начало
Шест заплати отгоре за по-специални магистрати Шест заплати отгоре за по-специални магистрати

Авторското право върху снимките???

Защита на авторски и сродни права, индустриална собственост, патенти и полезни модели
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Авторското право върху снимките???

Мнениеот b.kouzmanov » 01 Мар 2008, 15:34

Здравейте колеги. В момента уча Право в Страсбург и тъй като все още не съм запознат с това какви са приликите и разликите между френската, международната и българската правни системи, искам да Ви задам вдин въпрос свързан с правото на снимка и в частност правата, които аз имам върху дадена снимка. Да кажем моя снимка се е появила в даден интернет сайт. Снимката не е на публично място и на нея съм сниман аз и мой приятел... Снимката е правена от мен и бих искал да зная дали мога да имам права над нея след като е публикувана в този сайт?

Благодаря предварително за вашата отзивчивост :)
b.kouzmanov
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 01 Мар 2008, 15:24

Мнениеот SashkoS » 02 Мар 2008, 11:42

Автор на снимката е фотографът. Ако не е обявил някаква форма на свободно ползване на снимката (или части от нея) публикуването и без разрешение е неспазване на авторското право, независимо какво е заснето на нея. Правата винаги са на фотографа, независимо дали е публикувана от него или друг, където и да е. Поне така е според Закона за авторското право и... в България.

Този, който е заснет на снимката може да има претенции при публикуването й, ако не е подписвал т.н. "Model release". Ако е подписал - гледат се клаузите какво може и какво не. Преценява се също така, доколко обекта на заснимане е човекът и доколко дадено събитие, място и т.н. Ако е заснето събитие провеждано на публично място и е ясно, че не случайният зрител е бил обекта, пак не може да има претенции.

Има и един текст в Конституцията по отношение на заснемането, въпреки че той е ориентиран повече към използването на специални средства.

П.П. Не съм юрист по авторско право, а фотограф, та затова всичко по-горе да не се приема на доверие. :)
SashkoS
Потребител
 
Мнения: 452
Регистриран на: 24 Яну 2008, 12:23

Фотография - авторскоправен режим

Мнениеот funcy » 07 Мар 2008, 11:18

1. Авторскоправният режим на фотографските произведения и произведенията, създадени по начин, аналогичен на фотографския, е отразен от законодателя в чл.3, ал.1, т.7 от ЗАПСП. За да бъде обаче една фотография годен обект на авторското право, тя трябва да има т.нар художествен характер и да спада към т.нар. художествена фотография или да отразява постижения на изкуството, науката и културата. До доказване на противното за автор на такова произведение се смята лицето, което съхранява оригинала на негативите на филма и/или компютърните файлове, отразяващи авторски филмов материал.
2. Ако едно фотографско произведение е създадено по трудово правоотношение, то авторското право върху същото, принадлежи на автора, освен ако в ЗАПСП не е предвидено друго(чл.41, ал.1 ЗАПСП). В тези случаи работодателят има изключителното право без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото в трудовия договор не е уговорено друго, да използва така създаденото произведение за свои цели. (чл.41, ал.2 от ЗАПСП). Работодателят може да упражнява това право по начин и до степен, съответстващи на обичайната му дейност. Този текст идва да покаже, че една важна част от авторскоправните правомощия, а именно имуществените такива, възникват направо за работодателя. Автора остава титуляр на неимуществените си правомощия и имуществените такива, които не са свързани с дейността на работодателя. При разграничаване на използването „за целите на работодателя” от всяко друго използване текстът на закона въвежда критерия – използване „по начин и до степен, съответстваща на обичайната дейност на работодателя”. „Обичайната дейност” би трябвало да се тълкува ограничително, в смисъл на това, с което нормално се занимава той, а то може да не съвпада изцяло с това, което е записано в акта за създаване на учреждението или в решението на съда за регистриране на търговско дружество. Важно е да се отбележи все пак, че тази „друга дейност” не може да противоречи на императивни норми на закона, което да доведе например до това работодателят да получи правото да се нарича автор на произведението. Коректността изисква да се знае и нещо друго. При всички случаи на използване на произведения, създадени в рамките на трудово правоотношение съществува, по силата на ал.3 но чл.41 от ЗАПСП, възможността независимо кой какви права има и какво е уговорено конкретно, ако трудовото възнаграждение на автора по времето, през което е създал произведението, се окаже явно несъразмерно на приходите на работодателя от използването на същото, авторът да поиска допълнително възнаграждение.
3. При прехвърляне на собствеността, т.е ако е налице продажба по отношение на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго договорно и правото за публично показване на произведението, като новия собственик също не може да придобие качеството автор, те той придобива само имуществените права да се разпорежда с една вещ, предмет на изкуството – в случая фотография (чл.68, ал.1 от ЗАПСП).
4. Що се отнася да използването на фотографски произведения, ако те не са създадени в хипотезата на чл.41 ЗАПСП, то важи общото правило на чл.19 от ЗАПСП: авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид. В тази категория влиза и публичното показване на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин. Тук се имат предвид различните видове изложби и експозиции на публични места. Именно публични, защото закачването на снимки в помещения, недостъпни за неограничен кръг лица, не попада в приложното поле на тази хипотеза. Под използване се разбира и разпространение на оригинала или екземпляри от произведението сред неограничен брой лица. Параграф 2, т.4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗАПСП, уточнява, че разпространението може да се изрази в продажба, замяна, дарение, даване под наем или в заем, както и предложение за продажба или даване под наем на оригинали или екземпляри отпроизведението.

Автор: адв. Атанас Костов
Последна промяна funcy на 19 Окт 2010, 11:31, променена общо 2 пъти
funcy
Младши потребител
 
Мнения: 34
Регистриран на: 10 Юли 2006, 12:38
Местоположение: Пловдив

Мнениеот sex » 07 Мар 2008, 17:21

А ако снимките са правени от член на сдружение регистрирано по ЗЮЛНЦ във връзка с дейността по осъществяването на целите на сдружението-авторството предполагам принадлежи на този направил свимката.Тоест едно такова твърдение би следвало да бъде вярно :
"Авторското право и сродните му права, плод на дейността на Сдружението, са лична интелектуална собственост на лицата, ангажирани в осъществяването на конкретната дейност, довела до появата на съответното научно откритие или художествено произведение." ?

Също така вторият ми въпрос е свързан най-вече с дигиталните изображения,които са правени с цифрови камери.След като няма негатив-как се доказва кой е точно авторът,ако има няколко копия от изображението у различни лица?
sex
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 15 Мар 2002, 19:33

Фотография - авторскоправен режим

Мнениеот funcy » 08 Мар 2008, 17:19

Да съответния автор си остава такъв, независимо дали е член на някаква организация с нестопанска цел, а и юридическите лица, не могат да бъдат носители на авторски права, тъй като това е едно лично субективно право от категорията на абсолютните, т.е то може да бъде признак само на физическите лица - автори. Що се отнася до дигиталните снимки, то те така или иначе се обработват по електронен път, чрез компютър и съответния софтуер разбира се. За доказателство биха били изполвани в този контекст самите компютърни файлове, като както знаете те оставят своеобразен "отпечатък" като дата, съдържание и автор в паметта на компютъра и при една експертиза лесно може да се установи кой е автора в този контекст, кога е създадена снимката и т.н. Към прокуратурата има такава специална лаборатория, която се занимава специално със компютърни престъпления, кото тази институция може да ангажира вещи лица, които да дадат експертно мнение относно авторството на един компютърен файл, в случая под формата на снимка.
адвокат Костов, кантора "ЮСАУТОР"
funcy
Младши потребител
 
Мнения: 34
Регистриран на: 10 Юли 2006, 12:38
Местоположение: Пловдив

Мнениеот stessas » 11 Мар 2008, 20:47

А когато авторът е отстъпил правта си върху дадено произведение-имуществените и част от неимуществените т.е тези които са неотчуждаеми, тогава носителят на правата пак ли трябва да бъде само физическо лице?А продуцентите какви са само физически лица ли?Да ще кажете те са носители на сродни права, но нали преди това уреждат и авторските такива. :)
stessas
Младши потребител
 
Мнения: 54
Регистриран на: 22 Ное 2007, 20:56

Фотография

Мнениеот funcy » 12 Мар 2008, 13:32

Относно въпроса на последния участник в тази тема - уточнете го! Не се разбира какво питате или дали просто сте написали нещо колкото да кажете няколко думи с неясен смисъл. Първо относно неимуществените права, ясно е че те могат да са притежание и съответно да се отстъпват само от физическото лице автор, тъй като ЮЛ не могат да са носители на неимуществени права и мисля че това се учи в първи курс право! Второ за какви продуценти изобщо става дума, като тук говорим за фотография???????????????? Погледнете си чл.72 от ЗАПСП и кажете може би има нова фигура в авторското право, но за продуцент на фотография не съм чувал, а ако Вие знаете нещо ново споделете го да го научим и ние. Това го казвам с уговорката, че тази тема визира конкретно фотографията, а не аудио-визуални произведения - филми, музика и т.н, т.е за какви сродни на авторското права Ви е въпроса - моля да обясните?
адвокат Костов, кантора "ЮСАУТОР"
funcy
Младши потребител
 
Мнения: 34
Регистриран на: 10 Юли 2006, 12:38
Местоположение: Пловдив

Мнениеот stessas » 12 Мар 2008, 20:54

Извинете ме не бях прочела целият пост, но не виждам причина и авторът на дадена фотография да отстъпи имуществените/за неимуществените съм съгласна/ права за нея на ЮЛ и именно ЮЛ да е носител на правата.
чл.10 ЗАПСП.Авторското право върху периодични издания и енциклопедии принадлежи на физическото или юридическото лице, което осигурява създаването и издаването на произведението. Авторското право върху включените в такова произведение отделни части, които имат характер на произведение на литературата, изкуството и науката, принадлежи на техните автори.Ако в дадена енциклопедия бъдат включени фотографии, то лицето което осигурява създаването и издаването на произведението/енциклопедията/ какво следва да бъде не е ли, като продуцентът по чл.86, който организира осъществяването на първия запис и осигурява финансирането му.Съгласна съм, че не е наречен точно с думата "продуцент", но според мен е сходно.А в практиката да речем в списание Плейбой, кой организира и финансира създаването на снимките да не би да е фотографът?И артистите-изпълнители всеизвестен факт е,че имат продуценти, които са носители на правата върху изпятите от тях песни.За друг вид артисти има меценати, защо и зад даден фотограф да няма такова ЮЛ или физическо лице, което да организира и финансира дейността му и на базата на договор между тях да е носител на правата за направените фотографии докато е в сила договорът?
stessas
Младши потребител
 
Мнения: 54
Регистриран на: 22 Ное 2007, 20:56

Мнениеот stessas » 13 Мар 2008, 17:02

п.п В дадени случаи и ЮЛ имат неимуществени права-например при оронване престижа на дружеството.
stessas
Младши потребител
 
Мнения: 54
Регистриран на: 22 Ное 2007, 20:56

Мнениеот funcy » 14 Мар 2008, 10:24

Това последното го редактирайте имате такава опция в съобщеието и не го казвайте никъде, особено в съда, че голям смях ще падне........приятелски съвет.
адвокат Костов, кантора "ЮСАУТОР"
funcy
Младши потребител
 
Мнения: 34
Регистриран на: 10 Юли 2006, 12:38
Местоположение: Пловдив

Мнениеот stessas » 14 Мар 2008, 12:00

Напротив точно СРС ми е уважавал такива искове и е налагал запор на ЮЛ за имуществени и неимуществени вреди, точно упоменати като размери.Обсъждала съм го и с други съдии, които са на същото мнение.
stessas
Младши потребител
 
Мнения: 54
Регистриран на: 22 Ное 2007, 20:56

Мнениеот stessas » 14 Мар 2008, 12:15

Като неимуществени вреди имам предвид конкретно оронване престижа на дружеството, в следствие на което се сключват договори с уговорено по-ниско възнаграждение, съответно по малка печалба за ЮЛ.Имам поне 4 уважени иска от СРС, в същност имам един и от Пловдив.И исковете не са уважени частично само за имуществените вреди, а изцяло и за неимуществените.Без нито едно изречение за недопустмост по отношение на претендираните неимуществени вреди.
stessas
Младши потребител
 
Мнения: 54
Регистриран на: 22 Ное 2007, 20:56

Мнениеот funcy » 14 Мар 2008, 12:22

Ами дабре ще го имам предвид........все пак темата беше друга и се отклонихме:)
адвокат Костов, кантора "ЮСАУТОР"
funcy
Младши потребител
 
Мнения: 34
Регистриран на: 10 Юли 2006, 12:38
Местоположение: Пловдив

Re: Авторското право върху снимките???

Мнениеот ddccvv » 22 Дек 2009, 01:06

Здравейте!
Пиша тук въпроса си, защото темата ми се струва свързана с моя проблем.
Открих снимки, на които ме има мен, публикувани в една социална мрежа в интернет.
Снимките са достъпни до всички, в смисъл, че лицето, което ги е пуснало е с публичен профил.
Интересувам се дали имам основания да поискам потребителя на сайта да махне снимките, ако аз не съм техен автор.
Просто не искам всеки, който влиза, да ме вижда и мен. Потребителят не ме е питал дали съм съгласна да ги публикува.
Много ще съм благодарна, ако някой ми отговори!!!
ddccvv
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 22 Дек 2009, 00:49

Re: Авторското право върху снимките???

Мнениеот funcy » 09 Мар 2010, 20:03

Ами автор на снимките си е самия фотограф, като имайте предвид, че за авторство може да се говори само по отношение на художествени снимки. Що се отнася до портретните снимки, то обикновено те не са обект на авторското право, освен ако нямат художествен характер. Вашият въпрос не засяга толкова авторското право, колкото конституционното Ви право, визирано в Чл. 32 ал. 2 КРБ: никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни деиствия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи. Естествено и това правило си има изключения, ако сте сниман на обществено място, на което има много хора и вие сте попаднали в конретен кадър, насочен към конкретен обект, то едва ли имате право на някакви претенции.
адвокат Костов, кантора "ЮСАУТОР"
funcy
Младши потребител
 
Мнения: 34
Регистриран на: 10 Юли 2006, 12:38
Местоположение: Пловдив

Re: Авторското право върху снимките???

Мнениеот positive » 20 Фев 2012, 20:41

Здравейте,
Имам следния въпрос. Наскоро ми направиха сайт на фирмата, но се оказа че администратора е качил снмки, към които в момента се предявяват авторски права. разбира се всички снимки са свалени.
Искам да попитам възможно ли да ме подведат под съдебна отговорност въпреки че веднага след като съм бил предупреден съм поискал да се свалят въпросните снимки и това е вече факт
Благодаря за помоща!
positive
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 20 Фев 2012, 20:24

Re: Авторското право върху снимките???

Мнениеот impressionistus » 02 Окт 2012, 16:37

И аз имам въпрос:през месец май 2012г. едно издателство отпечата мой фотоалбум. В договора пише,че това издателство купува правата на снимките за пет години и се задължава да го издаде ,което се случи. По нататък в договора фигурирам и като дистрибутор с право на отстъпка 30%.
Странното е ,че кметът на общината/за сега няма да я спомена/ на сесия на общинския съвет казал,че аз незаконно продавам моя фотоалбум. Може би е имал пред вид,че продадох няколко албума без касова бележка,но от издателството ми обясниха,че аз съм физическо лице,те са купили правата и ако някой иска касова бележка или фактура-издават те.
Не съм се плашил ,по скоро съм възмутен,чудя се кой закон съм нарушил,защо да е НЕЗАКОННО ?
impressionistus
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 02 Окт 2012, 16:19

Re: Авторското право върху снимките???

Мнениеот TheOldMan » 02 Окт 2012, 19:48

Добре де, как някой ще ви "хване спатиите" колко точно албума сте продали, като не сте издали никакъв финансов документ? 2? 20? 200? В качеството си на какъв сте извършили продажбата?
Проблема по-скоро е в данъчното облагане,а не в сферата на авторското право.
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
TheOldMan
Активен потребител
 
Мнения: 1569
Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19

Re: Авторското право върху снимките???

Мнениеот impressionistus » 02 Окт 2012, 20:32

Наистина няма как да се установи или да бъда "хванат",тези мои продажби аз ще отчета на издателството и ще пусна данъчна декларация .За мен казусът е това изказване на кмета/цитирах го в горния си пост/,този "човек" направо е обявил война на семейството ни:принуди жена ми да напусне работа/тя работеше в общината и реализира 17 международни проекта/,аз бях арт терапевт по друг проект-не ми поднови договора,бях екскурзовод в една от най красивите пещери и там не съм...
ПП-търся специалист по гражданско право и съм готов да си платя,защото смятам,че някои от моите права са нарушени
ПП-мога да дам още много подробности на ЛС,ако има интерес
impressionistus
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 02 Окт 2012, 16:19

Re: Авторското право върху снимките???

Мнениеот cvetelina_k » 18 Май 2013, 15:56

Имам съвсем непрофесионално питане, ако някой би могъл да ме посъветва. Нает фотограф отказва да предостави снимки без поствено лого върху тях. В случая има ли право фотографа да поствя логото си върху лични снимки без наше съгласие и съответно да не ни предоставя вариант (дигитален) без въпросното лого. Има ли юридическа регулация на подобни ситуации, защото в момента не мога да получа снимките, за които съм заплатила.
cvetelina_k
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 18 Май 2013, 15:31

Следваща

Назад към Интелектуална собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron