начало

КС „заличи“ решението парламентът да одобрява плащанията по договорите за пътно поддържане КС „заличи“ решението парламентът да одобрява плащанията по договорите за пътно поддържане

Спиране на административен акт

Дискусии и казуси в областта на административното право и процес
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Спиране на административен акт

Мнениеот nora12345 » 23 Сеп 2022, 16:39

Здравейте,
Прехвърлям темата тук, тъй като вече не се отнася до ЗЗДН, а за спиране на административен акт за припознаване на дете.
С няколко думи:
Бабата по майчина линия е завела дело по ЗЗДН в защита на внука си, срещу искащия припознаване на детето. Делото е в ход. Молба - декларацията , е заведена 2 дни преди да се състои първо открито заседание по ЗЗДН. Майката на детето, при при даване на съгласие детето, са се припознае от ответник по ЗЗДН, е била под влиянието на наркотични вещество. Това е доказано с лабораторен тест за наркотици, където излизат амфетамини и мета амфетамини.

Бабата по майчина линия, е пуснала сигнал до районното кметство по адресна регистрация на детето , за спиране на административната процедура по припознаване на внука си.
Въпроса е: При наличие на текущо дело по ЗЗДН срещу припознаващия, т. е срещу този който е издадена незабавна заповед за защита в полза на детето, процедурата по припознаване да спре до окончателното решение на съда по ЗЗДН.
Т. е - спиране на издаване на административен акт ?
nora12345
Младши потребител
 
Мнения: 33
Регистриран на: 08 Май 2021, 14:25

Re: Спиране на административен акт

Мнениеот bvoykov » 26 Сеп 2022, 13:16

В интерес на истината не съм се замислял доколко правилата на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) са приложими към припознаването. Според мен по-скоро не са, защото редът е изрично уреден в Семейния кодекс (СК). Оспорването е уредено в чл. 66 СК, има и унищожаване на припознаването в следващата разпоредба - чл. 67 СК, поради грешка или измама, но там легитимиран да предяви такъв иск е извършилото припознаването лице, т.е. бащата, а не майката.
От юридическа гледна точка това дали ще бъде уважена или отхвърлена молбата за защита по ЗЗДН против искащото да припознае детето лице е без значение за установяване на произхода. Домашното насилие не случайно е "домашно", тъй като може да бъде осъществено (и в най-честата си форма) от роднини по права линия. Основен принцип по отношение на произхода е, че едно дете трябва да има установен произход от двама родители, като леко в противоречие може би с принципа на свободата на семейството съгласно ЕКПЗЧОС на това му е дадено приоритет пред това установеният произход да е винаги базиран на биологичната връзка, или, по-просто обяснено, според законодателя е по-подходящо едно дете да има вписан баща, макар и той да не е биологичен такъв, отколкото да няма вписан баща въобще. Вече като си навърши пълнолетие, детето може да тръгне да си дири истинския татко, ако му се занимава.
Във Вашия случай най-вероятно припознаващият е биологичният баща, а дори и да не беше производството по ЗЗДН не се явява по никакъв начин обуславящо производството по припознаване. Само когато е налице някаква връзка и взаимна зависимост между две производства, може развитието на едното да бъде от значение за спиране на другото.
bvoykov
Потребител
 
Мнения: 406
Регистриран на: 06 Юни 2013, 17:43

Re: Спиране на административен акт

Мнениеот nora12345 » 29 Сеп 2022, 15:48

Принципно е така. НО, тук става въпрос, че процедурата за припознаване е започнала два дни преди първо открито заседание по ЗЗДН.
Съгласно чл. 54, ал.1, т.5 от АПК, административното производство се спира при наличие на друго административно дело ИЛИ СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.............." ме води до мисълта , че все пак административен орган би могъл да спре производството по припознаване.
В този ред на мисли, това би могло да стане с писмо от Закрилата на детето до районното кметство, във връзка с гр. производство по ЗЗДН срещу този който иска да припознае детето, ИЛИ съгласно визирания член, от районния кмет по местоживеене на детето, с оглед на неговите правомощия.
Да, ама всеки си прехвърля топката , а текат срокове.
Та кой е главния орган който може да спре това адм. производство по припознаване ,до окончателното решение по ЗЗДН.?
nora12345
Младши потребител
 
Мнения: 33
Регистриран на: 08 Май 2021, 14:25

Re: Спиране на административен акт

Мнениеот dimist » 29 Сеп 2022, 16:34

Чл. 3. Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от:

1. съпруг или бивш съпруг;

2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;

3. лице, от което има дете;

4. възходящ;

5. низходящ;

6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;

7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;

8. настойник, попечител или приемен родител;

9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;

10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Та, въпросът ми е на коя от горните хипотези по чл. 3 от ЗЗДН се основава молбата за защита? И какъв е правният интерес от спиране на производството по припознаване ? В случая имайте в предвид, че съобразно член 66 СК , припознаването може да бъде оспорено единствено от майката и навършилото 14 години дете. Дори и да се оспори припознаването, то родителят има право да предяви иск, и ако действително е баща на детето, независимо от съображенията Ви , в крайна сметка ще бъде вписан в регистрите като баща на детето, с всички правни последствия. В този случай, при не дай боже случаи на домашно насилие, ще е лесно установяването , че насилникът е от кръга на лицата, срещу които може да се търси защита. А сега, като гледам, ще трябва да се доказва, че е лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.
dimist
Потребител
 
Мнения: 502
Регистриран на: 26 Ное 2007, 14:58

Re: Спиране на административен акт

Мнениеот bvoykov » 29 Сеп 2022, 18:11

nora12345 написа:Принципно е така. НО, тук става въпрос, че процедурата за припознаване е започнала два дни преди първо открито заседание по ЗЗДН.
Съгласно чл. 54, ал.1, т.5 от АПК, административното производство се спира при наличие на друго административно дело ИЛИ СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.............." ме води до мисълта , че все пак административен орган би могъл да спре производството по припознаване.
В този ред на мисли, това би могло да стане с писмо от Закрилата на детето до районното кметство, във връзка с гр. производство по ЗЗДН срещу този който иска да припознае детето, ИЛИ съгласно визирания член, от районния кмет по местоживеене на детето, с оглед на неговите правомощия.
Да, ама всеки си прехвърля топката , а текат срокове.
Та кой е главния орган който може да спре това адм. производство по припознаване ,до окончателното решение по ЗЗДН.?


Дори и да има такъв орган, Вие сама казахте, че не са налице предпоставките за спиране. Дали е 2 дена преди или след заседанието двете производства нямат връзка. Който и да е административен орган не спира, когато му скимне, а когато са налице законовите предпоставки. Вие се съгласихте, че не са налице -> "когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване". В настоящия случай няма пречка едното да стане без другото. Припознаването, ако не бъде оспорено, според мен не е толкова формална процедура, защото чл. 66 СК изисква то да се впише в акта за раждане, така че този човек най-вероятно е вписан вече като баща. Вие се гответе за потенциалната му "контраофанзива", ако е решил да заведе дело за родителски права, тогаз вече ще бъде "касапска" работа.
bvoykov
Потребител
 
Мнения: 406
Регистриран на: 06 Юни 2013, 17:43

Re: Спиране на административен акт

Мнениеот nora12345 » 09 Окт 2022, 18:41

bvoykov написа:
nora12345 написа:Принципно е така. НО, тук става въпрос, че процедурата за припознаване е започнала два дни преди първо открито заседание по ЗЗДН.
Съгласно чл. 54, ал.1, т.5 от АПК, административното производство се спира при наличие на друго административно дело ИЛИ СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.............." ме води до мисълта , че все пак административен орган би могъл да спре производството по припознаване.
В този ред на мисли, това би могло да стане с писмо от Закрилата на детето до районното кметство, във връзка с гр. производство по ЗЗДН срещу този който иска да припознае детето, ИЛИ съгласно визирания член, от районния кмет по местоживеене на детето, с оглед на неговите правомощия.
Да, ама всеки си прехвърля топката , а текат срокове.
Та кой е главния орган който може да спре това адм. производство по припознаване ,до окончателното решение по ЗЗДН.?


Дори и да има такъв орган, Вие сама казахте, че не са налице предпоставките за спиране. Дали е 2 дена преди или след заседанието двете производства нямат връзка. Който и да е административен орган не спира, когато му скимне, а когато са налице законовите предпоставки. Вие се съгласихте, че не са налице -> "когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване". В настоящия случай няма пречка едното да стане без другото. Припознаването, ако не бъде оспорено, според мен не е толкова формална процедура, защото чл. 66 СК изисква то да се впише в акта за раждане, така че този човек най-вероятно е вписан вече като баща. Вие се гответе за потенциалната му "контраофанзива", ако е решил да заведе дело за родителски права, тогаз вече ще бъде "касапска" работа.

Здравейте, благодаря за отговора.
Казах, точно обратното. Тук не става въпрос за припознаване или оспорване, А ЗА СПИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО КОЙТО Е ЗАПОЧНАЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ. Т.е - действието по вписване в акта за раждане не е завършено, тъй като тримесечния срок не е свършил. Естествено, че през този три месечен срок, може да се направи оспорване на припознаването от страна на майката, Закрилата на детето или прокуратурата. Но, пак казвам, че става въпрос за СПИРАНЕ на административен акт, а НЕ за ОСПОРВАНЕ. С оглед на тва съм визирала и чл. 54, ал.1, т.5 от АПК. А там, точно и ясно е написано.
nora12345
Младши потребител
 
Мнения: 33
Регистриран на: 08 Май 2021, 14:25

Re: Спиране на административен акт

Мнениеот Melly » 10 Окт 2022, 14:43

nora12345 написа:Здравейте,
Прехвърлям темата тук, тъй като вече не се отнася до ЗЗДН, а за спиране на административен акт за припознаване на дете.
С няколко думи:
Бабата по майчина линия е завела дело по ЗЗДН в защита на внука си, срещу искащия припознаване на детето. Делото е в ход. Молба - декларацията , е заведена 2 дни преди да се състои първо открито заседание по ЗЗДН. Майката на детето, при при даване на съгласие детето, са се припознае от ответник по ЗЗДН, е била под влиянието на наркотични вещество. Това е доказано с лабораторен тест за наркотици, където излизат амфетамини и мета амфетамини.

Бабата по майчина линия, е пуснала сигнал до районното кметство по адресна регистрация на детето , за спиране на административната процедура по припознаване на внука си.
Въпроса е: При наличие на текущо дело по ЗЗДН срещу припознаващия, т. е срещу този който е издадена незабавна заповед за защита в полза на детето, процедурата по припознаване да спре до окончателното решение на съда по ЗЗДН.
Т. е - спиране на издаване на административен акт ?За кой ли път установявам, че подавайки сигнал до кмета на населеното място гражданите считат, че той е лицето което трябва да поиска от съда производството по образуваното дело за установяване произход от баща да бъде спряно поради висящо производство по ЗЗДН.
А да не говоря, че както заглавието на темата, така и отправеното искане от питащата за даване съвет/насока за предприемане на действие "спиране на издаване на административен акт" не попада в нито една от хипотезите на чл.54 АПК, тъй като се спира производство по образувано дело, а не се спира издаването на съдебен акт, което предполага установяване със сила на пресъдено нещо, че въпросното лице, срещу което е издадена привременна мярка по ЗЗДН,"Е" или "НЕ Е" биологичен баща на детето, което пък от своя страна е основание (самото съдебно решение и то само в първата хипотеза "Е") за промяна по административен ред на издадения акт за раждане с издаване на нов акт за раждане.

Бегом към адвокат, любезна г-жа питаща!
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7973
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София


Назад към Административно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron