начало

231 кандидати се явиха на писмения изпит в конкурса за административни съдии 231 кандидати се явиха на писмения изпит в конкурса за административни съдии

Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

Дискусии и казуси в областта на данъчното право
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

Мнениеот vasil_fx » 17 Юни 2019, 21:28

Здравейте, собственик на ЕООД иска да го продаде. Капитала на ЕООД-то е 2500 лв. и това ще бъде вписано, като продажна цена в договора за покупко-продажба на дяловете. Самото ЕООД има имуществото значително надвишаващо тези 2500 лв., при една ревизия на продавача и купувача като физически лица, това може ли да им създаде проблеми пред НАП? Предварително благодаря.
vasil_fx
Младши потребител
 
Мнения: 49
Регистриран на: 27 Апр 2006, 20:04

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

Мнениеот kalahan2008 » 18 Юни 2019, 07:43

Възможно е, от НАП може всичко да се очаква.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3783
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

Мнениеот svegrigorov » 19 Юни 2019, 11:04

Няма връзка между продажната цена на дружествените дялове на ЕООД с неговите активи и пасиви. Това конкретно не може да доведе до ревизия от НАП на физическите лица.
svegrigorov
Потребител
 
Мнения: 196
Регистриран на: 28 Юли 2014, 11:55

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

Мнениеот vasil_fx » 19 Юни 2019, 20:50

Благодаря за отговорите. Аз също не си мисля, че това конкретно ще доведе до ревизия на физ. лица. Но в един по-късен етап ако им направят по някакъв друг повод ревизия, тогава се чудя как ще гледат на такава сделка. Правя аналогия с покупката на имот и възможността данъчните да не вземат цената в нот. акт, а пазарната.
vasil_fx
Младши потребител
 
Мнения: 49
Регистриран на: 27 Апр 2006, 20:04

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

Мнениеот kalahan2008 » 20 Юни 2019, 06:36

Съгласно чл. 33, ал. 3 и 4 ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба по за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.
Съгласно чл. 33, ал. 6, т. 1 ЗДДФЛ цената на придобиване по ал. 4 е документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
Дотук добре.
Само че съгласно чл. 77 ЗДДФЛ при определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Съгласно чл. 16, ал. 1 ЗКПО когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.
Съгласно § 1, т. 8 от ДР на ДОПК "Пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
"Методи за определяне на пазарните цени" са:
а) методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;
б) методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;
в) методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;
г) методът на транзакционната нетна печалба;
д) методът на разпределената печалба.
Редът и начинът за прилагане на методите се определят с Наредба № Н-9/14.08.2006г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарни цени:
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135534088

Ето един пример, при който НАП са оценили в хода на ревизията пазарната стойност на дружествените дялове, но съдия Искрена Добренова от Адм. съд - Варна, която е много добър съдия, подробно им е посочила защо не може да се прилага този метод. Мотивите на съдията предоставям на Вас:
http://www.admcourt-varna.com/site/file ... 7b2817.htm
Потърсете и решението на ВАС, не ми се търси.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3783
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Продажба на дружествени дялове и ревизия от НАП

Мнениеот vasil_fx » 20 Юни 2019, 21:26

kalahan2008, благодаря :) това ще ми бъде много полезно.
vasil_fx
Младши потребител
 
Мнения: 49
Регистриран на: 27 Апр 2006, 20:04


Назад към Данъчно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron