начало
И според ССБ спецсъдът е извънреден И според ССБ спецсъдът е извънреден

дострояванне на УПИ - свързано застрояване

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


дострояванне на УПИ - свързано застрояване

Мнениеот niki99 » 16 Яну 2018, 13:00

Здравейте.Прочетох много от темите ,но не открих сходен казус ,ако има такъв моля за извинение.

Случката е следната:Производствено административна сграда от соц. време на 3 етажа върху собствена земя.
Приватизирана през 1996 г.През 1997 г . влезли в сила ПУП-РУП разрешаващи допълващо застрояване на свободното място в имота като свързано м/у съществуващата фасада (на която има прозорци) и съседния имот.
През 2005 г. 2-ри етаж от производствено помещение е преустроен в офиси .Прозорците на част от тези офиси са на фасадата , предвидена за свързано застрояване според ПУП-РУП.
Всички офиси са продадени на отделни собственици с идеални части от сградата и правото на строеж в/у имота.
Питане: 1)Какво означава идеални части от правото на строеж в/у имота.
2)Има ли собственика на имота законово основание да реализира свързаното застрояване(не е ли длъжен да търпи сградата и да не препятства ползването и).
3)Какви права имат собствениците , на които ще бъдат затворени прозорците.
4)Строителното разрешение трябва ли да се обяви на собствениците в ЕС и може ли да се обжалва.

Благодаря предварително на всички , които ще отделят време да ми отговорят.
niki99
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 16 Яну 2018, 11:28

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

Мнениеот hristinav » 17 Яну 2018, 14:46

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2005 г.) При свързано застрояване в съседни урегулирани имоти сградите се опират една до друга с калканни стени, които представляват външни стени без стреха или корниз и без отвори и издатини, разположени на регулационната граница със съседния имот, и завършват с противопожарен надзид с височина най-малко 0,3 м над покрива. По калканните стени могат да се изграждат осветителни и проветрителни шахти.
(2) Калканната стена на заварена сграда трябва да се покрива напълно в хоризонтално и вертикално отношение от калканната стена на новата сграда, разполагана в съседния имот.
(3) При заварена сграда с калканна стена на странична регулационна линия и предвидено ново свързано застрояване с по-голяма височина в двата съседни имота комините по калканната стена на заварената по-ниска сграда трябва да се надзидат над покрива на новоизгражданата сграда за сметка на възложителя на новата сграда.
(4) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 653/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 11 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2008 г.) Когато покриването на заварената калканна стена води до нарушаване на други нормативи за височини и разстояния, с работен устройствен план, когато се изисква такъв, или с инвестиционен проект може да се предвиди непокриване на част от калканната стена.
(5) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 653/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 11 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2008 г.) При стръмни улици с наклон над 10 на сто се допуска непокриване на част от калканната стена на по-високо разположената сграда, но не повече от 1,0 м.
(6) Заварена калканна стена може да се преустрои като фасада с отваряеми прозорци, ако между сградите в съседните имоти е спазено необходимото нормативно отстояние, или с прозорци с подпрозоречно разстояние от пода най-малко 1,6 м при разстояние между сградите, по-малко от нормативно необходимото. При покриване на калканната стена с ново застрояване в съседния имот, предвидено с подробен устройствен план, не се дължи обезщетение за закриването на такива прозорци.
hristinav
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 16 Яну 2018, 16:34

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

Мнениеот hristinav » 17 Яну 2018, 14:50

относно обжалване - можело е да се обжалва ПУП
Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) от ЗУТ Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.
(2) Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:
1. имотите - предмет на самия план;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) съседните имоти, когато се включват в свързано застрояване и/или се предвижда промяна в застрояването им;
издаденото Разрешение за строеж се съобщава и обжалва по реда на
Чл. 149. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) от ЗУТ За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.
(2) Заинтересувани лица по ал. 1 са:
1. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж - възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, а в случаите на строежи в квартали и имоти по чл. 22, ал. 1 - възложителят и собственикът на земята;
hristinav
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 16 Яну 2018, 16:34

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

Мнениеот niki99 » 24 Яну 2018, 21:43

Благодаря много за отговора.
niki99
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 16 Яну 2018, 11:28

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

Мнениеот vdggbg » 14 Фев 2018, 19:50

Тези отговори никак не Ви помагат - стената, така както я описвате, не е калканна, и текстовете са неотносими към нея.
Простият отговор на въпроса Ви е - собствениците на офиси не притежават земя (не могат да строят в имота), да, има законово основание - вижте чл. 183 (2) от ЗУТ, имат правото да не бъдат съгласни, и - да, трябва да им се обяви, и може да се обжалва.
Аватар
vdggbg
Активен потребител
 
Мнения: 1028
Регистриран на: 24 Авг 2010, 17:11

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

Мнениеот probcho » 15 Фев 2018, 21:08

niki99 написа: Питане: 1)Какво означава идеални части от правото на строеж в/у имота.

Това означава "ту тук - ту там", "хем тъй - хем иначе".
niki99 написа: Питане: 2)Има ли собственика на имота законово основание да реализира свързаното застрояване(не е ли длъжен да търпи сградата и да не препятства ползването и).

Картинката не е ясна, но общо взето - не.
niki99 написа: Питане: 3)Какви права имат собствениците , на които ще бъдат затворени прозорците.

Зависи кой и как им ги затваря. :D
niki99 написа: Питане: 4)Строителното разрешение трябва ли да се обяви на собствениците в ЕС и може ли да се обжалва.

За кое точно разрешение за строеж става въпрос?
probcho
Потребител
 
Мнения: 820
Регистриран на: 27 Яну 2010, 22:55

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

Мнениеот teogeo » 15 Фев 2018, 22:30

Няма нищо необичайно в притежавани ид.ч. върху правото на строеж.
Е, да... зор ще строите сам с тия ид.ч. Но дедовците и бабите от ВС са му намерили цаката - има ТР от 1963 (някъде там), че и правото на строеж (докато не бъде реализирано) подлежи на делба :mrgreen:
Не че в случая е толкова важно. Просто интересен факт :D
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1300
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28
Местоположение: Lovech,Ruse,Sevlievo

Re: дострояванне на УПИ - свързано застрояване

Мнениеот teogeo » 15 Фев 2018, 22:33

vdggbg написа:Тези отговори никак не Ви помагат - стената, така както я описвате, не е калканна, и текстовете са неотносими към нея.
Простият отговор на въпроса Ви е - собствениците на офиси не притежават земя (не могат да строят в имота), да, има законово основание - вижте чл. 183 (2) от ЗУТ, имат правото да не бъдат съгласни, и - да, трябва да им се обяви, и може да се обжалва.


Марко, чакай малко! Трябва да се види архитектурния проект на сградата. Ако действително по арх. проект е била калканна, а някой серсемин после е избил прозорци - най си е калканна стената. Зазиждаш прозорците, махаш там стрехите и другите магарии и строиш (брей, че го казах - "ори, мели, яж".
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1300
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28
Местоположение: Lovech,Ruse,Sevlievo


Назад към Строителство и регулация


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron