начало
Президентът върна избора на Чолаков за шеф на ВАС Президентът върна избора на Чолаков за шеф на ВАС

отсичане на орехово дърво

Дискусии и казуси в областта на административното право и процес
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


отсичане на орехово дърво

Мнениеот pioner » 13 Юли 2010, 20:28

Здравейте, проблемът ми е следния.
В мой имот имам няколко орехови дървета и искам да ги отсека, но ми казаха, че първо трябва от общината да ги бракуват и след това да ми издадат разрешение да ги отсека.
Има ли закон, в който да се забранява да се отсичат орехови дървета.
Ако ги отсека без разрешение какви ще са последствията?
По - добре е с величествена смелост да поемем риска да сме жертва на половината от злините, които очакваме отколкото да стоим в малодушна неподвижност от страх какво би могло да се случи
Аватар
pioner
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 16 Фев 2010, 13:15

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот andy70 » 13 Юли 2010, 20:54

На територията на коя община се намира имотът? Ако общината е въвела такса за отсичане на дърво, то ще трябва да приложите следните документи:
- Молба за отсичане (кастрене) на дървета и храсти в (извън) регулационните черти на населеното място, подписана от собственика (може да има и въведен образец).
-За издаване на разрешение за отсичане в собствен имот към молбата се прилага копие на акт за собственост.
-Документ за платена такса, ако ОбСъвет е въвел такава.
При строителен обект, към молбата се прилага копие на Разрешение за строеж и скица с нанесени съществуващи дървета, подлежащи на отсичане (кастрене).
А за "бракуване" на дървета чувам за първи път (освен ако всичките не са изсъхнали и нямат листна маса). Ако бъдат "бракувани" същите, ще Ви помоля да поместите във форума начина и процедурата на това общинско скудоумие.
Errare humanum est stultum est in errore perseverare.
Аватар
andy70
Потребител
 
Мнения: 883
Регистриран на: 25 Юни 2009, 11:09

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот pioner » 13 Юли 2010, 21:18

Общината е Павел баня.Но доколкото знам това не е решение на общината, а е регламентирано някъде и важи за цяла България и само за орехови дървета.
Дърветата са в земеделска земя.
Пиша бракуване защото разрешение за отсичане според общината се издава само за изсъхнали или неплододаващи дървета.
Защо трябва да има разлика между отсичане на други дървета и орехи.
Отсичането на други овощни дървета в частен имот не е проблем, а за отсичане на орехови дървета налагат глоби.
По - добре е с величествена смелост да поемем риска да сме жертва на половината от злините, които очакваме отколкото да стоим в малодушна неподвижност от страх какво би могло да се случи
Аватар
pioner
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 16 Фев 2010, 13:15

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот andy70 » 13 Юли 2010, 22:04

Мога да се съглася, но ако ореховите дървета във Вашия имот са от Сем. Джулюнови и са от вида "Дяволски орех - Trapa natans".
Те са в списъка на Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие и са защитен растителен вид. Съгласно чл.40 от с.з.:
Чл. 40. (1) За растителните видове от приложение № 3 се забраняват:
1. брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;
2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.
(2) Забраните по ал. 1 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията.
Errare humanum est stultum est in errore perseverare.
Аватар
andy70
Потребител
 
Мнения: 883
Регистриран на: 25 Юни 2009, 11:09

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот pioner » 13 Юли 2010, 23:01

Дърветата са обикновен български орех, и за това не мога да го проумея защо е нужно разрешение за отсичане и на какво основание се налагат санкции.
Питам предварително във форума защото, когато ги отсека ще съм наясно с основанието, но ще е късно.
По - добре е с величествена смелост да поемем риска да сме жертва на половината от злините, които очакваме отколкото да стоим в малодушна неподвижност от страх какво би могло да се случи
Аватар
pioner
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 16 Фев 2010, 13:15

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот Гост. » 13 Юли 2010, 23:49

Слънце, чл. 34, ал.1 от закона за опазване на селскостопанското имущество.
Гост.
Старши потребител
 
Мнения: 9438
Регистриран на: 25 Яну 2013, 17:33

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот neli009 » 14 Юли 2010, 10:32

Колежката е права, в ЗОСИ е регламента. Не си отсичай дърветата без разрешение от Общината, взема се разрешение за всяко едно орехово дърво. В противен случай, не само ще те глобят ами ще ти отнемат и трупите в полза на държавата. В молбата си можеш да пишеш, примерно че орехте ти засенчват градината, че са стари, не дават плод и т. н. Успех.
neli009
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 16 Окт 2008, 13:57

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот andy70 » 14 Юли 2010, 13:44

Скъпа, като си нямам гори и ловни дружинки в района, игнорантството ми е простено.
Ето и цялата нормативна база:
НАРЕДБА № 1 по опазването на селскостопанското имущество
Издадена от министъра на земеделието и хранителната промишленост, обн., ДВ, бр. 52 от 29.06.1976 г.
Чл. 10. (1) Ореховите, бадемовите, кестеновите и други видове дървета, представляващи особена ценност за селското стопанство, се намират под режима на особена закрила.
(2) Председателят на общинския народен съвет разрешава отсичането само на стари, изсъхнали дървета или такива дървета, които не дават доброкачествен плод.
(3) Степента на изсъхване се установява през периода на вегетацията им, но не по-рано от месец юни, а качеството на плода - през месеците септември и октомври.
(4) Отсичането на орехово, кестеново, бадемово или черничево дърво се извършва след писмено разрешение на председателя на общинския народен съвет, ако собственикът е засадил дърво от същия вид, което се е прихванало.
(5) Отсичането и кастренето на корени и клони на орехови дървета се извършват само след писмено разрешение на председателя на общинския народен съвет по местонахождението им при наличие на уважителни причини.
Чл. 11. (1) Отсичането на ценните видове дървета, без да са налице условията на предходния член, се допуска само в случаите, когато това е необходимо по регулационни причини - прокарване на канали, пътища, строежи и др., а за населените места - и по хигиенни съображения.
(2) За целта по предходната алинея се съставя протокол от комисия в състав: представител на общинския народен съвет и представител на ведомството, което иска отсичането.
(3) Протоколът по предходната алинея се одобрява от началника на управление "Земеделие" при съответния окръжен народен съвет по местонахождението на дърветата.
(4) Въз основа на този протокол съответните органи разрешават отсичането.
(5) Вредите в резултат на отсичането или кастренето се заплащат от юридическото или физическото лице, което е поискало отсичането или кастренето им, на увредения собственик със заповед по чл. 25, ал. 2 ЗОСИ .
Чл. 12. (1) Преди и след отсичането ореховите и кестеновите дървета се маркират от органите на общинския народен съвет.
(2) Отсечените орехови дървета задължително се предават срещу заплащане на съответната социалистическа организация за преработка.
Чл. 13. Пренасяне на отсечени орехови дървета от едно населено място на друго се извършва с преносително свидетелство, издадено от общинския народен съвет по местонахождението на дърветата.
Чл. 14. За изкоренени от природни стихии орехови и кестенови дървета органите на общинския народен съвет съставят акт, въз основа на който извършват маркирането и издават преносително свидетелство.
Чл. 15. Когато с дадена дейност по смисъла на чл. 29 и 30 ЗОСИ е причинено увреждане чрез замърсяване на въздуха, водите и почвата в по-голям размер или причината за увреждането действува по-продължително време, организациите със селскостопанска дейност уведомяват мотивирано за това Министерството на горите и горската промишленост в съответния окръжен народен съвет за вземане на съответни мерки по компетентност.
Чл. 16. Предписването на евентуални мерки за преустройство или прекратяване на съответната селскостопанска дейност по смисъла на чл. 30, ал. 2 ЗОСИ се извършва съгласувано от Министерството на земеделието и хранителната промишленост, Държавния комитет за планиране и съответния окръжен народен съвет.
Errare humanum est stultum est in errore perseverare.
Аватар
andy70
Потребител
 
Мнения: 883
Регистриран на: 25 Юни 2009, 11:09

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот chadel » 14 Юли 2010, 16:08

Абе що се занимавате с глупости? Ще те глобят, че си отсякъл ореха или бадема в собствения си двор? Че кой знае въобще, че си имал орех или бадем. Забравихте ли къде живеем? България! Куче влачи рейс, диря няма. Маргините невинни, а вие за едни орехи се кахърите :lol:
chadel
Потребител
 
Мнения: 645
Регистриран на: 12 Апр 2006, 20:10

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот andy70 » 14 Юли 2010, 16:20

Някои се кахърят за орехи, ама класиката е ракията на бай Петко:
Откъс от "Отечествен фронт":
...„За първи път виждам човек да плаче за ракията си!” – разказва Карбовски. – „Но понеже съм българин, аз съм програмиран явно да вярвам в истинността на този плач и в тежестта на тази загуба. Понякога човек се чуди да плаче или да се смее, да вярва или да не вярва. Бай Петко се е издържал с тази ракия - тя му е продукцията, с която той живее и си купува хляб. Днес бай Петко е гол като пушка. Какво ще яде бай Петко, ако няма ракия? Този уж абсурден въпрос седи в момента в тези зимни дни пред вратата на фургона на този човек и вие като побесняло куче. „Да бъда или да не бъда?” всъщност у нас може да се перифразира като „Да пия или да не пия?” При бай Петко е още по страшно – бай-петковият Хамлет би казал: „Ракия или да не бъда?­” Това е въпросът, ако щете вярвайте!”
Бай Петко смирено моли Бойко Борисов да му върне ракията и обещава да стане законен човек. Някога плащал акциз, но откраднали казаните, в които варил ракията. Затова си купил свой казан, но не знаел къде трябва да плаща акциза. И още нещо! „Кметът вари и не плаща!” – казва той. „Ето тук е разковничето на вечния български проблем - няма смисъл да си законен, докато самите държавници действат незаконно.” – коментира Карбовски. – „Това е българският фундаментализъм, който е по страшен от тероризма..."

http://vbox7.com/play:04038af5
Errare humanum est stultum est in errore perseverare.
Аватар
andy70
Потребител
 
Мнения: 883
Регистриран на: 25 Юни 2009, 11:09

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот Гост. » 14 Юли 2010, 16:23

Пет ореха, да сме точни. Човекът не знае каква благодат има, но всеки сам си носи кръста. Аз пък не знам какви проблеми има с тях. Та така.

Колегата е прав: в практиката си не съм установила да не е мъртва нормата ( цитират я само по граждански дела нямащи общо с казуса тук), но никога не се знае.

п.п. От личен опит: имахме една слива до терасите, то молби до общината, изисквания за пролетни дни, есенни чудеса... В резултат - глас в пустиня.
Накрая един от съседите не издържа на това общинско "съдействие", игнорирайки воплите ми за законосъобразни действия, и в един прекрасен ден я отряза до пъна. Пак тишина. А мина и давност за санкция. :lol:
Както се казва: Помогни си сам, че и Шефа да ти помогне. :)
( атеист съм, да прощават вярващите)
Гост.
Старши потребител
 
Мнения: 9438
Регистриран на: 25 Яну 2013, 17:33

Re: отсичане на орехово дърво

Мнениеот pioner » 14 Юли 2010, 18:47

Благодаря на всички, които откликнаха на въпроса ми.
Не проумявам защо държавата ми пречи да отсека дървета, които са засадени от мен или от мой близки, и които по една или друга причина вече не са ми нужни.
През комунизма това може и да е било нормално, но сега вече е прекалено.
По - добре е с величествена смелост да поемем риска да сме жертва на половината от злините, които очакваме отколкото да стоим в малодушна неподвижност от страх какво би могло да се случи
Аватар
pioner
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 16 Фев 2010, 13:15


Назад към Административно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron