навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 83 от 25.IXОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 257 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2020 г.

Постановление № 258 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Указ № 188 от 16.09.2020 г. за обнародване на закона за оттегляне на резервата, направена от република България по чл. 31 от конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в ню йорк на 28 септември 1954 г. (обн., дв, бр. 60 от 7 август 2012 г.)

Постановление № 259 от 17 септември 2020 г. за изменение и допълнение на постановление № 73 на министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (дв, бр. 25 от 2015 г.)

Постановление № 260 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2020 г.

Постановление № 261 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2020 г.

Постановление № 262 от 17 септември 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с постановление № 163 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 51 от 2015 г.)

Постановление № 263 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Постановление № 264 от 23 септември 2020 г. за допълнение на методиката за определяне на линията на бедност за страната, приета с постановление № 241 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 76 от 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (дв, бр. 29 от 2019 г.)

Наредба за допълнение на наредба № І-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (дв, бр. 116 от 2002 г.)

Решение за попълване състава на комисията по вероизповеданията и правата на човека

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България по чл. 31 от конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в ню йорк на 28 септември 1954 г. (обн., дв, бр. 60 от 7 август 2012 г.)

Изменения на международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние (кодекс IGC) (приети с резолюция MSC.370(93) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 22 май 2014 г. в сила за република България от 1 юли 2015 г.)

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в комисията по правни въпроси и за избор на председател на централната избирателна комисия
Променени актове

Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приет с резолюция MSC.4(48) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 17 юни 1983 г. в сила за република България от 1 юли 1986 г.)

Наредба № I-181 от 3 декември 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

Методика за определяне на линията на бедност за страната

Постановление № 73 от 27 март 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството на вътрешните работи (загл. изм. - дв, бр. 83 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума