начало

На 28 юли да предадем ключовете от спецпрокуратурата на НС и то да прехвърля делата На 28 юли да предадем ключовете от спецпрокуратурата на НС и то да прехвърля делата

Crimes - after how much time prescribe

Message board for English speakers


Crimes - after how much time prescribe

Мнениеот stefan_t » 27 Яну 2022, 10:45

Hello,
I am not able to find anywhere information regarding how long does it take for crimes to prescribe in Bulgaria. Is it stated somewhere? in the Criminal Code?
Thanks
stefan_t
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 17 Фев 2021, 14:46

Re: Crimes - after how much time prescribe

Мнениеот jzschrstsprstr » 27 Яну 2022, 12:46

In the Criminal Code, yes - articles 80-82.
The prescription of the State's right to prosecute depends on the severity of the punishment established by the law for the respective crime (art. 80).

Чл. 80. (1) Наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) двадесет години за деяния, наказуеми с доживотен затвор без замяна, доживотен затвор, и 35 години за убийство на две или повече лица;
2. петнадесет години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от десет години;
3. десет години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода повече от една година, и
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) три години за всички останали случаи.

(2) Давностните срокове по предходната алинея за престъпления, извършени от непълнолетни, се определят, след като се съобрази заменяването на наказанията по чл. 63.
(3) Давността за преследване започва от довършването на престъплението, при опит и приготовление - от деня, когато е извършено последното действие, а за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления - от прекратяването им.

Чл. 81. (1) Давността спира, когато започването или продължаването на наказателното преследване зависи от разрешаването на някой предварителен въпрос с влязъл в сила съдебен акт.
(2) Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за преследване, и то само спрямо лицето, срещу което е насочено преследването. След свършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.
(3) Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член.

Чл. 82. (1) Наложеното наказание не се изпълнява, когато са изтекли:
1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) двадесет години, ако наказанието е доживотен затвор без замяна или доживотен затвор;
2. петнадесет години, ако наказанието е лишаване от свобода повече от десет години;
3. десет години, ако наказанието е лишаване от свобода от три до десет години;
4. пет години, ако наказанието е лишаване от свобода по-малко от три години, и
5. две години за всички останали случаи.
(2) Давността за изпълнение на наказанието започва да тече от деня, когато присъдата е влязла в сила, а по отношение на наказанието, чието изпълнение е било отложено съгласно чл. 66 - от влизане в сила на присъдата или определението по чл. 68.
(3) Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо осъдения за изпълнение на присъдата. След свършване на действието, с което се прекъсва давността, започва да тече нова давност.
(4) Независимо от спирането или прекъсването на давността наказанието не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в алинея 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането и е образувано изпълнително производство.
jzschrstsprstr
Потребител
 
Мнения: 110
Регистриран на: 01 Мар 2011, 19:56

Re: Crimes - after how much time prescribe

Мнениеот stefan_t » 27 Яну 2022, 13:32

Thank you very much.
Basically, I complained in due time against discrimination and defamation (I started the complain 2 months after the acts took place, and by the articles you sent, I had 3 years to do it).
Problem is, the complaint was placed in the Prokuratura, which didn't follow it up as it should, and a new complaint was placed in the Raionen Sud, which ended up declaring itself not competent. So, after several back and forth actions and a lot of art 135(2) of the admin processual code between courts, the complaint is back at the initial stage, i.e. the Prokuratura.
The question is: more than 3 years have passed, so can the other side still be prosecuted by the State, i.e. what counts is the date in which the complaint has been placed (i.e. up to 3 years after the actions), or can they only be prosecuted if the State starts the prosecution up to 3 years after the actions took place?
A bit complicated, but I hope you are able to understand the question. Thanks in advance!
stefan_t
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 17 Фев 2021, 14:46

Re: Crimes - after how much time prescribe

Мнениеот daniel_vtb » 27 Яну 2022, 14:22

That's one of the oldest tricks in the book..not sure if you can relate to this, but in the case of one of my acquaintances, she placed the complaint on time and then the court took so much time to accept, process and judge it, that years have passed and so the defendant alleged everything had already prescribed..it's an old corruption trick..as far as I know, she now placed a complaint against the State at European level..
Wish you good luck..
daniel_vtb
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 18 Фев 2021, 08:18

Re: Crimes - after how much time prescribe

Мнениеот jzschrstsprstr » 27 Яну 2022, 15:51

In Bulgaria defamation is a crime, but one "of private nature", meaning is not the state prosecution's (Prokuratura) business, but instead the victim can file a complaint directly in court.
The thing is such complaint can only be filed within 6 months period.

Code of Criminal Procedure:
Чл. 80. Пострадалият от престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, може да повдига и да поддържа обвинение пред съда като частен тъжител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници.

Чл. 81. (1) Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса.
(2) Тъжбата трябва да бъде подписана от подателя.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на основание чл. 25, ал. 1, т. 6.


Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Наказателното производство се спира, когато:
6. (нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.
jzschrstsprstr
Потребител
 
Мнения: 110
Регистриран на: 01 Мар 2011, 19:56

Re: Crimes - after how much time prescribe

Мнениеот stefan_t » 27 Яну 2022, 16:22

Clear now, thanks for the answers.
So, if it's a crime of private nature you have x time to present the complaint (let's say 6 months) and then whatever time it takes for the court to decide, you have placed it on time and that's what matters.
In the case of State Prosecution, they have 3 years to bring the case in front of a court, regardless of when you have presented the complaint.

Just a last question, please:
In the case of defamation (crimes of private nature), where should you present the complaint? at the Civil District Court or at the Criminal District Court?

Thanks!
stefan_t
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 17 Фев 2021, 14:46

Re: Crimes - after how much time prescribe

Мнениеот jzschrstsprstr » 27 Яну 2022, 16:51

I don't want to create confusion due to the translation here. It's the "Районен съд" (regional court) where a criminal case of private nature would be initiated. Consider consulting an attorney. p.s. The State Prosecution can not prosecute for defamation in general.
jzschrstsprstr
Потребител
 
Мнения: 110
Регистриран на: 01 Мар 2011, 19:56


Назад към Discussions in English


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron