начало
Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната Орган към Съвета на Европа настоя за реформа на съдебната "реформа"

Упражняване на свободна професия

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Упражняване на свободна професия

Мнениеот atevasile » 08 Авг 2009, 22:15

Някакъв критерий (ама не свободно тълкуване, а официален) да има за това на кое му се казва "упражняване" (на професията на преводач например) по смисъла на ТЗ?
Упражненията по.... каланетика, дори и един път годишно, са си упражнения.
"Упражняването" на 5-6 превода годишно "упражняване" ли е по смисъла на ТЗ.
Естествено, че на тези мисли ме хвърлят осигурителното и данъчното законодателство.
Аватар
atevasile
Потребител
 
Мнения: 105
Регистриран на: 23 Юни 2009, 22:25

Re: Упражняване на свободна професия

Мнениеот mosqito » 09 Авг 2009, 14:32

Навярно вече знаеш какво пише в ЗДДФЛ:

29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

А от гледна точка на ТЗ (който те интересува):

Чл. 2. Не се смятат за търговци:

1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;

2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;

А пък този чл. 1 ал. 3 казва:

(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.
.....
С една дума: ако лицето върши инцидентно дейност, която по принцип се упражнява от регистрирани лица със свободна професия, той не може да се счита за търговец и е извън обхвата на ТЗ. ( в този случай лицето обикновено не е самоосигуряващо се). Но ако тази му дейност не е чак дотолкова инцидентна и вече се налага неговите дела да се водят по търговски начин това лице вече ще се счита за търговец по смисъла на ТЗ.
mosqito
Младши потребител
 
Мнения: 95
Регистриран на: 09 Авг 2009, 14:14

Re: Упражняване на свободна професия

Мнениеот atevasile » 09 Авг 2009, 15:50

Благодаря ти за това, че първият ти пост в този форум е отговор на моя въпрос.
И все пак. От тук:
2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3


не следва ли, че или си преводач с голяма дейност, която те определя като търговец, или си упражняващ свободна професия.

т.е не се изисква самоосигуряване по определението от ТЗ.

Определението на упражняващите свободна професия в т. 29 и специално условие 3
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване


много стеснява кръга на УСП (упражняващи свободна професия)

А пък КСО предписва да се осигуряват за своя сметка
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност


За да се упражнява дейност от някои от изброените
експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия
, е необходимо те да са вписани в специален регистър (адвокати, нотариуси, одитори). Но за упражняването на други свободни професии това не е необходимо. Какво означава по смисъла на КСО "регистрирани" като УСЛ

Примерно даден деец на културата може така и да не се регистрира като СОЛ (самоосигурявщо се лице) и да си пее по десетки концерти, без да отговаря на условиЯТА на ЗДДФЛ за лице, УСП, без да има ясни критерии за това дали покрива някакви неясни изисквания по чл. 1 ал. 3 от ТЗ.

Не е ли поставено това трето условие в ЗДДФЛ само с цел да държи отговорен възложителя за осигуровки и данъци на лица, които по принцип би трявало да са равопоставени с други лица, извършващи същата дейност.
Аватар
atevasile
Потребител
 
Мнения: 105
Регистриран на: 23 Юни 2009, 22:25

Re: Упражняване на свободна професия

Мнениеот mosqito » 09 Авг 2009, 16:45

atevasile написа:
2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3


не следва ли, че или си преводач с голяма дейност, която те определя като търговец, или си упражняващ свободна професия.

т.е не се изисква самоосигуряване по определението от ТЗ.


"Самоосигуряване" е термин от лексиката на КСО. За ТЗ това е нещо маловажно. По ТЗ или си търговец или не си. Та този чл. 1 ал.3 в общи линии указва критериите по които се съди дали лицето е търговец или не. А основното е наличието на предприятие и то не каквото и да е предприятие, а такова което налага воденето на неговите дела да се извършва по търговски начин. (а това предполага наличието на назначен персонал, задължение за водене на счетоводство и т. н.).
В този смисъл : можеш да извършваш колкото си искаш преводи стига да го вършиш сам без да е необходимо да се регистрираш като лице със свободна професия. Просто възложителя ще ти издава СИС и ще ти начислява и удържа необходимото. Разбира се - при по-голям обем преводи може би ще се наложи (ще ти наложат) да се регистрираш като самоосигуряващ се. И тогава няма да ти издават СИС
atevasile написа:А пък КСО предписва да се осигуряват за своя сметка
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност


За да се упражнява дейност от някои от изброените
експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия
, е необходимо те да са вписани в специален регистър (адвокати, нотариуси, одитори). Но за упражняването на други свободни професии това не е необходимо. Какво означава по смисъла на КСО "регистрирани" като УСЛ

Упражняващите свободна професия по смисъла на КСО са самоосигуряващи се лица. Нищо друго.
atevasile написа:Примерно даден деец на културата може така и да не се регистрира като СОЛ (самоосигурявщо се лице) и да си пее по десетки концерти, без да отговаря на условиЯТА на ЗДДФЛ за лице, УСП, без да има ясни критерии за това дали покрива някакви неясни изисквания по чл. 1 ал. 3 от ТЗ.

Не е ли поставено това трето условие в ЗДДФЛ само с цел да държи отговорен възложителя за осигуровки и данъци на лица, които по принцип би трявало да са равопоставени с други лица, извършващи същата дейност.

Не - възложителя не е отговорен. Самото лице декларира пред него с нарочна декларация дали е самоосигуряващо или не. (самата СИС за 2009 г. започва по следния начин: ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА)

Така че твоя певец може да си пее на колоко концерта си иска. Няма кой да го задължи да се регистрира като самоосигуряващ се. (освен сам ако реши, че ще му е по-изгодно). Впрочем фиска не губи нищо от това - и по двата способа се внасят осигуровки, като ако лицето е самоосигуряващо се - осигуровките са изцяло за негова сметка; ако лицето упражнява дейността по извънтрудови правоотношения - осигуровките се делят в пропорция 60:40 мисля че беше; освен това се признават 25 % или 40 % НПР по извънтрудови правоотношения, докато лицето със свободна професия може да формира разходи надвишаващи признатите 25 % или 40 % (ако е сбъднато това условие - оттам му иде сметката да се регистрира като самоосигяраващ се)
mosqito
Младши потребител
 
Мнения: 95
Регистриран на: 09 Авг 2009, 14:14

Re: Упражняване на свободна професия

Мнениеот atevasile » 09 Авг 2009, 17:59

Абе....
Явно нямам добър изказ - с малко думи да кажа точно това, което трябва.

Не може във всеки закон да има определения на едно и също понятие и всеки закон да си слага някакви добавки към основното определение.
Основният закон за мен е ТЗ - или извършваш преводи като търговец, или като упражняващ свободна професия (говорим за независима икономическа дейност - не за работа по трудов договор). После ЗДДФЛ изведнъж решава, че преводачът трябва да се самоосигурява, за да може да се нарече УСП. А не обратното - щом е УСП, трябва да се самоосигурява. И накрая КСО-то избива рибата с това, че не всички упражняващи преводаческа (примерно) професия трябва да се самоосигуряват, а тези, които са регистрирани - не се казва къде - в професионален регистър или просто като самоосигуряващи се.
И ако един преводач (не от заклетите), който решава, че няма да се главоболи със самоосигуряване, работи през един месец с няколко възложителя, за да може да се попълни всяка сметка за изплатени суми (СИС) коректно, тя трябва да се попълва наистина преди парите да се дадат. И от кого се попъла - от счетоводителя. А има ли всяка фирма счетоводител на място? Няма! Спира ли това шефът на фирмата - възложител да даде парите? Не го спира. Стават ли каши? Големи! И кой е виновен, когато в персоналния регистър в НОИ се получат абсурди - възложителят? Щото е имал глупостта да даде парите без предварително съставен документ. Това обаче си проличава при попълване на годишната данъчна декларация на преводача. Но сега не мисля за преводача, мисля за възложителя :lol: Дори и да има на разположение счетоводител, който навреме да определи размера на данъка, почти винаги се появяват проблеми. Защо? На теория преводачът, работещ по ГД, без да е самоосигуряващ се УСП, е декларирал осигурителния си доход за месеца към момента на получаване на дохода. Но много много често се оказва, че не го е декларирал правилно. Щото хал хабер си няма какво е осигурителен доход и как се определя той. Или пък.... щото преди да иде да си вземе парите не си е направил сметката у дома въз основа на наличните документи. И в персоналния регистър тези неточности лъсват. Въпреки че на теория вината е на лицето, на практика възложителят носи отговорност за корекции в Д1. И се губят ценно време и нерви на екипа на възложителя. Защо? Защото не се каже категорично, че лицата, чийто професии могат да се определят като свободни, трябва задължително да се самоосигуряват, ако искат да ги упражняват.
Аватар
atevasile
Потребител
 
Мнения: 105
Регистриран на: 23 Юни 2009, 22:25

Re: Упражняване на свободна професия

Мнениеот prnedev » 11 Авг 2009, 08:43

Като каза регистрация ;-)))) Я погледни Закон за регистър Булстат - чл.3 ал.1 т.8 :lol: , нали питанката ти е за регистъра ;-) Е, те там са всички, дори и онези УСП, които присъстват в други регистри.

А иначе, много хубави приказки, абсолютно ги подкрепям. Ама дай да разширим нещата и с хората, дето са на трудови договори. Що работодателят да определя осигуровките и данъците, я работниците сами да си ги смятат и внасят. Толкова ще се опростят нещата за бизнеса ;-)))) Пък и аз ще съм доволен :P
prnedev
Активен потребител
 
Мнения: 1955
Регистриран на: 29 Ное 2005, 23:12
Местоположение: София/Велико Търново

Re: Упражняване на свободна професия

Мнениеот atevasile » 11 Авг 2009, 17:32

Я погледни Закон за регистър Булстат - чл.3 ал.1 т.8


Точката е всъщност 9 :D

Ама не ми върши работа. Разбира се, че тези които са се вписали в регистър БУЛСТАТ упражняват дейност, или искат да упражняват дейност, или искат да докажт, че са упражняващи дейност. Но хиляди упражняват дейност, без да са вписани в регистър Булстат. И това според мен не значи, че НЕ упражняват дейност.

Много ще е странно, ако за доказателство за упражняване на дейност служи вписването в регистъра. Причинно следствената връзка е в обратна посока: упражняваш - значи трябва да се впишеш, а не
вписан си - значи упражняваш, не си вписан - значи не упражняваш :D

Нарушава се принципа на равнопоставеността. Някои, които си признават, че упражняват дейност, се осигуряват за собствена сметка. Други, които я уппражняват, "без" да я упражняват :D чакат някой друг да внесе част от осигуровките им :lol:
Аватар
atevasile
Потребител
 
Мнения: 105
Регистриран на: 23 Юни 2009, 22:25

Re: Упражняване на свободна професия

Мнениеот prnedev » 11 Авг 2009, 20:47

Ами като не са вписани, отговорността си е тяхна. Пък кой ще ги погне първи - дали данъчните или Агенцията по вписванията... който превари. То майтап майтап, ама ако е някой домашен бръснар, може и регионалната занаятчийска камара да ревне, че да пласне по ръчичките и областният управител. Нали... добронамерени анонимни комшии винаги ще се намерят :-)))

В края на краищата теб няма какво да те интересува отсрещната страна как си върти бизнеса. Щом се прави на интересен - осигуровките, данъчето и т.н. ;-) Дето се вика пазарна икономика ;-))) Ей ти повод да свалиш цената 8)
prnedev
Активен потребител
 
Мнения: 1955
Регистриран на: 29 Ное 2005, 23:12
Местоположение: София/Велико Търново

Re: Упражняване на свободна професия

Мнениеот kirile » 24 Авг 2009, 12:39

А доколко се кредитират твърденията на "добронамерените комшии" за да те "хванат" ? Доколко гражданина е длъжен да дава нещо на държавата , ако не иска , не взема , не ползва и не чака нищо да вземе от нея ?
kirile
Потребител
 
Мнения: 648
Регистриран на: 12 Мар 2009, 21:03


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron