начало

Адвокати се събраха пред дисциплинарния съд в подкрепа на шефката на колегията в Хасково Адвокати се събраха пред дисциплинарния съд в подкрепа на шефката на колегията в Хасково

Моля за помощ отностно, отказ на Годишен финансо отчет ГФО

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Моля за помощ отностно, отказ на Годишен финансо отчет ГФО

Мнениеот martin7 » 20 Апр 2020, 13:38

Здравейте!
Христос Воскресе! Желая на всички здраве и щастие!

Моля, за помощ относно - отказ за вписване на ГФО за 2016г. на фирма /ЕООД/, МОЛЯ ДА МИ ДАДЕТЕ СЪВЕТИ КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ, искам да помогна на близък човек който е пенсионер, фирмата след 2017г не осъществява никаква дейност и са подавани декларации за това, като преди няколко дни е получено по електронната поща следното:
О Т К А З
№ 2017*****/08.04.2020г.
По повод на заявление вх. № 2017*****/ 17.05.2017г. от *******

на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ отказвам обявяване на
следните актове: в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на ****** ЕООД , ЕИК*******
Мотиви:
Подадено е заявление по образец съгласно приложение № Г2 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на ЮЛНЦ, с което се иска обявяване в търговския регистър на годишния финансов отчет за 2016 г. по партидата на"************" ЕООД.
При извършената проверка на основание чл.21 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) се установи следното:
Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.), предприятията представят за публикуване в търговския регистър приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган годишни финансови отчети. Съобразно разпоредбата на чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, годишният отчет и баланса на едноличните дружества с ограничена отговорност се приемат от едноличния собственик на капитала. Представеният в този смисъл към настоящото заявление протокол не следва да бъде кредитиран като доказващ приемането на годишния финансов отчет за 2016 г., с оглед на това, че решението за приемането на отчета е взето повече от три месеца преди представеният отчет да бъде изготвен, видно от датите на протокола - 03.02.2017 г. и тази на съставяне, отразена в представения годишен финансов отчет - 10.05.2017 г.
На заявителя са дадени указания за отстраняване на констатираните нередовности - НЕ СА ДАВАНИ НИКАКВИ УКАЗАНИЯ!!!! които не са изпълнени в срока по чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ. Поради това, на основание чл. 22, ал. 5 във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 21, т. 4 и т. 5 от ЗТРРЮЛНЦ следва да бъде постановен отказ за обявяването по партидата на "***********" ЕООД на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. по заявление с вх. рег. № 2017************* от 17.05.2017 г.
Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Окръжен съд – Велико Търново чрез Агенция по вписванията.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
№ 2017*******/08.04.2020г.
Относно: Постановен отказ по заявление с вх.№2017***


УВАЖАЕМИ/A ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Приложено Ви изпращам Отказ №2017xxxxxx/08.04.2020г постановен по заявление с вх.№2017********, с което се отказва вписването/обявяването/заличаването по партидата на ”************”, Еднолично дружество с ограничена отговорност , ЕИК/Булстат, БЪЛГАРИЯ област Велико Търново,

Приложение:
1.Отказ № 2017*********/08.04.2020г.

СЪЩО И КАКЪВ Е ВАРИАНТА ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМАТА!
martin7
Младши потребител
 
Мнения: 20
Регистриран на: 29 Яну 2014, 13:33

Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron