 7 от 22 януари 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. във връзка с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала "български вик холдинг" - еад, софия

Указ № 2 от 15.01.2020 г. за освобождаване на христо стефанов полендаков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република иран

Указ № 3 от 15.01.2020 г. за назначаване на николина стефанова кунева за извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република иран със седалище в техеран

Указ № 4 от 16.01.2020 г. за назначаване на румен петров петров - извънреден и пълномощен посланик на република България в алжирската демократична и народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република мали със седалище в алжир, алжирската демократична и народна република

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (дв, бр. 34 от 2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (дв, бр. 52 от 2004 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол (дв, бр. 101 от 2010 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (дв, бр. 73 от 2011 г.)

Правилник за дейността, структурата и организацията на националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Решение за изменение на решение на народното събрание за възлагане на сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.

Решение за предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията за финансов надзор

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв и чл. 14 от наредба № н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния съд - враца, и административния съд - враца, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при окръжния съд - враца, и административния съд - враца, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - добрич, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - добрич, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - кърджали, за 2020 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - кърджали, за 2020 г.
Променени актове

Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Класификатор на длъжностите в служба "военна информация"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция "железопътна администрация"

Решение за възлагане на сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.

Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите

Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "автомобилна администрация"

Правилник за устройството и дейността на служба "военна информация"

Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
Отменени актове

Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв и чл. 14 от наредба № н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2019 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2019 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - враца, и административния съд - враца, за 2019 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - добрич, за 2019 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - добрич, за 2019 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - кърджали, за 2019 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - кърджали, за 2019 г.

Неофициален раздел

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума