начало

Прокуратурата ще си сътрудничи с ОЛАФ Прокуратурата ще си сътрудничи с ОЛАФ

ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Дискусии и предложения по проекти за закони


ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Мнениеот anivelin » 16 Май 2017, 14:20

ОБЯСНЕНИЕ НА НОВИТЕ ДУМИ В ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯТА


Надставката "ацион" прикачена към дума значи, че количеството което думата символизира е едно или повече . Тоест, "човек" е един човек, а "човекацион" е един човек или повече човеци . Например, "президенти" значи два или повече президента и по същият начин новата надставка "ацион" само, че не две или повече от нещото, а едно или повече от него . Надставката "ацион" е важна . Може би по - добра звучна последователност й е нужна, но тази е най - удачната която успях да измисля .

"амлон" е повърхната част на опакото на дланта където обикновенно са видими малко или много черти .

"офкрим" е медия предназначена да публикува новини само относно дейността на полицията .

"ормогом" е българска организация която да създава българско оръжие и да търгува в чужбина оръжие което България притежава и да внася от чужбина оръжие което е купила от чужбина .

"айга" е българска организация която да предотврати всяко домашно насилие . Там децата стоят до две годишна възраст и след това може да останат там до четиринайсет годишна възраст, ако има съмнение, че родителите им са опасни или има съмнеие относно обстановката в която родителите им живеят .

"амбулия" е българска организация която да търгува в чужбина стоки и да внася в България стоки които е купила от чужбина .

"агахаи" е бункер предназнчен да складира само военни средства които имат масов ефект и които нямат масов ефект, но са супер силни . Относно масовият ефект например бомби за масово поразяване и много опасни химически оръжия и вируси и средства които да спрат електричеството на електрическата система на противникът .

"аифит" е бункер предназнчен да складира само военни средства които нямат масов ефект и не са супер силни .

________
Вероятно хората вместо член 5 на проектоконституцията ще сложат парламент, президент и министерства. Ако откриете някаква грешка в проектоконституцията, моля кажете ми за да я поправя. Надявам се проектоконституцията ви харесва. Звученето на новите думи може и да е по-добро, но това е най-доброто, което можах да измисля. Може би вие ще се сетите по-добро звучене.
________

Създал проектоконституцията е Александър Василев Илиев . Негов телефонен номер е 0876861006 . Негов адрес е гр. София, кв. Абдовица номер 86 . Пощенски код 1528 . Негова електрона поща е alexandros__@abv.bg .ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯчлен 1 България настоява да е свободна .


член 2 България позволява всяко нещо да направи нещо нормално .


член 3 България настоява човекацион да не прави ненормална атака .


член 4 Когато нещо искащо да извърши престъпление съществува, България тогава настоява човекацион незабавно и нормално да го накаже, колкото количество престъпна атака то иска да съществува против човек, а когато нещо извършило престъпление съществува, България тогава настоява човекацион незабавно и нормално да го накаже, колкото количество престъпна атака то искаше да съществува против човек, когато престъплението съществуваше .


член 5 България настоява шефство да не съществува в България, нито собственичество, нито религиозничество .


член 6 България настоява нещо да не поробва всяко друго нормално човешко общество .


член 7 България настоява да не подкрепя всяка лоша суверенна организация .


член 8 Когато възможност съществува български гражданин да помогне всички нормални човеци да са общество, общество България тогава настоява българският гражданин да направи помагането незабавно .


член 9 Когато български гражданин иска друг български гражданин да направи нормално помагане и тогава възможност съществува гражданинът да направи помагането, България тогава настоява гражданинът незабавно да направи помагането .


член 10 България настоява да не съществува в България забрана махваема чрез даване освен всяка забрана, ограничаваща нещо, което не е български гражданин .


член 11 България настоява всяка цена съществуваща в България да е нормална .


член 12 Когато възможност съществува човек да върши нормална работа за България, България тогава позволява човекът да върши работата .


член 13 Когато български граждани кандидатстват да получат български работнически пост, България тогава настоява само най - талантливият да получи работническият пост .


член 14 Когато човек съществуващ в България върши добра за български гражданин работа, България тогава настоява работникът да върши работата лесно и незабавно .


член 15 Когато възможност не съществува български гражданин да направи нещо нормално, а тогава България настоява гражданинът да направи нормалното нещо, България тогава настоява български гражданинацион да направи незабавно нещо нормално липсващата възможност да не липсва .


член 16 България настоява всяка съществуваща в България организация да функционира само според ред нормално пречещ нещо да извърши престъпление в територия която организацията ползва .


член 17 Общество България настоява да може да живее свободно в България .


член 18 Когато български гражданин настоява нещо да не третира нещо, България тогава настоява третирането да не съществува .


член 19 България настоява българско знаме да съществува .


член 20 България позволява всеки човек да дойде в България .


член 21 Когато пълнолетен нормален чужденец не е уведомен, че общество България може да живее свободно в България, България тогава настоява чужденцът незабавно да е уведомен нормално относно това .


член 22 Когато пълнолетен нормален чужденец не е уведомен, че всички такива чужденци не са против България, България тогава настоява чужденецът незабавно да е уведомен нормално относно това .


член 23 България настоява количество чужденци по - голямо предвид четвърт България да не съществува в градацион съществуващ в България, нито близко до градацион съществуващ в България, нито на българска повърхна земя .


член 24 Когато български гражданин позволява нормален чужденец да съществува нормално в територия, общество България тогава позволява чужденецът да съществува нормално в територията .


член 25 България настоява всеки чужденец да не е български полицай, нито български административнополицейски работник, нито аписаски работник, нито аигист, нито амбрулски работник, нито ормогомски работник .


член 26 България забранява ненормален човек да е български гражданин .


член 27 България позволява всеки нормален човек да е български гражданин само когато първо човекът може да говори чрез български език без грешно, а второ когато човекът може да пише чрез българска граматика без грешно, а трето след когато човекът нормално показа към аписаски работникацион, че иска да е български гражданин, а четвърто когато човекът харесва нормационни части 3 и 4 конституцията имаща, а пето след когато две последователни години човекът беше нормален човек в България, а шесто когато човекът иска всички човеци да са общество, а когато човек нормално процедира да е български гражданин, България тогава позволява човекът да получи българска виза безплатно и незабавно .


член 28 България настоява български институции да нямат еднаква професионална функция .


член 29 Когато България и друго общество имат сделка, България тогава настоява документ символизиращ сделката да съществува в аписас .


член 30 България настоява да не приеме немахваема сделка, нито сделка която е махваема само ако нещо е направено .


член 31 Когато български гражданин иска България да направи референдум и тогава възможност съществува обществото да направи референдумът, България тогава настоява обществото да направи референдумът незабавно .


член 32 Когато български гражданин иска България сега да прави референдум и тогава друг български гражданин иска България сега да прави референдум относно друга тема, а тема предвид темите е повече важна, България тогава настоява обществото да направи незабавно рефендум първо относно най - важната тема предвид темите .


член 33 България настоява да не прави референдум чрез ултра технология, нито референдум продължаващ повече предвид два часа .


член 34 България забранява обществото да прави референдум извън сграда, която е единствена предназначена референдум да съществува в нея .


член 35 Когато България съществува в двайсет и четири часа начални веднага след когато обществото направи референдум, България тогава настоява референдумовата референция да е официална двайсет и четири часа начални веднага след референдумът .


член 36 България настоява български език и българска граматика да съществуват .


член 37 България настоява аписас да съществува в България .


член 38 България настоява нещо да не създава български паспорт освен аписаски работникацион, нито българска виза освен аписаски работникацион .


член 39 Когато български гражданин не притежава обястняващ него български паспорт, България тогава настоява аписаски работникацион да даде незабавно такъв паспорт към гражданинът .


член 40 България настоява всяка българска виза относно нормален човек емигрант да е безплатна и незабавно дадена към него .


член 41 България настоява всяко съществуващо в България нещо да не произвежда валута освен аписаски работникацион .


член 42 България настоява аписаски работникацион да създаде незабавно всички адреси нужни да съществуват в България .


член 43 България настоява аписаски работникацион незабавно да създаде нормална документация отговаряща кои човеци са български граждани освен когато документацията съществува в аписас и когато документацията е скоро възвръщаема .


член 44 България настоява аписаски работникацион незабавно да създаде нормална документация отговаряща кои нормални организации съществуват в България освен когато документацията съществува в аписас и когато документацията е скоро възвръщаема .


член 45 България настоява аписас да направи нещо нормално поради което друго нещо да показва колко финанс и какъв финанс българска виза струва относно който чужденец тя струва .


член 46 Когато в България ден съществува, България тогава настоява 0.1 процента от всички български граждани да са аписаски работници .


член 47 Когато в България сутрин съществува и когато в България вечер съществува, България тогава настоява 0.01 процента от всички български граждани да са аписаски работници .


член 48 Когато аписаски работник работи, България тогава настоява десет аписаски работници тогава да проверяват дали работникът работи правилно освен когато възможност не съществува проверяващите работници да правят проверката .


член 49 Когато България съществува след когато аписаски работник работеше двайсет минути в хиляда кубични метра кубообразно място, България тогава настоява работникът да работи в друго място в което той не работеше двайсет минути в последни десет дни освен когато възможност не съществува работникът да е в мястото .


член 50 Когато буквена последователност не символизира в аписас съществуващ в България човек, България тогава настоява буквена последователност да символизира в аписас човекът .


член 51 Когато номерна последователност не символизира в аписас съществуващ в България човек, България тогава настоява номерна последователност да символизира в аписас човекът и всички съществуващи в аписас граждански номера символизиращи български гражданин да са различни .


член 52 България настоява всеки подпис съществуващ на документ да значи само, че направилят подписът видя част която документът има и подписът да е сложна драсканица .


член 53 Когато сложна драсканица не символизира в аписас съществуващ в България човек, България тогава настоява сложна драсканица да символизира в аписас човекът и всички съществуващи в аписас подписи символизиращи български гражданин да са различни .


член 54 България настоява страница първа всеки български паспорт имащ да показва изписване "български паспорт" и да показва рисунка изобразяваща българско знаме и друга рисунка приблизително изобразяваща българската граница и да показва подпис който официално символизира в аписас гражанинът който паспортът обяснява .


член 55 България настоява страница първа всеки български паспорт имащ да показва изречение отговарящо каква буквена последователност официално символизира гражданинът в аписас и друго изречение отговарящо каква номерна последователност официално символизира гражданинът в аписас и друго изречение отговарящо кога гражданинът беше роден и друго изречение отговарящо каква професия гражданинът има и друго изречение отговарящо какъв здравен статус гражданинът има и друго изречение отговарящо гражданинът беше ли наказан поради норма конституцията имаща и друго изречение отговарящо къде съществува дом чрез който възможност съществува човек лесно да намери обясненият чрез паспортът български гражданин и друго изречение отговарящо какъв е телефонен номер чрез който възможност съществува комуникация с гражданинът да почне да съществува и друго изречение отговарящо какъв е виртуален пощенски адрес чрез който възможност съществува комуникация с гражданинът да почне да съществува и друго изречение отговарящо дали гражданинът знае езици и ако знае такива какви и друго изречение отговарящо дали гражданинът притежава гражданства и ако притежава такива какви и друго изречение отговарящо какъв номер официално символизира паспортът в аписас .


член 56 България настоява страница втора всеки български паспорт имащ да показва всички очевидни черти квадратна четвърт амлон имащ, който амлон обясненият чрез пасортът български гражданин има и да показва карта приблизително изобразяваща всички политически граници съществуващи на континент Европа и България да е ясно изявена на картата .


член 57 Когато български гражданин знае чужд език и иска да притежава български паспорт показващ информация чрез чуждият език, България тогава настоява аписас незабавно да даде към гражданинът паспортът .


член 58 България настоява страница първа всяка българска виза имаща да показва изписване "българска виза" и да показва рисунка изобразяваща българско знаме и друга рисунка приблизително изобразяваща българската граница и да показва подпис който официално символизира в аписас чужденецът който визата обяснява .


член 59 България настоява страница първа всяка българска виза имаща да показва изречение отговарящо каква буквена последователност официално символизира чужденецът в аписас и друго изречение отговарящо каква номерна последователност официално символизира чужденецът в аписас и друго изречение отговарящо кога чужденецът беше роден и друго изречение отговарящо каква професия чужденецът има и друго изречение отговарящо какъв здравен статус чужденецът има и друго изречение отговарящо чужденецът беше ли наказан поради норма конституцията имаща и друго изречение отговарящо къде съществува дом чрез който възможност съществува човек лесно да намери чужденецът българската виза обясняваща и друго изречение отговарящо какъв е телефонен номер чрез който възможност съществува комуникация с чужденецът да почне да съществува и друго изречение отговарящо какъв е виртуален пощенски адрес чрез който възможност съществува комуникация с чужденецът да почне да съществува и друго изречение отговарящо дали чужденецът знае езици и ако знае такива какви и друго изречение отговарящо дали чужденецът притежава гражданства и ако притежава такива какви и друго изречение отговарящо какъв номер официално символизира визата в аписас и друго изречение отговарящо кога свършва българското позволение чужденецът да съществува в България


член 60 България настоява страница втора всяка българска виза имаща да показва всички очевидни черти амлон имащ който амлон обясненият чрез визата чужденец има и да показва политическа карта на континент Европа и България да е ясно изявена на картата .


член 61 България настоява всяка българска виза да показва словестна информация почти само чрез български език .


член 62 Когато документ съществуващ в аписас символзира, че човек е български гражданин, а човекът тогава не иска да е български гражданин, България тогава настоява аписаски работникацион да направи незабавно нещо нормално документът да не съществува .


член 63 Когато български гражданин не е уведомил български граждани относно нещо важно, което той знае, че съществува, България тогава настоява гражданинът незабавно да ги уведоми нормално .


член 64 България настоява българска полиция да съществува в България .


член 65 България настоява четвърт процент от всички български граждани да са български полицаи .


член 66 България настоява всеки несакат неболен пълнолетен български гражданин да беше български полицай сто часа в сегашна година .


член 67 България настоява всеки български гражданин да не беше български полицай в сегашна година повече време предвид сто часа освен когато български гражданин позволява гражданинът да е български полицай след когато стоте часа минаха .


член 68 Когато България съществува след когато български полицай работеше двайсет минути в кубообразно място високо километър, България тогава настоява полицаят да работи в друго място в което полицаят не работеше двайсет минути в последни двайсет години освен когато възможност не съществува полицаят да е в мястото .


член 69 България настоява всеки български полицай да носи красива полицейска униформа и шейсет сантиметра дълга черна палка и трийсет сантиметра дълъг нож и шест белезници и полицейски джиесем и значка ясно показваща изписване "български полицай" и съществуващо официално в аписас уникално номерно име символизиращо полицаят и рисунка изобразяваща българско знаме и обществото настоява значката да съществува близо до сърцето, което полицаят има .


член 70 България позволява всеки нормален човек съществуващ в България, който нещо беше престъпно атакувало да прати информация към български полицай показваща иск български полицайацион нормално да накаже виновното нещо незабавно .


член 71 Когато нещо иска да атакува престъпно български гражданин и тогава български полицайацион може да предотврати престъплението, България тогава настоява полицайационът да направи предотвратяването .


член 72 Когато български гражданин знае, че престъпление предстои да съществува и гражданинът тогава може да предотврати престъпленито, България тогава настоява гражданинът незабавно да направи предотвратяването .


член 73 Когато български гражданин знае, че престъпление предстои да съществува и гражданинът против престъплението тогава може само да помогне нещо да го предотврати, България тогава настоява гражданинът незабавно да направи помоща .


член 74 България настоява деветнайсет български полицаи да съществуват близко до всеки български полицай освен когато възможност не съществува близкостта да съществува .


член 75 Когато български полицайацион отвежда човек, България тогава настоява двайсет български полицаи да отвеждат тогава човекът освен когато двайсет български граждани неполицаи ескортират отвежданият към където полицайационът го отвежда .


член 76 Когато двайсет български граждани неполицаи ескортират човек, който български полицайацион отвежда, България тогава настоява само три български полицаи да отвеждат тогава човекът .


член 77 Когато български гражданинацион арестува човек, България тогава настоява арестуващият гражданинацион да създава свобода арестуваният да избере веднъж двайсет пълнолетни български граждани да го осигуряват нещо да не направи нещо престъпно против него когато арестуването съществува .


член 78 Когато България съществува след когато съществуващ в България човек, който български гражданинацион арестува, беше избрал двайсет пълнолетни български граждани да го осигуряват когато арестуването съществува, нещо да не направи нещо престъпно против него, България тогава настоява избраните български граждани да направият осигуряването .


член 79 България настоява две хиляди български полицаи да проверяват съществува ли в България нещо престъпно .


член 80 България настоява двайсет хиляди български полицаи да проверяват съществува ли извън България нещо престъпно освен когато възможност не съществува полицаите да правят проверката .


член 81 Когато България съществува след когато български полицай направи нещо важно и тогава български административнополицеиски работник знае, че важното нещо съществуваше, България тогава настоява административнополицейският работник да направи незабавно нещо нормално десет офкримски работници да получат незабавно нормална информация разказваща ситуацията .


член 82 Когато съществува някой който атакуваше човек и след това четиристотин пълнолетни български граждани не провериха атакувалият претъпник ли е според норма конституцията имаща, България тогава настоява четиристотин пълнолетни български граждани незабавно да проверят атакувалият престъпник ли е според норма конституцията имаща освен всеки български гражданин, който когато асимилира част която атакувалият има асимилирането го атакува непоносимо .


част 83 Когато човекацион е избирал четиристотин пълнолетни български граждани които да проверят в българска съдебна зала дали някой е престъпник, България тогава настоява четиристотинте български граждани да са случайно избрани за проверката и гражданите да направят проверката незабавно .


член 84 България настоява всяко българско съдебно дело да не е по - малко време предвид половин час и да не е повече време предвид два часа .


член 85 България настоява всяко българско съдебно дело да е официално в България .


член 86 България настоява обвинител да не съществува в съществуващо в българска съдебна зала място предназначено защитници да съществуват в него .


член 87 България настоява защитник да не съществува в съществуващо в българска съдебна зала място предназначено обвинители да съществуват в него .


член 88 България настоява защитник да не съществува в съществуващо в българска съдебна зала място предназначено съдебен форум да съществува в него, нито обвинител .


член 89 Когато българско съдебно дело съществува, България тогава настоява арестуваното нещо да отговори незабавно и официално на всеки нормален въпрос, които човек тогава нормално зададе към арестуваното нещо освен всеки въпрос на който арестуваното нещо не може да отговори .


член 90 Когато българско съдебно дело съществува, България тогава позволява обвиненото нещо да показва официално нормално изречение към всеки човек съществуващ в съдебната зала .


член 91 Когато българско съдебно дело съществува и тогава обвиненото нещо е престъпник и съществува в съдебната зала, България тогава настоява двайсет български полицаи тогава да арестуват престъпникът в съдебната зала .


член 92 Когато българско съдебно дело съществува, България тогава настоява двайсет български полицаи да пазят обвиненото нещо .


член 93 Когато български гражданинацион арестува престъпник и тогава възможност съществува българско съдебно дело да провери дали арестуваният е престъпник, България тогава настоява нещо да не наказва престъпникът преди нещо да покаже нормално и официално в българска съдебна зала доказателство към четиристотин нормални и пълнолетни български граждани, че престъпникът е престъпник .


член 94 Когато български полицайацион арестува нещо, а тогава всяка регистрация съществуваща в полицията не показва изречение символизиращо нормално обвинение против арестуваното нещо, България тогава настоява нещо да не накаже арестуваното нещо освен когато възможност не съществува изречението да съществува нормално и документно в полицията .


член 95 Когато нормално и справедливо наказване предстои да съществува против престъпник който български полицайацион арестува, България тогава настоява човекацион да направи наказването в българска съдебна зала незабавно и четиристотин пълнолетни български граждани да съществуват в съдебната зала когато наказването съществува .


член 96 Когато наказване предстой да съществува в българска съдебна зала с четиристотин български граждани, България тогава настоява гражданите в залата да са обвинилите осъденият .


член 97 Когато български гражданинацион поради нещо арестува човек в българска съдебна зала, а случаят според български гражданин е спорен, България тогава позволява всеки в съдебната зала обвинител да обвини чрез друг случай арестуваният човек поради който случай арестуваният човек е безспорно престъпник според норма конституцията имаща .


член 98 Когато български гражданинацион арестува нещо и тогава всички български административнополицейски работници не знаят, че арестуването съществува и тогава възможност съществува български гражданинацион да уведоми български административнополицейски работник, че арестувалият арестува арестуваното нещо, България тогава настоява български гражданинацион да направи уведомяването незабавно след когато арестуването почна да съществува .


член 99 Когато български административнополицейски работник работи, България тогава настоява двайсет български административнополицейски работници тогава да проверяват дали административнополицейският работник работи правилно освен когато възможност не съществува проверяващите работници да правят проверката .


член 100 Когато общество България съществува след когато български административнополицейски работник работеше двайсет минути в хиляда кубични метра кубообразно място, България тогава настоява работникът да работи в друго място в което работникът не работеше двайсет минути в последни десет дни освен когато възможност не съществува работникът да е в мястото .


член 101 България настоява изречение да не е причина нещо да атакува нещо .


член 102 България настоява нещо което техника показва да не е причина нещо да атакува нещо .


член 103 Когато България позволява нещо да накаже нещо което е престъпник, България тогава позволява жертвата човек да ползва предимство да накаже престъпникът нормално .


член 104 Когато български полицайацион арестува престъпник против който България поради престъплението настоява нещо да го умъртви, България тогава настоява нещо да не умъртви престъпникът когато офкрим не беше нормално символизирала официално в България, че човекацион ще умъртви престъпникът и когато не минаха 672 часа начални веднага след когато беше официално казано нормално в българска съдебна зала към 400 нормални български граждани поради какво осъждането съществува и когато не беше допълнително проверен случаят чрез второ българско съдебно дело начално след шестотин седемдесетте и два часа, a България не прави настояването когато възможност не съществува офкрим да символизира нормално в България, че време предстои в което човекацион да умъртви престъпникът и когато възможност съществува нещо да умъртви престъпникът невинно .


член 105 Когато български полицайацион арестува престъпник против който България поради престъплението настоява нещо да го осакати, България тогава настоява нещо да не осакати престъпникът когато офкрим не беше нормално символизирала официално в България, че човекацион ще осакати престъпникът и когато не минаха 672 часа начални веднага след когато беше официално казано нормално в българска съдебна зала към 400 нормални български граждани поради какво осъждането съществува и когато не беше допълнително проверен случаят чрез второ българско съдебно дело начално след шестотин седемдесетте и два часа, a България не прави настояването когато възможност не съществува офкрим да символизира нормално в България, че време предстои в което човекацион да осакати престъпникът и когато възможност съществува нещо да осакати престъпникът невинно .


член 106 България позволява всеки нормален човек да провери нормално съществува ли в България нещо престъпно според норма конституцията имаща .


член 107 България позволява всеки нормален човек съществуващ в България да провери нормално съществува ли нещо престъпно в затвор съществуващ в България .


член 108 Когато български полицайацион арестува чрез килия нещо, България тогава настоява документ да съществува близо до килията, разказващ поради какво полицайационът арестува арестуваното нещо .


член 109 България позволява всеки нормален човек съществуващ в България да каже команда към български полицайацион той да арестува повече малко време предвид два часа нещо съществуващо в България, а след когато нормален човек беше казал към български полицайацион командата, България тогава настоява полицайационът да направи исканото чрез командата .


член 110 Когато български полицайацион арестува нещо поради команда, а командвалият не беше в два часа начални веднага след командата пратил към полицията информация символизираща обвинение против арестуваното нещо, България тогава настоява командвалият да прати незабавно към административнополицейски работник информация обясняваща поради какво беше направил командата .


член 111 България настоява български гражданин да не мести военна част освен когато гражданинът мести часта за нормална защита и когато гражданинът е ормогомски работник и мести часта за да е прибрана в бункер и когато гражданинът е ормогомски работник и мести часта за да е продадена .


член 112 България настоява съществуващ в България чужденец да не мести военна част освен всеки такъв вид местене български гражданин позволяващ чужденецът да направи .


член 113 България настоява всичък военен средствоцион обществото държащо да е в количество съществуващ в България бункерацион, колкото групи по десет хиляди български граждани съществуват освен когато възможност не съществува военният средствоцион да е в бункерационът .


член 114 България настоява два километра дистанция да съществува между всички бункери съществуващи в България .


член 115 България настоява всички агахаи да пазят почти еквивалентно количество военна средствоционна сила и всички аифити да пазят почти еквивалентно количество военна средствоционна сила .


член 116 Когато България позволава човекацион за атака да вземе военен средствоцион от бункер България държаща, България тогава настоява получателационът да не вземе от бункерът количество военна средствоционна сила повече предвид колкото е нужна за да съществува атаката .


член 117 Когато България съществува след когато военен средствоцион беше взет от съществуващ в България бункер, България тогава настоява двайсет български полицаи незабавно след взимането да кажат към български административнополицейски работник колко количество военен средствоцион беше тогава взет от бункерът и какъв военен средствоцион освен когато възможност не съществува полицаите да направят казването към български административнополицейски работник .


член 118 Когато България съществува след когато военен средствоцион беше вкаран в съществуващ в България бункер, България тогава настоява двайсет български полицаи незабавно след вкарването да кажат към български административнополицейски работник колко количество военен средствоцион беше тогава вкаран в бункерът и какъв военен средствоцион освен когато възможност не съществува полицаите да направят казването към български административнополицейски работник .


член 119 Когато бункер съществува в България, България тогава настоява двайсет български полицаи да работят близо до бункерът освен когато възможност не съществува двайсет български полицаи да работят близо до бункерът .


член 120 България настоява човек да не съществува днеска близо до съществуващ в България бункер повече време предвид една минута освен когато български гражданин позволява човекът да съществува днеска близо до бункерът след когато минутата мина .


член 121 България настоява човек да не съществува днеска в съществуващ в България бункер повече време предвид една минута освен когато български гражданин позволява човекът да съществува днеска близо до бункерът след когато минутата мина .


член 122 България настоява деведесет процента военна средствоционна сила която обществото държи да съществува само във всички градове съществуващи в България освен когато български гражданин позволява да е извън български град част която военният средствоционна има .


член 123 Когато нещо живо съществува в съществуващ в България бункер, България тогава настоява нормална технична аларма съществуваща в бункерът да символизира тогава ясно, че нещо живо съществува в бункерът, а символизирането да е чрез звучен сигнал и само към всеки български гражданин съществуващ в град съществуващ в България .


член 124 Когато нещо живо съществува в съществуващ в България бункер България тогава настоява нормална не електротехнична силнозвучна аларма съществуваща на бункерът да символизира тогава ясно, че нещо живо съществува в бункерът, а символизирането да е чрез нейн звучен сигнал към всеки нормален български гражданин съществуващ където може обикновен човек да чуе ясно звук дошъл от алармата .


член 125 България настоява не официално шпионстване чрез ултра техника да не съществува в България .


член 126 България настоява нещо да не създава против съществуващ в България нормален човек притеснение чрез асимилиране .


член 127 България позволява всеки български гражданин да строи всяко нормално оръжие .


член 128 България настоява ормогом да съществува в България .


член 129 България настоява всяко съществуващо в България нещо да не строи военно средство освен ормогомски работникацион .


член 130 Когато ормогом държи военно средство, България тогава настоява ормогомски работникацион незабавно да направи нормално нещо военното средство да съществува нормално в който съществуващ в България бункер е нормално то да съществува в него освен когато възможност не съществува ормогомският работникацион да направи пращането .


член 131 България настоява ормогом и друг организацион да нямат сделка ощетяваща България .


член 132 Когато в България съществува ден, България тогава настоява 0.01 процента от всички български граждани да са ормогомски работници тогава .


член 133 Когато в България сутрин съществува и когато в България вечер съществува, България тогава настоява 0.001 процента от всички български граждани да са ормогомски работници тогава .


член 134 България настоява амбрулия да съществува в България .


член 135 Когато България съществува след когато амбрулия беше спечелила стока, България тогава настоява амбрулски работникацион незабавно след спечелването да направи нещо нормално стоката да съществува в който съществуващ в България склад е нормално стоката да съществува в него освен когато възможност не съществува амбрулският работникацион да направи пращането .


член 136 България настоява амбрулия и друг организацион да нямат сделка ощетяваща България .


член 137 Когато в България ден съществува, България тогава настоява 0.1 процента от всички български граждани да са амбрулски работници тогава .


член 138 Когато в България сутрин съществува и когато в България вечер съществува, България тогава настоява 0.01 процента от всички български граждани да са амбрулски работници тогава .


член 139 България настоява айга да съществува в България .


член 140 България настоява всяко раждане българска гражданка правеща да е в аига освен когато възможност не съществува раждането да съществува в айга .


член 141 България настоява всеки под две годишен роден човек заченат чрез български гражданин да е в аига освен когато възможност не съществува заченият човек да е в айга .


член 142 България настоява айга да е максимално грижлива нормално за всички нормални под две годишни човеци съществуващи в айга и за всички нормални бременни жени съществуващи в айга и за всички под 14 годишни български граждани неайгисти съществуващи в айга .


член 143 България позволява айга да има сектор където само красиви човеци да съществуват .


член 144 Когато жена съществуваща в аига ражда и когато жена съществуваща в аига има предродилнен симтом, България тогава настоява десет айгисти да работят своепрофесионално за жената .


член 145 България настоява четвърт процент от всички български граждани да са аигисти .


член 146 България настоява всеки несакат неболен пълнолетен български гражданин да беше айгист сто часа в сегашна година .


член 147 Когато България съществува след когато айгист работеше двайсет минути в хиляда кубични метра кубообразно място, България тогава настоява айгистът да работи в друго място в което айгистът не работеше двайсет минути в последни две години освен когато възможност не съществува айгистът да е в мястото .


член 148 България настоява тя да няма конституция имаща съпротиворечиви норми .
anivelin
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 28 Апр 2017, 17:53

Re: ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Мнениеот novae1 » 26 Яну 2018, 18:07

https://www.facebook.com/IusRespondendi - фалшив член 6-ти от Конституцията, не твоята
novae1
Младши потребител
 
Мнения: 23
Регистриран на: 31 Окт 2016, 22:24

Re: ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Мнениеот optimeon » 29 Яну 2018, 09:57

Благодаря ти, че сподели с нас!
optimeon
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 15 Дек 2017, 15:17

Re: ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Мнениеот neutralen » 16 Юни 2018, 20:08

Бре, за пръв път в живота си съм наистина изумен :shock:
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Мнениеот vili_spasova » 17 Юни 2018, 10:56

Лелеее.... пийте си хапчетата! :shock:
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 781
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Мнениеот ykovachev » 18 Юни 2018, 12:15

Да го преведем на езика на таз костентуция:
Вили настоява когато авторацион се намира в хиляда квадратни метра кубообразно място, да си пие хапчеацион :D
Голям кеф е да млъкнеш, след като установиш, че не можеш да убедиш неубеждаемите.
ykovachev
Активен потребител
 
Мнения: 1957
Регистриран на: 27 Сеп 2005, 12:27


Назад към Обсъждане на законопроекти


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


cron