начало

Не могат да намерят вещи лица за експертизата на системата за гласуване за членове на ВСС Не могат да намерят вещи лица за експертизата на системата за гласуване за членове на ВСС

Възстановяване на патентен данък

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Възстановяване на патентен данък

Мнениеот nickolay_s » 20 Юни 2022, 14:43

Здравейте,

Пиша по повод отказ от възстановяване на патентен данък на наследниците, платен от физическо лице, което почива.

Фактическата обосновка е следната: ЕТ(ФЛ) подава декларация по чл.61н от ЗМДТ в законоустановения срок, като заплаща дължимия данък за нея за цялата 2021 г. Същото лице почива през месец март 2021 г. Наследниците подават декларация по чл.14 от ЗМДТ на 07.04.2021 г. във връзка с облагането с годишен данък върху недвижимите имоти. През 2022 в месец май е подадена и декларация за прекратяване на патентната дейност на починалото лице, ведно с искане за възстановяване и/или прихващане на недължимо внесени данъци. Случаят е проверен от орган по приходите, но отказва да уважи искането като се мотивира с това, че декларацията е подадена извън преклузивния 7-дневен срок, а това от своя страна не поражда правен ефект.
Моето мнение е, че: самото подаване на декларацията има декларативно действие в случая, но няма как да представлява конститувен елемент на фактическия състав, който от своя страна да поражда правно действие, водещо до отказ, дори и ако подаването на декларацията е след законоустановения срок. Допълнително бих се позовал на чл. 129, ал.1 от ДОПК, който предвижда, че недължимият данък се възстановява до 5 години, а съгласно чл.61з от ЗМДТ, патентен данък се дължи в случаите, когато се упражнява патентна дейност, а такава няма, защото, първо лицето е починало, второ няма наследяване на ЕТ, т.е. вписване в ТР, че някой от наследниците е решил да продължи дейността.

Бих искал да се жалвам пред кмета на Общината, предвид законоустановения ред, но дали не пропускам нещо? Ще Ви бъда искрено благодарен за оказаната помощ и разбиране.
nickolay_s
Младши потребител
 
Мнения: 60
Регистриран на: 17 Юли 2020, 14:59

Re: Възстановяване на патентен данък

Мнениеот guest1 » 20 Юни 2022, 20:57

Здравейте!
Няма смисъл да се напъвате.
Въпреки, че
Чл. 60а. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър:
2. при смъртта му - по заявление от наследниците;

вие едва ли сте задействали процедурата.

Окончателният годишен (патентен) данък е на ЮЛ, но същото може да се прехвърля и наследява.
Спирането на дейността си е ваше решение.
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Потребител
 
Мнения: 857
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Възстановяване на патентен данък

Мнениеот nickolay_s » 20 Юни 2022, 21:39

Питам, защото не ми се ще да попадам в хипотеза, че жалбата е допустима, но неоснователна, предвид това, че декларацията за спирането на патентната дейност не е подадена в преклузивния срок. Чудя се дали те са прави или си изсмукват от пръстите аргументи само и само да не върнат едни пари, които пък не са милиони, но все пак са са си нещо.
nickolay_s
Младши потребител
 
Мнения: 60
Регистриран на: 17 Юли 2020, 14:59

Re: Възстановяване на патентен данък

Мнениеот guest1 » 23 Юни 2022, 14:46

Ето и становище на НАП по въпроса - ПРОМЯНА НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК ПРИ СМЪРТ
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Потребител
 
Мнения: 857
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Възстановяване на патентен данък

Мнениеот nickolay_s » 23 Юни 2022, 20:31

Благодаря! След като наследниците няма задължение за подаване на декларация за прекратяване на дейността, то преклузивният срок не е приложим. Но това води ли до презумцията, че наследниците могат да изискат надвнесения данък от общината? То така или иначе патентния данък е дължим на самото физическо лице по ЕГН, а не на ЕТ по ЕИК.
nickolay_s
Младши потребител
 
Мнения: 60
Регистриран на: 17 Юли 2020, 14:59

Re: Възстановяване на патентен данък

Мнениеот guest1 » 23 Юни 2022, 22:34

nickolay_s написа:Благодаря! След като наследниците няма задължение за подаване на декларация за прекратяване на дейността, то преклузивният срок не е приложим. Но това води ли до презумцията, че наследниците могат да изискат надвнесения данък от общината? То така или иначе патентния данък е дължим на самото физическо лице по ЕГН, а не на ЕТ по ЕИК.

Как решихте, че нямат заължение?
Прочетхте ли
Съгласно чл. 61н, ал. 3 ЗМДТ лицата подават декларация по чл.61н ЗМДТ за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
По смисъла на Търговския закон /ТЗ/, търговското предприятие, включително едноличния търговец,е съвкупност от права, задължения и фактически отношения /чл. 15, ал. 1 ТЗ/. Носител на правата и задълженията и страна по тези отношения е физическото лице в качеството си на ЕТ.
Наследниците на починало лице, приели наследството, могат да поемат предприятието и да продължат дейността му или да заличат предприятието в търговския регистър.
С приемане на наследството всички права, задължения и фактически отношения, влизащи в наследствената маса, респективно в имуществото на търговското предприятие, преминават върху наследниците.
В конкретния случай няма информация дали наследниците са приели наследството, както и какви действия са предприели по отношение на предприятието на едноличния търговец на наследодателя.
Ако предприятието е поето от един от наследниците чрез вписването му като едноличен търговец, субект на данъчното право е наследникът, поел предприятието.
Ако наследникът, поел предприятието, извършва патентна дейност и отговаря на условията по чл. 61з, ал. 1 ЗМДТ, той подлежи на облагане с окончателен годишен /патентен/ данък на собствено основание, съобразно разпоредбите на ЗМДТ.
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Потребител
 
Мнения: 857
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Възстановяване на патентен данък

Мнениеот nickolay_s » 24 Юни 2022, 00:20

Гоше, а това приятелю мой прочете ли го?
"Считаме също, с оглед трайната практика на органите по приходите по прилагане на аналогични хипотези на ЗДДФЛ във връзка с получени доходи от починало лице,че наследниците на починало лице нямат задължение да подават нито от името на починалото лице, нито от свое име,след смъртта му декларация по чл. 61н, ал. 3 ЗМДТ, с която да декларират промяна в обстоятелствата /прекратяване на дейността/, тъй като чл. 61н, ал. 3 ЗМДТ създава това задължение заданъчнозадълженотолице.
Източник: https://bganaliz.com/nap/promyana-na-za ... ri-smart-2"
nickolay_s
Младши потребител
 
Мнения: 60
Регистриран на: 17 Юли 2020, 14:59


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


cron