навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID 19 - Актуална правна рамка за периода 15-31.07.2020 г.

10.08.2020

COVID 19 - Актуална правна рамка за периода 15-31.07.2020 г.

I. ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID-19:

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г. и бр. 14 от 2020 г.) Oбн., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.;

Относно: „§92, В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, т. 2. В § 2б от допълнителните разпоредби след думите "(OB, L 265/1 от 14 октомври 2017 г.)" съюзът "и" се заменя със запетая, а накрая се добавя "и на Директива (ЕС) 2020/876 на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС във връзка със спешната необходимост от отлагане на някои срокове за подаване и обмен на информация в областта на данъчното облагане поради пандемията от COVID-19 (OB, L 204/46 от 26 юни 2020 г.)". 

Електронно достъпно чрез:
тази връзка


II. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ - информация и изменения, свързани с COVID–19:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г. и бр. 4, 24, 45 и 56 от 2020 г.) Oбн., ДВ,  бр. 63, от дата 17.7.2020 г.

Относно: мерки, касаещи преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка III. АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID–19:

1. НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

- Въведен е нов код за отчитане от договорните партньори на НЗОК на случаи с COVID-19

Електронно достъпно чрез:
тази връзка 

- Информация за заявени плащания за хоспитализирани пациенти по повод COVID-19.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/: 

- Въведени са мерки, свързани с безопасността на кръводарителите, работещите в звената за кръвовземане, кръвта и кръвните съставки в лечебните заведения, изпълняващи дейности по чл. 15 то ЗККК, във връзка с въведените извънредни мерки относно COVID-19

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

- Информация на Европейската агенция по лекарствата (EMA) относно употребата на нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти при COVID-19

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

- Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съветва да се продължи употребата на лекарства за хипертония, сърдечни и бъбречни заболявания по време на пандемията, причинена от корона вирус (COVID-19).

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

- COVID-19: Препоръки на ЕМА и ИАЛ срещу фалшифицирани лекарства от нерегистрирани уебсайтове

Електронно достъпно чрез:
тази връзка3. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

- COVID-19: какво трябва да знаят трансплантираните пациенти и чакащите за трансплантация

Електронно достъпно чрез:
тази връзка4. СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID–19:4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:

- Amnesty International с доклад за медиците по време на COVID-19

Електронно достъпно чрез: 

тази връзка4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ /БФС/:

- Съдът отмени изискването аптеките да предоставят отстъпките си в полза на НЗОК

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

- Релевантна COVID-19 информация от „Пресклипинга“ на БФС за 03.08.2020 г.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

- Релевантна COVID-19 информация от „Пресклипинга“ на БФС за 04.08.2020 г.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка4.3. БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:

- Болници, в които ще се приемат болни от COVID-19

Електронно достъпно чрез:
тази връзкаIV. АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID–19:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на министерства за 2020 г., Oбн., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г., в сила от 4.08.2020 г.

Относно: Одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на министерства за 2020 г. в размер до 8 000 000 лв. за предоставяне на еднократна помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв. за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

РЕШЕНИЕ № 525 от 30.07.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и с Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г.

Относно: Удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка

Електронно достъпно чрез:
тази връзкаV. АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА- информация и изменения, свързани с COVID–19:

Относно: Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325, и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

Относно: Агенцията по заетостта продължава консултациите на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” по телефона. Целта на националната информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” е бърза и оперативна подкрепа на бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

Електронно достъпно чрез:
тази връзкаVI. АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID–19:

1. Заповед № РД- 01 - 404 / 15.07.2020 г.

Относно: Задължителна изолация и/или болнично лечение, по предложение на лекуващия лекар, при потвърдени случаи на COV1D-19.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

2. Заповед № РД- 01 - 409 / 17.07.2020 г.

Относно: Промяна на Приложение № 3 към т. 7 от Заповед № РД-01-284 от 29.05.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-301 от 3.06.2020 г.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

3. Заповед № РД- 01 - 446 / 31.07.2020 г.

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

4. Заповед № РД- 01 - 447 / 31.07.2020 г.

Относно: Въвеждане на още противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

5. Заповед № РД- 01 - 448 / 31.07.2020 г.

Относно: Въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Електронно достъпно чрез:
тази връзкаVII. АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID–19:

1. Столична община

Относно: Информация към 27.07.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

Относно: Заповед № СОА20-РД09-2174/13.07.2020 г.  на кмета на Столична община за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

2. Община Видин

Относно: Провеждането на Видинския панаир се отменя заради епидемичната обстановка, това стана ясно на пресконференция след заседание на Областния кризисен щаб. В нея участваха областният управител Момчил Станков, заместник-кметът на Община Видин

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

3. Община Плевен

Относно: Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на включени в спортния календар на община плевен мероприятия 

Електронно достъпно чрез:
тази връзкаVIII. АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID–19:

1. РЗИ – Благоевград – Заповед за отмяна на предписание на лица поставени под карантина

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

2. РЗИ – Буграс - Заповед за отмяна на предписание на лица поставени под карантина

Електронно достъпно чрез:
тази връзка

3. РЗИ - Кюстендил - Заповед за отмяна на предписание на лица поставени под карантина

Електронно достъпно чрез: 
тази връзка 

4. РЗИ – Плевен  - Материал за Остеопорозата и COVID-19

Електронно достъпно чрез:
тази връзка  

5. РЗИ – Пловдив

 - Справка за дейността на дирекция обществено здраве

Електронно достъпна чрез: 
тази връзка

- Заповед за отмяна на предписания на лица поставени под карантина

Електронно достъпна чрез:
тази връзка

6. РЗИ – Разград – Удължаване срока на решенията, издадени от ТЕЛК, ще бъде удължен до 30.09.2020 г., заради  COVID-19

Електронно достъпно чрез: 
тази връзка

7. РЗИ – Русе - Заповед за отмяна на предписания на лица поставени под карантина

Електронно достъпна чрез:
тази връзка

8. РЗИ - София – град – Заповед за отмяна на предписанията на лица поставени под карантина

Електронно достъпна чрез: 
тази връзка

9. РЗИ - Ямбол 

- Указания за прилагане на карантина

Електронно достъпно чрез: 
тази връзка

- Информационен лист за водачи на тирове

Електронно достъпно чрез:
тази връзка


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума