начало
Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната "реформа"

Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот liliya123 » 22 Апр 2010, 00:33

Собственик съв на малко ЕООД, в което съм и собственик и управител. При обявяване на ГФО за 2009г. ми бе направен отказ по причина, че нямам Решение на собственика за приемане на съответноно ГФО за 2009г. Към комплекта документи имам подадена Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР в която аз като физическо лице с ЕГН .... И лична карта № .... декларирам: .......и приемането на представените за обявяване актове.
Основателен ли е отказът на АВ и какво трябва да направя?
Какво точно се декларира с Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР? И не декларирам ли съдържанието на търсеното Решение на собственика на капитала?
liliya123
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2010, 00:16

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот chandra » 22 Апр 2010, 00:58

Абсолютно основателен е, Декларацията по чл.13, ал.4 не замества решението на едноличния собственик на капитала и не се препокрива с него!
chandra
Потребител
 
Мнения: 407
Регистриран на: 21 Дек 2008, 14:55
Местоположение: гр.Варна

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот natalie_dellon » 22 Апр 2010, 10:29

С Декларацията се декларира истинността на обявявените обстоятелства :) , но това наистина не замества по никакъв начин Решението на ЕСК, така че внесете още 50 лв. такса и приложете и решение на ЕСК.
natalie_dellon
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 19 Яну 2010, 14:24

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот liliya123 » 22 Апр 2010, 10:33

А защо тогава не мога да сключа трудов договор като управител в собственото си ЕООД, което управлявам само аз по решение?
liliya123
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2010, 00:16

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот liliya123 » 22 Апр 2010, 11:10

Защо така с рогата? Нищо лошо не казах. Подала съм си отчетите за 2007 и 2008 година и са приети без такъв протокол - последният отчет е подаден и вписан на 12.04.2009г. Пък този сега го отказват защото няма приложен протокол. ЗТР и ЗС нямат промяна от тогава, зада бъде променена практиката, мисля, че питам основателн.
liliya123
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2010, 00:16

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот ykovachev » 22 Апр 2010, 12:20

Айде нема нужда.
Изтривам квото бях написал.
Като няма смисъл, за кво да седи.
Последна промяна ykovachev на 22 Апр 2010, 15:21, променена общо 1 път
ykovachev
Активен потребител
 
Мнения: 1849
Регистриран на: 27 Сеп 2005, 12:27

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот liliya123 » 22 Апр 2010, 15:13

Хайде сега съвсем йезуитски - постни целият чл.40 от ЗС,
На мен ми изглежда така:
Чл. 40. (1) В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. търговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;.........
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
С ал.3 на чл.40 е уточнено какво решение на ОС се вписва и не е посочено протокол за приемане на ГФО а самият ГФО.

Относно ЗТР :
Чл. 21. Длъжностното лице по регистрацията проверява дали:
4. към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт;
5. съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи по т. 4 съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона;

Относно ЗС обявеният за вписване ГФО включва следното:

Чл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.
Чл. 34.(3) Финансовият отчет на предприятие се подписва от:
1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и
2. физическото лице, което:
а) е съставило финансовия отчет

В ЗС няма съставна част на ГФО "Протокол на общо събрание за приемане на ГФО", този протокол би трябвало да е отделен документ подлежащ на друго вписване. ТР не е съд, а публичен регистър за оповестяване и задължението за такъв "Протокол" ми прилича на промоция с неопределена цел.
liliya123
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2010, 00:16

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот A.Pato » 22 Апр 2010, 15:43

Просто до миналата година в ТР неправилно и леко компромисно вписваха ГФО на еднолични дружества без протоколно решение на едноличния собственик, затова при обявяването тази година сте се подвели. Всъщност Решение на ЕСК винаги се е изисквало поне по силата на закона.
A.Pato
Потребител
 
Мнения: 265
Регистриран на: 11 Юни 2008, 12:04

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот ykovachev » 22 Апр 2010, 16:32

Колега, как дамата да Ви хване вяра?
Тя на трима души дотук не се върза, вярвам, че и четирима са малко :D
1. Дамата смята, че декларацията по 13 (4) ЗТР очевидно може да замести всякакви липсващи волеизявления на заявителя и неговите органи.
2. Дамата смята, че протоколът за приемане на ГФО бил част от самия ГФО.
3. Дамата смята, че щом ТР не е съд, квото хвърлиш вътре, требе да излезе както си го поискал, та нали си плащаш за това.
4. Дамата смята, че целият 40 ЗСч (ЗС като съкращение, за сведение на същата знающа дама, се използва от хиените като нас за обозначаване на Закона за собствеността) се състои от ал. 1 с една точка и ал. 3. Заяждам се за това, щото бях обвинен от нея, че съм бил цитирал избирателно части от 40 ЗСч. Това беше един от мотивите ми, за да си изтрия поста, в който обяснявах кое-как. И аз не бях убедителен явно.
5. Дамата смята, че разбира по-добре чл. 21, т. 4 ЗТР от ДЛР и такива хиени като нас.
Е, не, не можете я убеди :mrgreen:
ykovachev
Активен потребител
 
Мнения: 1849
Регистриран на: 27 Сеп 2005, 12:27

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот natalie_dellon » 22 Апр 2010, 16:46

С риск да прозвучи грубо, госпожата може да си поиска на това основание и издаването на диплома от юридически факултет........... явно не приема оборването на доводите и от четирима юристи. Колегите Ви разясняват в опит да помогнат, но тъй като не сте съгласна, може все пак и да оспорите отказа от АВ ........, но съм сигурна, че ще е безуспешно.
natalie_dellon
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 19 Яну 2010, 14:24

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот liliya123 » 22 Апр 2010, 16:57

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание на…осемнадесети ноември през две хиляди и девета година

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА
при секретаря………....................................................................и с участието на прокурора…………..…………………..като разгледа докладваното от ………съдията Бакалова……………………..търговско дело № 94 по описа за 2009 г.

Неоснователен е обжалвания отказ и по втория изложен в него мотив, а именно че заявителя е следвало да представи със заявлението покани за свикването на ОС, на което е приет годишния финансов отчет на търговеца. Налице е хипотезата на чл.5 от ЗТР, а именно обявяване на акт, който по закон подлежи на обявяване. В случая проверката, която следва да извърши ДЛР е представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в търговския регистър ( чл. 21 т.2 пр. второ от ЗТР) и дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона ( чл. 21 т.5 пр. второ то ЗТР), а не и редовността на свикването на ОС, което е одобрило годишния финансов отчет, както е процедирано в случая.

ОТМЕНЯ постановения от Агенция по вписванията Отказ ..........
liliya123
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2010, 00:16

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот liliya123 » 22 Апр 2010, 17:00

И като наистина можеш да си хвърлиш нещо което по външни белези отговаря на закона, какъв е смисълът да го има?
liliya123
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2010, 00:16

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот natalie_dellon » 22 Апр 2010, 17:02

Тук доколкото виждам става дума за самата редовност на Общото събрание, не и за отказ на основание липса на Протокол от ОС, така че според мен няма връзка с питането Ви.
natalie_dellon
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 19 Яну 2010, 14:24

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот ykovachev » 23 Апр 2010, 09:23

Ъ-ъъ, поправям се :D
Всъщност не е вярно това, че дамата смята протокола за част от ГФО. Но някак от мненията й излиза, че тоя протокол също се обявява, щом го искат от ТР...
natalie_dellon написа:Тук доколкото виждам става дума за самата редовност на Общото събрание, не и за отказ на основание липса на Протокол от ОС, така че според мен няма връзка с питането Ви.

+1
ykovachev
Активен потребител
 
Мнения: 1849
Регистриран на: 27 Сеп 2005, 12:27

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот liliya123 » 23 Апр 2010, 15:06

Категорично не приемам мнение, че не уважавам хората с дипломи и практика, аз специално имам 2бр и си учех, защото семейството ми не е имотно.
Но пиша за друго- току що ми вписаха ГФО за 2009 без решение. Какви правни последици може да има от необавяване на такова решение в моят случай, Вие ще кажете!
liliya123
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2010, 00:16

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот A.Pato » 23 Апр 2010, 16:04

... обхватът на извършваната от длъжностното лице преценка включва спазване на относимите изисквания на чл. 21, ал. 1 от ЗТР, във връзка с чл. 40 от Закона за счетоводството. Първа алинея на последната норма задължава годишният финансов отчет да е приет от общото събрание на съдружниците, респективно следва към заявлението да е приложено решението на върховния орган на ООД.

...

Изложеното установява обема на необходимата документация за проверката по чл. 21, т. 4 от ЗТР и това, освен заявлението, са: 1. подлежащият на обявяване акт-ГФО, което означава в това число съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗСч: счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал; 2. решение на общото събрание на съдружниците в ООД за приемане на ГФО; 3. решение на ОС на съдружниците в ООД за разпределение на печалби и покриване на загуби /ако има такива/ за финансовата година, за която е съставен ГФО.


Чл. 147, ал. 2 ТЗ - Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.
A.Pato
Потребител
 
Мнения: 265
Регистриран на: 11 Юни 2008, 12:04

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот ykovachev » 25 Апр 2010, 17:51

Ами никакви последици. Извън плащането на две такси... Щом имате един отказ. Ся не ми казвайте, че сте минали и със същата такса, щото това означава всички ДЛР-та да са се захванали да дишат редовно лепило :D
А инак за последен път: ФАМОЗНИЯТ ПРОТОКОЛ НЕ СЕ ОБЯВЯВА, А Е СЪПЪТСТВАЩ ГФО-ТО ДОКУМЕНТ. Като декларацийката, документа за платена такса и тъ-нъ, и тъ-нъ. Точно за да може ДЛР-то да си направи проверките. Ако иска, де.
П.П. Колега, не се хабете с цитати от ТЗ. Аз това вече го написах и понеже резултатът беше НИКАКЪВ, си го изтрих.
ykovachev
Активен потребител
 
Мнения: 1849
Регистриран на: 27 Сеп 2005, 12:27

Re: Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за ТР

Мнениеот A.Pato » 26 Апр 2010, 15:55

Да, прав сте, колега Ковачев, и като че ли темата е за заключване, според мен се изясни от правна и фактическа страна :D
A.Pato
Потребител
 
Мнения: 265
Регистриран на: 11 Юни 2008, 12:04


Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron