начало
Съд. Разум. Държавност. Съд. Разум. Държавност.

Пенсиониране по болест

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Пенсиониране по болест

Мнениеот georgi_22 » 12 Ное 2009, 19:11

При двустранна коксартроза има ли възможност за пенсиониране по болест. Има ли някакъв списък с болести при които е възможно пенсионирането?
georgi_22
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 12 Ное 2009, 19:05

Re: Пенсиониране по болест

Мнениеот georgi_22 » 12 Ное 2009, 19:12

Моля отговорете ми защото е много важно. Предварително Благодаря!!!
georgi_22
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 12 Ное 2009, 19:05

Re: Пенсиониране по болест

Мнениеот marto_danielov » 12 Ное 2009, 19:21

Трябва да прегледате Наредба за пенсионирането и осигурителният стаж. Отделно от това зависи в решението на ТЕЛК /ако имате такова/ какъв процент инвалидност Ви е даден, каква категория.
marto_danielov
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 09 Окт 2009, 13:14

Re: Пенсиониране по болест

Мнениеот georgi_22 » 12 Ное 2009, 19:26

На ТЕЛК не съм ходил и затова незнам има ли смисъл с тази диагноза да се пробвам.
georgi_22
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 12 Ное 2009, 19:05

Re: Пенсиониране по болест

Мнениеот marto_danielov » 12 Ное 2009, 19:27

Информирам Ви следното:

3.Кои лица имат право на пенсии за инвалидност?

Право на инвалидна пенсия имат осигурените лица, които завинаги или за продължително време са загубили 50 и над 50 % от работоспособността си (чл. 71 и чл. 72 КЗОО).

4. Какви документи са необходими за отпускане на пенсия за инвалидност?

Пенсия за инвалидност се отпуска въз основа на писмено заявление по образец, към което се прилагат всички необходими оригинални документи. Заявлението може да се подава лично, чрез законен представител, чрез осигурителна каса, чрез последния осигурител или чрез упълномощено лице, до териториалното поделение на НОИ по постоянния адрес на заявителя (чл. 1 Наредба за пенсиите -НП). Към заявлението се представят:

· за всички видове инвалидни пенсии - експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК);

· при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване :

- документи за осигурителен (трудов) стаж;

- документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 01.01.1997 г по избор, и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след 01.01.1997г. до датата на пенсионирането (чл. 2 НП);

· при пенсиите за трудова злополука или професионална болест:

- документи за осигурителен (трудов) стаж;

-заявлението се свързва служебно от териториалното поделение на НОИ с досието за трудова злополука или професионална болест (чл. 3, ал. 2 НП);

· при пенсиите за военна инвалидност:

- за лицата, пострадали в запаса и резерва, се представя и удостоверение от съответното поделение за датата на постъпване и уволнение от служба и званието на лицето;

- за лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили – документ от съответното поделение, удостоверило обстоятелствата, при които е пострадало лицето;

· при пенсиите за гражданска инвалидност – документ, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е пострадало, който се съставя от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието.


5. В какъв срок след подаване на документите се отпуска инвалидната пенсия?

Изчисляването на пенсията може да продължи до 6 месеца, тъй като определянето на осигурителния доход за страната отнема технологично време. В едномесечен срок от подаване на заявлението с необходимите документи се отпуска минималният гарантиран размер на съответния вид пенсия. След определяне на пълния размер на пенсията, изчисленият остатък се изплаща за минало време от датата на отпускането. (Чл.10 НП)


6.От коя дата се отпуска пенсията за инвалидност?


Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа, както и за инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпване на работа – от датата на заявлението. При пенсия за инвалидност поради общо заболяване към тази дата лицето трябва да има изискващия се осигурителен стаж (чл. 22 НП).

7.Как се преценява каква инвалидна пенсия да бъде отпусната?

Преценката за вида на инвалидната пенсия се прави според:

- причината за намалената работоспособност;

- възрастта на лицето към датата на инвалидизиране;

- осигурителния стаж към датата на инвалидизирането;

- процента на изгубена работоспособност (при социалната пенсия за инвалидност).


· Инвалидната пенсия за общо заболяване (чл.74 КЗОО) се отпуска на осигурените лица, ако до датата на инвалидизиране (а за слепите по рождение и ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението) имат осигурителен стаж, както следва:

- до 25-годишна възраст – поне 1г.;

- до 30-годишна възраст – поне 3 г.;

- над 30-годишна възраст – поне 5 г.

- за инвалидизиралите се до 20-годишна възраст и за слепите по рождение или ослепели преди постъпване на работа - независимо от продължителността на стажа (поне 1 ден – Указание на НОИ No 91-01-40/ 21.03.2000);

- от 01.01.2002 г. инвалидите по рождение и инвалидизиралите се преди постъпване на работа, могат да поискат пенсия за общо заболяване, ако придобият поне 1 година стаж .


· Право на инвалидна пенсия за трудова злополука или за професионална болест (чл. 78 КЗОО) имат осигурените лица, независимо от продължителността на трудовия стаж, ако са загубили 50 или над 50 % от трудоспособността си в резултат на:

- внезапно увреждане на здравето при извършваната от тях работа или

поради заболяване, настъпило под въздействие на вредните фактори на работната среда.


· Социална пенсия за инвалидност се отпуска на лица, навършили 16-годишна възраст, с намалена работоспособност над 71 на сто (чл. 90 КЗОО). От 01.01.2002 г. вече е достатъчно те да придобият поне 1 г. осигурителен стаж след инвалидизирането, за да поискат пенсия за инвалидност поради общо заболяване (чл. 74, ал. 2 КЗОО), която е по-благоприятна.

· Пенсия за военна инвалидност се полага на лицата, които са изгубили работоспособността си поради това, че са заболели, пострадали, загинали или безследно изчезнали по време на наборната военна служба, в запаса/ резерва или при оказване съдействие на въоръжените сили (чл. 85 КЗОО).

· Пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:

- при изпълнение на граждански дълг или

- случайно, в следствие действията на органите на властта при изпълнение на служебните задачи на тези органи (чл. 87).
marto_danielov
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 09 Окт 2009, 13:14

Re: Пенсиониране по болест

Мнениеот marto_danielov » 12 Ное 2009, 19:28

georgi_22 написа:На ТЕЛК не съм ходил и затова незнам има ли смисъл с тази диагноза да се пробвам.Съветвам Ви да отидете!
marto_danielov
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 09 Окт 2009, 13:14

Re: Пенсиониране по болест

Мнениеот pavlina » 19 Май 2011, 20:39

[googlevid][g
marto_danielov написа:Информирам Ви следното:

3.Кои лица имат право на пенсии за инвалидност?

Право на инвалидна пенсия имат осигурените лица, които завинаги или за продължително време са загубили 50 и над 50 % от работоспособността си (чл. 71 и чл. 72 КЗОО).

4. Какви документи са необходими за отпускане на пенсия за инвалидност?

Пенсия за инвалидност се отпуска въз основа на писмено заявление по образец, към което се прилагат всички необходими оригинални документи. Заявлението може да се подава лично, чрез законен представител, чрез осигурителна каса, чрез последния осигурител или чрез упълномощено лице, до териториалното поделение на НОИ по постоянния адрес на заявителя (чл. 1 Наредба за пенсиите -НП). Към заявлението се представят:

· за всички видове инвалидни пенсии - експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК);

· при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване :

- документи за осигурителен (трудов) стаж;

- документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 01.01.1997 г по избор, и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след 01.01.1997г. до датата на пенсионирането (чл. 2 НП);

· при пенсиите за трудова злополука или професионална болест:

- документи за осигурителен (трудов) стаж;

-заявлението се свързва служебно от териториалното поделение на НОИ с досието за трудова злополука или професионална болест (чл. 3, ал. 2 НП);

· при пенсиите за военна инвалидност:

- за лицата, пострадали в запаса и резерва, се представя и удостоверение от съответното поделение за датата на постъпване и уволнение от служба и званието на лицето;

- за лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили – документ от съответното поделение, удостоверило обстоятелствата, при които е пострадало лицето;

· при пенсиите за гражданска инвалидност – документ, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е пострадало, който се съставя от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието.


5. В какъв срок след подаване на документите се отпуска инвалидната пенсия?

Изчисляването на пенсията може да продължи до 6 месеца, тъй като определянето на осигурителния доход за страната отнема технологично време. В едномесечен срок от подаване на заявлението с необходимите документи се отпуска минималният гарантиран размер на съответния вид пенсия. След определяне на пълния размер на пенсията, изчисленият остатък се изплаща за минало време от датата на отпускането. (Чл.10 НП)


6.От коя дата се отпуска пенсията за инвалидност?


Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа, както и за инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпване на работа – от датата на заявлението. При пенсия за инвалидност поради общо заболяване към тази дата лицето трябва да има изискващия се осигурителен стаж (чл. 22 НП).

7.Как се преценява каква инвалидна пенсия да бъде отпусната?

Преценката за вида на инвалидната пенсия се прави според:

- причината за намалената работоспособност;

- възрастта на лицето към датата на инвалидизиране;

- осигурителния стаж към датата на инвалидизирането;

- процента на изгубена работоспособност (при социалната пенсия за инвалидност).


· Инвалидната пенсия за общо заболяване (чл.74 КЗОО) се отпуска на осигурените лица, ако до датата на инвалидизиране (а за слепите по рождение и ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението) имат осигурителен стаж, както следва:

- до 25-годишна възраст – поне 1г.;

- до 30-годишна възраст – поне 3 г.;

- над 30-годишна възраст – поне 5 г.

- за инвалидизиралите се до 20-годишна възраст и за слепите по рождение или ослепели преди постъпване на работа - независимо от продължителността на стажа (поне 1 ден – Указание на НОИ No 91-01-40/ 21.03.2000);

- от 01.01.2002 г. инвалидите по рождение и инвалидизиралите се преди постъпване на работа, могат да поискат пенсия за общо заболяване, ако придобият поне 1 година стаж .


· Право на инвалидна пенсия за трудова злополука или за професионална болест (чл. 78 КЗОО) имат осигурените лица, независимо от продължителността на трудовия стаж, ако са загубили 50 или над 50 % от трудоспособността си в резултат на:

- внезапно увреждане на здравето при извършваната от тях работа или

поради заболяване, настъпило под въздействие на вредните фактори на работната среда.


· Социална пенсия за инвалидност се отпуска на лица, навършили 16-годишна възраст, с намалена работоспособност над 71 на сто (чл. 90 КЗОО). От 01.01.2002 г. вече е достатъчно те да придобият поне 1 г. осигурителен стаж след инвалидизирането, за да поискат пенсия за инвалидност поради общо заболяване (чл. 74, ал. 2 КЗОО), която е по-благоприятна.

· Пенсия за военна инвалидност се полага на лицата, които са изгубили работоспособността си поради това, че са заболели, пострадали, загинали или безследно изчезнали по време на наборната военна служба, в запаса/ резерва или при оказване съдействие на въоръжените сили (чл. 85 КЗОО).

· Пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:

- при изпълнение на граждански дълг или

- случайно, в следствие действията на органите на властта при изпълнение на служебните задачи на тези органи (чл. 87).
ooglevid][/googlevid][/googlevid]
pavlina
Младши потребител
 
Мнения: 78
Регистриран на: 28 Фев 2003, 10:23


Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron