начало
Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната "реформа"

Неплатена отпуска по чл. 167а от КТ

Трудовоправни казуси
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Неплатена отпуска по чл. 167а от КТ

Мнениеот panaka » 26 Авг 2009, 05:06

Здравейте,
Планирам към Ноември месец тази година да си взема неплатена отпуска за 6 месеца съгласно чл. 167а от КТ за гледане на дете от 2 до 8 години. Понеже има вероятност да съкратят половинката ми възможно ли е моя работодател да ми откаже да взема тази отпуска?
Благодаря ви предварително.
Последна промяна panaka на 27 Авг 2009, 21:38, променена общо 1 път
panaka
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 26 Авг 2009, 05:02

Re: Неплатена отпуска по чл. 167а от КТ

Мнениеот marsidi » 26 Авг 2009, 08:51

Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението . Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.

(3) Когато отпускът за отглеждане на детето по чл. 167а КТ се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.

(4) Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва изцяло отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер 12 месеца, към заявлението по ал. 1 се прилага писменото съгласие на другия родител.

(5) В случаите по ал. 3 работодателят въз основа на представено копие от акта за раждане на детето издава удостоверение съгласно приложение № 4.

(6) Документите, необходими за разрешаване на отпуска, се съхраняват в личното досие на работника или на служителя.

(7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Отпускът се прекъсва по искане на майката или бащата - с писмено заявление до предприятието.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Използваният отпуск по чл. 167а КТ се отчита в специална книга при работодателя.
Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) В удостоверението по чл. 49, ал. 5 се вписват размерът и периодът на ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ за всеки отделен случай. Удостоверението се съхранява при работодателя, който е разрешил ползването на отпуска.
(2) Удостоверението по ал. 1 се предоставя на работника или на служителя, когато:
1. това е необходимо за ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ от другия родител/осиновител или от някой от родителите на майката или на бащата на детето в случаите по чл. 167а, ал. 2 и 3 КТ;

2. при прекратяване на трудовото правоотношение.

(3) Предоставянето на удостоверението на работника или на служителя се отразява в книгата по чл. 49, ал. 7.

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) Когато детето е навършило 2-годишна възраст преди 1 август 2004 г., към документите по чл. 49 се прилагат и:
1. декларация съгласно приложение № 5;

2. документи от работодателите, при които работникът или служителят е работил след навършване на 2-годишна възраст на детето, за размера на ползвания отпуск по чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда преди изменението му със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 52 от 2004 г.).

(2) В удостоверението по чл. 49, ал. 5 се вписват данните по ал. 1, т. 2.

Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) В случаите по чл. 167а, ал. 2 КТ отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва от настойника при условията и по реда на чл. 49.
(2) Към заявлението по чл. 49, ал. 1 се прилага и документ за настойничество.

(3) Когато заявлението по чл. 49, ал. 1 се подава от един от родителите на майката или на бащата на детето, към заявлението се прилагат писменото съгласие на настойника и документите по ал. 2.
Чл. 49г. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) В случаите по чл. 167а, ал. 3 КТ отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва при условията и по реда на чл. 49.
(2) Когато заявлението по ал. 1 се подава от настойника за първи път в предприятието, към него се прилагат документите по чл. 49в, ал. 2 и документ от работодателите, при които са работили родителите на детето след навършване на 2-годишната му възраст, за това дали и в какъв размер е ползван отпуск по чл. 165, ал. 1 КТ преди изменението му и по чл. 167а КТ.

(3) Когато заявлението се подава от един от родителите на майката или на бащата на детето, към заявлението се прилагат писменото съгласие на настойника и документите по ал. 2, както и документ от работодателите, при които е работил настойникът след навършване на 2-годишна възраст на детето, за това дали и в какъв размер е ползвал отпуск по чл. 167а, ал. 3 КТ.

Чл. 49д. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) В случаите по чл. 167а, ал. 4 КТ отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва при условията и по реда на чл. 49 и 49б.
(2) Когато заявлението по ал. 1 се подава за първи път в предприятието, към него се прилагат и копие от акт за раждане на детето, копие от акт за смърт на другия родител или решение на съда и декларация съгласно приложение № 6.

Само не разбрах, какво е общото със съкращаването на половинката ви и работодателя ви??? :roll:
marsidi
Потребител
 
Мнения: 153
Регистриран на: 01 Юли 2003, 17:45

Re: Неплатена отпуска по чл. 167а от КТ

Мнениеот panaka » 26 Авг 2009, 19:35

marsidi написа:.....
Само не разбрах, какво е общото със съкращаването на половинката ви и работодателя ви??? :roll:

E имах предвид дали това, че половинката ми не работи не отменя моята възможноста ми за ползване на отпуска. Тоест след като си седи в къщи защо ми е на мен да си гледам детето?
Мисля, че станах ясен.
panaka
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 26 Авг 2009, 05:02

Re: Неплатена отпуска по чл. 167а от КТ

Мнениеот panaka » 18 Сеп 2009, 07:45

Здравейте,
Искам пак да попитам, според наредбата която сте цитирали има ли възможност неплатената отпуска, която се полага на двамата родители да се вземе само от единия родител. Имам предвид, че по принцип на двамата се полага по 6 месеца за отглеждане на дете от 2 до 8 години но може ли тя да се вземе от единия родител. Сещам се, че имаше някаква промяна и този момент беше отменен но това така ли е не мога да си спомня. А и аз като чета закона не виждам пречка това да стане. Но все пак аз не съм юрист.
panaka
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 26 Авг 2009, 05:02


Назад към Трудово право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron