начало

25 нови обвинители са назначени в 10 районни прокуратури 25 нови обвинители са назначени в 10 районни прокуратури

Неполучена финансова подкрепа на починало лице с увреждания

Брак, развод, наследство
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Неполучена финансова подкрепа на починало лице с увреждания

Мнениеот mihatanasov » 18 Яну 2022, 13:08

Здравейте,
Майка ми почина през м. декември 2021. Като лице с 95% увреждания тя получаваше месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. Съгласно Правилника за прилагане на Закона, полагащите й се суми за месеците ноември и декември се изплащат съответно до края на месеците декември 2021 и януари 2022, поради което те не са й изплатени.
Като (единствен) неин наследник подадох в Дирекция „Социално подпомагане” – Люлин заявление за изплащане на тези вземания по моя сметка.
От ДСП-Люлин получих отказ, позоваващ се на „Правилата за администриране на дейностите по отпускане, начисляване, изплащане и/или възстановяване на социални плащания, предоставяне на социални услуги и предприемане на мерки и дейности по закрила на детето” ( чл. 56, ал. 1 и ал. 3 от глава трета, раздел V).
На официалния сайт на АСП тези правила не са публикувани.
Законен ли е всъщност този отказ? Има ли (публикуван) нормативен акт, според който въпросните вземания да са изключени от масата на наследството и на който се основават тези вътрешни правила? Имам ли право на достъп до "Правилата...", с които се обосновава отказът на ДСП?
mihatanasov
Младши потребител
 
Мнения: 18
Регистриран на: 19 Окт 2004, 21:31

Re: Неполучена финансова подкрепа на починало лице с уврежда

Мнениеот borovinka » 19 Яну 2022, 16:57

Съболезнования за загубата. Кога през декември е починала майка ви?
Ако помощите се изплащат със забавяне (за ноември през декември, за декември през януари), то би следвало да имате право на сумата за ноември, а за декември - до датата на смъртта.
Средствата по този закон се изплащат за покриване на текущи нужди и разходи, така че не би трябвало да отказват изплащането им.
Какви документи представихте?
Veritatem dies aperit
borovinka
Активен потребител
 
Мнения: 1513
Регистриран на: 18 Авг 2011, 14:41
Местоположение: Lawrence, KZ

Re: Неполучена финансова подкрепа на починало лице с уврежда

Мнениеот scorpio13 » 19 Яну 2022, 17:38

Такива са правилата, макар и според мен да не е справедливо. Имах същия случай след смъртта на баща ми, дори вече отпуснати пари (за предишен месец, които не бях отишъл да получа от пощата) не можело да бъдат изплатени след смъртта на правоимащия.
scorpio13
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 14 Сеп 2012, 21:53

Re: Неполучена финансова подкрепа на починало лице с уврежда

Мнениеот guest1 » 19 Яну 2022, 21:13

scorpio13 написа:Такива са правилата, макар и според мен да не е справедливо. Имах същия случай след смъртта на баща ми, дори вече отпуснати пари (за предишен месец, които не бях отишъл да получа от пощата) не можело да бъдат изплатени след смъртта на правоимащия.


Нека не смесваме нещата!
Както каза borovinka - до момента на смъртта, тези средства са полагаеми!
Колкото до разпореждането със средства, сметки или друго - това могат да направят едновременно всички наследници, вписани в „Удостоверението за наследници“!
Автора обаче е казал, че е единствен неин наследник! Явно някой чиновник - пак не е разбрал.
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Потребител
 
Мнения: 751
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Неполучена финансова подкрепа на починало лице с уврежда

Мнениеот scorpio13 » 19 Яну 2022, 21:42

Нека не смесваме нещата!
Както каза...до момента на смъртта, тези средства са полагаеми!


Опитайте се тогава да получите такива средства. Напълно идентична ситуация описах - единствен наследник и т.н . И не бях взел от пощата отпуснати за предишен месец - два месеца преди смъртта на татко - пари. Ако не се получат в срока от 5-6 дена, когато пощите ги изплащат , тези пари се връщат обратно в държавата и се изплащат заедно със следващата месечна помощ. Социалните помощи се изплащат с един месец по-късно - т.е за м. декември се плаща през януари. И ако човекът почине преди да е наредено изплащане, такова не се извършва независимо колко дни от последния месец са минали. Също се губят и неполучени предишни суми. Очевидно държавата разсъждава така - след като не са получени към онзи момент не са му трябвали на този човек, а пък след като вече е мъртъв - изобщо не му трябват. Изрично е казано в правилата, че тези помощи са лични и не се наследяват.
А ако се получават по банков път, дори и тогава може да наложи връщане на част от сумите, ако са начислени за време след смъртта.
scorpio13
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 14 Сеп 2012, 21:53

Re: Неполучена финансова подкрепа на починало лице с уврежда

Мнениеот guest1 » 20 Яну 2022, 01:47

scorpio13 написа:Опитайте се тогава да получите такива средства. Напълно идентична ситуация описах - единствен наследник и т.н . И не бях взел от пощата отпуснати за предишен месец - два месеца преди смъртта на татко - пари. Ако не се получат в срока от 5-6 дена, когато пощите ги изплащат , тези пари се връщат обратно в държавата и се изплащат заедно със следващата месечна помощ. Социалните помощи се изплащат с един месец по-късно - т.е за м. декември се плаща през януари. И ако човекът почине преди да е наредено изплащане, такова не се извършва независимо колко дни от последния месец са минали. Също се губят и неполучени предишни суми. Очевидно държавата разсъждава така - след като не са получени към онзи момент не са му трябвали на този човек, а пък след като вече е мъртъв - изобщо не му трябват. Изрично е казано в правилата, че тези помощи са лични и не се наследяват.
А ако се получават по банков път, дори и тогава може да наложи връщане на част от сумите, ако са начислени за време след смъртта.

От пощата няма да ви изплатят парите, защото ги получавате с пълномощно.
Чл. 41. Пълномощието се прекратява с оттеглянето му или с отказването от него, със смъртта на упълномощителя или на пълномощника или с поставянето им под запрещение, а когато упълномощител или пълномощник са юридически лица - с прекратяването им.
Закон за задълженията и договорите

За прекратяване на помощта
Чл. 66. (1) Месечната финансова подкрепа се отпуска, изплаща, изменя, спира, прекратява и възобновява със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на оправомощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ промяната в обстоятелствата. Заповедта се съобщава писмено на лицето, подало заявлението декларация, в 7-дневен срок от издаването и.
Правилник за прилагане на закона за хората с увреждания


Аналогично е положението с Неполучена пенсия от починал пенсионер
Когато пенсионер почине, може да има неполучени суми от пенсия. В този случай от наследниците се подава заявление в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ), към което се прилага оригинал на удостоверение за наследници. Неполучените суми от починалия пенсионер се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице, като пълномощното следва да е с нотариално заверено. Ако няма упълномощено лице, на всеки един от наследниците се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за наследството. Полагащата се част на наследниците може да се изплати както с пенсионен запис, така и по представена от наследника банкова/платежна сметка.
В зависимост от начина на изплащане на пенсията на починалото лице (чрез пощенска станция или чрез доставчици на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от Българска народна банка (БНБ) или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, с които НОИ има сключен договор за изплащане на пенсиите) се прилага различен подход.
Когато починалият пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска станция, полагащата се част на наследниците може да се изплати с пенсионен запис.
Когато пенсията е изплащана чрез ДПУ или клон на ДПУ, НОИ служебно изпраща на съответния ДПУ или клона на ДПУ, удостоверение с данните за последния месец, за който починалият е имал право на пенсия, както и за месеца, до който включително е преведена пенсията по личната му платежна сметка. В случай че преведената пенсия се отнася за време след месеца, през който е починал пенсионерът, размерът се вписва в удостоверението. Изпратеният от НОИ документ служи за закриване на платежната сметка на починалия пенсионер и за изплащане на остатъка от сумите по неговата сметка на правоимащите лица.


Направете запитване, до Дирекция "Социално подпомагане".
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Потребител
 
Мнения: 751
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Неполучена финансова подкрепа на починало лице с уврежда

Мнениеот mihatanasov » 22 Яну 2022, 13:46

Благодаря на всички за съболезнованията и отговорите.
По документите нямаше забележки - удостоверение за наследници (1 наследник) и банкова сметка на наследника.
Вчера подадох жалба до непосредствено по-висшата инстанция - Регионалната дирекция за СП.
Позовах се на Правилника, според който финансовата подкрепа се прекратява от първо число на месеца, следващ месеца, през който е настъпила "промяната на обстоятелствата", т.е. в случая - от 1-ви януари, независимо от датата на смъртта. Дотогава следва да е дължима.
Въпросните "Правила" не са публикувани на сайта на Агенцията и затова не зная доколко се отнасят за случая. В Закона за нормативните актове обаче не се упоменават "правила" като нормативен акт, т.е. те не следва да бъдат основание за правни изводи и действия. Отказът на ДСП би трябвало да се позовава на нормативен акт. Вътрешните им правила също трябва да се основават на нормативни актове и да не им противоречат. Не намерих текст от закон, правилник или наредба, който да изключва от "масата на наследството" тези полагащи се, но неполучени от майка ми, вземания . Както всички парични вземания и задължения на наследодателя, те би трябвало да се наследяват.
В отказа си ДСП, изглежда, не прави разлика между
- правото на майка ми на тази пожизнена месечна финансова подкрепа, която действително е лична, не се преотстъпва и не се наследява, от
- вземанията за последните два календарни месеца от живота на майка ми, възникнали поради по-късното изплащане на тези суми - до края на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Интересно е, че неполучените пенсии имат същия характер като плащанията от АСП, (с тази разлика, че пенсията се изплаща през месеца, за който се отнася), но НОИ не само че не оспорва наследяването и изплащането им на наследниците, ами има и формуляр за заявление от наследниците. След като подадох такова заявление, без друга кореспонденция и без забавяне ми изплатиха сумата по банков път.
Струва ми се, че има нещо нередно в отказа на Дирекцията за социално подпомагане. Сега очаквам отговора на Регионалната дирекция.
mihatanasov
Младши потребител
 
Мнения: 18
Регистриран на: 19 Окт 2004, 21:31

Re: Неполучена финансова подкрепа на починало лице с уврежда

Мнениеот stelli_777 » 27 Яну 2022, 10:20

Съболезнования,
може да искате помощ от НОИ за починал родител в годината следваща смъртта ,тоест сега е възможно понеже е 2022г.
Аз подадох документите с електронен подпис и ми ги изплатиха след седмица.
Пишете ми на лично съобщение да ви обясня.
stelli_777
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 29 Дек 2010, 22:14


Назад към Семейни казуси


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 11 госта


cron