начало

МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади

Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот vasillll » 22 Апр 2015, 09:41

Здравейте,

В блока, в който живея, учредиха Сдружение на Собствениците във връзка със санирането. При учредяването и регистрацията в Агенцията по Вписванията и в общината ме сложиха като "Председател на Контролният съвет". Въпросът ми е дали това е легално предвид, че:

Не съм собстеник и не присъствам в книгата на етажната собственост.
Нямам пълномощно от собсвеника на апартамента, в който живея (намира се в същия блок) - собственикът ми е баща.
Постоянният ми адрес е във въпросния блок.

Не знам дали членовете на контролния съвет (вкл. Предсетдателя) трябва задължително да са собственици?

В нормативната уредба не намирам конкретен отговор на този въпрос (може да не съм го видял) - http://so-vazrajdane.dir.bg/Uploads/Pro ... ujenie.pdf

Благодаря Ви предварително!

Поздрави,
Васил
vasillll
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2015, 09:22

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот lakavitsa » 22 Апр 2015, 13:42

За сведение на четящите повечето сгради ЕС /в Бг/ нямат книга на собствениците. От 26 07 2011 съгл. ЗУЕС /вижте кои от членовете в него, ЗУЕС, свързан с избора на управителни и контролни органи/ може да бъде избиран за член на КС или контрольор. Според ЗУЕС всеки който живее в блока, или вход в него, може да бъде избиран за член не УС или КС на Сдружение или Общо събрание на собствениците /като структура/. Никой засега, все още, не контролира дали структурата на ЕС в съответните сгради са се снабдили със споменатат по-горе книга.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 674
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот vasillll » 22 Апр 2015, 19:07

Здравейте отново,

Ето това е алинеята, по която не мога да се ориентирам и смятам за неясна. Ще рече ли, че по нея, ако не си собственик и нямаш пълномощно от такъв, нямаш право да си председател на Контролния съвет, дори и да имаш постоянен адрес в същата сграда.

Чл. 24. (7) Членове на контролния съвет могат да бъдат само собственици, които не са в роднинска връзка помежду си, както и с членовете на управителния съвет, по права линия или по съребрена линия до втора степен.

Изваден от http://pravoto.com/site/zakonodatelstvo ... enost-zues

Поздрави,
vasillll
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2015, 09:22

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот lakavitsa » 22 Апр 2015, 22:41

(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Член на контролния съвет, контрольор или касиер [b]може да бъде собственик или ползвател,[/b] който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.

ТОВА КОЕТО ЦИТИРАТЕ Е МОЖЕ БИ ЗУЕС ПРЕДИ ПРОМЯНАТА / ИЗМЕНЕНИЕТО ОТ 26 07 2011 БР. 57 НА ДВ, КЪДЕТО ПИШЕ, ЧЕ ЧЛЕНОВЕ МОГАТ ДА СА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ позватели. Не съм юрист, а просто дълги години управител.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 674
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот vasillll » 23 Апр 2015, 19:27

Аз не съм нито ползвател (не съм под наем), нито собственик - само обитател се водя (на база, че съм с постоянен адрес във въпросната сграда). Баща ми е собственик.

Въпреки това са ме сложили председател на Контролната комисия - и това е минало през Агенцията по Вписванията и общината. Не знам как да го коментирам. Благодаря ти "lakavitsa" за отговорите досега!

Според теб и от опита ти това финално няма как да е легално нали?

Поздрави,
Васил
vasillll
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2015, 09:22

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот lakavitsa » 24 Апр 2015, 09:22

Започвам с изричната уговорка, че тия назначения, поне на практика, в повечето случаи, в бг, почти не се контролират. В тоя ред на мисли, колко пъти в годината посещавате въпросната сграда в режим на ет. собственост? За да се види дали сте ползвател или не.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 674
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот vasillll » 24 Апр 2015, 22:34

Живея постоянно в сградата в режим на етажна собственост. Но нито съм собственик, нито наемател, нито имам пълномощно от баща ми (който е собственик) - просто живея там и съм с постоянен адрес на същото място. Честотата на посещение има ли отношение? Каква е дефиницята на ползвател?
vasillll
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2015, 09:22

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот georgiev_sfbg » 26 Апр 2015, 02:41

vasillll написа:Живея постоянно в сградата в режим на етажна собственост. Но нито съм собственик, нито наемател, нито имам пълномощно от баща ми (който е собственик) - просто живея там и съм с постоянен адрес на същото място. Честотата на посещение има ли отношение? Каква е дефиницята на ползвател?

:idea: :arrow: По смисъла и съгл. ЗУЕС, Вие, сте ОБИТАТЕЛ.

ЗУЕС - § 1. По смисъла на този закон:
5. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) "Обитатели" са физически или юридически лица, които не са собственици или ползватели на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, но пребивават в тях на друго правно основание.
6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) "Ползватели" са физически или юридически лица, които притежават вещно право на ползване върху чужда вещ, самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост.

vasillll написа:Здравейте,

В блока, в който живея, учредиха Сдружение на Собствениците във връзка със санирането. При учредяването и регистрацията в Агенцията по Вписванията и в общината ме сложиха като "Председател на Контролният съвет". Въпросът ми е дали това е легално предвид, че:

Не съм собстеник и не присъствам в книгата на етажната собственост.
Нямам пълномощно от собсвеника на апартамента, в който живея (намира се в същия блок) - собственикът ми е баща.
Постоянният ми адрес е във въпросния блок.

Не знам дали членовете на контролния съвет (вкл. Предсетдателя) трябва задължително да са собственици?

В нормативната уредба не намирам конкретен отговор на този въпрос (може да не съм го видял) - http://so-vazrajdane.dir.bg/Uploads/Pro ... ujenie.pdf

Благодаря Ви предварително!

Поздрави,
Васил


:idea: :arrow: Като ОБИТАТЕЛ, НЯМАТЕ ПРАВО, да бъдете Член и Председател на Контролния съвет на Сдружение на собствениците, както и Контролъор на Сдружение на собствениците!

:idea: :arrow: Член (Председател) на Контролния съвет на Сдружение на собствениците, както и Контролъор на Сдружение на собствениците, може да бъде само собственик! (Чл.35, ал.(7) от ЗУЕС)

:idea: :arrow: След като сте избран за Член на Контролния съвет - на Сдружението на собствениците, решението на събранието е незаконосъобразно и от своя страна, всеки собственик, може да иска отмяната му по съдебен ред. Молбата се подава пред Районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от оповестяването на решението по реда на чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС. (Чл.40, ал.(1) и (2) от ЗУЕС)
И не на последно място, като НЕсобственик, който е Член (Председател) на Контролния съвет на Сдружението на собствениците, всички решения при взимането на които сте участвали и ще участвате - са нищожни, нямат правна стойност и не пораждат правни последици!
В бъдеще (например), това би имало огромно значение, при отнасянето на въпроси касаещи етажната собственост, за решаване по съдебен ред от Съда (и това би бил най-малкия Ви проблем, относно последиците за Вас и етажната собственост от финансово естество, касаещи финасови взаимоотношения с други юридически лица, в т.ч. общините и държавата, по време на процесния период), стига някой да се "досети", че като НЕсобственик, сте избран за Член (Председател) на Контролния съвет на Сдружението на собствениците.
(Пример: Националната правителствена програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.)
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот vasillll » 28 Апр 2015, 12:17

Проблемът е, че 30 дневния срок е отминал и един вид са ми го натресли малко това нещо. Аз мога ли сам да нулирам моята функция в контролния съвет без това да има негативни последици за мен и сдружението?

Нещата по договора с общината до колкото разбирам вече са финализирани. Страх ме е да не пострада кооперацията и да не ни върне в начален етап по проекта за санирането. Какви са вариантите и има ли вратичка, през която това да се узакони по някакъв начин и да нямаме финансови и други проблеми за мен и съседите?

Грешката е направена неволно вярвам от председателя на сдружението. Минало е при всички почти инстанции.
Моля за съвет.
vasillll
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2015, 09:22

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот lakavitsa » 28 Апр 2015, 14:46

А другият 30-дневен срок отминал ли е, срокът който е валиден за лица които са под определена възраст, напр. 6 години, или са пребивавали по-малко от 30 дни в етажната единица, с уважение към написаното от Георгиев. Затова и попитах за това колко дни в годината сте посетили апартамента, ако изобщо сте го направили? дори и като гост. Питам покрай този казус и за това.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 674
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот vasillll » 30 Апр 2015, 09:54

Живея, във въпросната сграда. Имам постоянен адрес там също. :(
vasillll
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2015, 09:22

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот georgiev_sfbg » 30 Апр 2015, 18:45

vasillll написа:Проблемът е, че 30 дневния срок е отминал и един вид са ми го натресли малко това нещо. Аз мога ли сам да нулирам моята функция в контролния съвет без това да има негативни последици за мен и сдружението?

Нещата по договора с общината до колкото разбирам вече са финализирани. Страх ме е да не пострада кооперацията и да не ни върне в начален етап по проекта за санирането. Какви са вариантите и има ли вратичка, през която това да се узакони по някакъв начин и да нямаме финансови и други проблеми за мен и съседите?

Грешката е направена неволно вярвам от председателя на сдружението. Минало е при всички почти инстанции.
Моля за съвет.


vasillll написа:Живея, във въпросната сграда. Имам постоянен адрес там също. :(


:idea: :arrow: Незнанието на законите, не оправдава нарушителите!

П.П. ...До колкото разбирам, търсите вариант "вратичка" (както се изразявате Вие), при която (метафорично): и агнето да остане цяло, и вълка - сит? - ...Този въпрос, оставям без коментар!

:idea: :arrow: Задължително се консултирайте с адвокат по случая!

:idea: :arrow: Апропо, Вие лично, присъствахте ли на въпросното Учредително събрание на Сдружение на собствениците, на което бяхте избран за Член на Контролния съвет на Сдружението на собствениците и какво е отразено по този въпрос в Протокола?
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот vasillll » 01 Май 2015, 12:45

Не съм присъствал на Учредителното събрание. Не присъствам и в протокола - там се подписват до колкото знам само собствениците или упълномощените от тях.

Председателя на сдружението при учредяването в Агенцията по вписванията ми поиска ЕГН по тел. Причината според него е, че съм млад и енергичен и може да съм полезен в проекта със санирането, бидейки член/председател на Контролния съвет. Аз тогава го попитах дали това не е в противовес на факта, че само живея там без да имам собственост, но той отговори, че това е про-форма и няма такова изрично изискване. Наивно може би от моя страна, че повярвах.

Не мога ли да "поддам оставка" и на мое място да бъде "назначен" собственик? В закона предполагам съществува такава възможност.
vasillll
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2015, 09:22

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот georgiev_sfbg » 01 Май 2015, 18:39

vasillll написа:Не съм присъствал на Учредителното събрание. Не присъствам и в протокола - там се подписват до колкото знам само собствениците или упълномощените от тях. ...

:idea: :arrow: Това, че не сте присъствали на Учредителното събрание, е добра новина! Поискайте от Председателя на Управителния съвет на Сдружението на собствениците, да Ви предостави, заверен екземпляр (ксерокопие) от Протоколът от Учредителното събрание и приетото Споразумение за създаване на сдружението. (Би било добре, да разполагате с тях!)

vasillll написа:...Председателя на сдружението при учредяването в Агенцията по вписванията ми поиска ЕГН по тел. Причината според него е, че съм млад и енергичен и може да съм полезен в проекта със санирането, бидейки член/председател на Контролния съвет. ...

ЗУЕС - Чл. 35. (3) Членовете на контролния съвет избират от своя състав председател.
:idea: :arrow: Присъствахте ли на заседанието на Контролния съвет на Сдружението на собствениците, на което сте избран за Председател? Разполагате ли с Протокола от това заседание на Контролния съвет, на което сте избран за Председател? Въоще имало ли е такова заседание и кой, как и по какъв ред Ви уведоми, че сте избран за Председател на Контролния съвет на Сдружението на собствениците?

vasillll написа:...Не мога ли да "поддам оставка" и на мое място да бъде "назначен" собственик? В закона предполагам съществува такава възможност.

...Малко ИНФО:
ЗУС - Чл. 30. (1) При промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението се прехвърля на новия собственик.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства за обновяване на сградата или части от нея.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи по проекта по ал. 2, но не по-рано от 5 години от приключването им. Членството се прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя).
ЗУЕС - Чл. 36. (1) Сдружението на собствениците се прекратява:
1. с решение на общото събрание;
2. при погиване на сградата или отделния вход в режим на етажната собственост;
3. с изтичане на срока, за който е учредено;
4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) когато делът на представените идеални части спадне под изискуемия по чл. 25, ал. 3 или 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато е одобрен проект за усвояване на средства по чл. 25, ал. 1, сдружението може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи, но не по-рано от 5 години от приключването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Управителният съвет (управителят) в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството по ал. 1 подава заявление в общинската администрация за заличаване на регистрацията. В случаите, когато сдружението е прекратено по решение на общото събрание, към заявлението се прилага копие от решението, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в сдружението членуват всички собственици, в двумесечен срок от прекратяване на сдружението се свиква общо събрание на собствениците. Свикването на общото събрание на собствениците се извършва по реда на чл. 12.
ЗУЕС - Чл. 37. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Ликвидацията се извършва от председателя на контролния съвет (контрольора).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П.П. ...Ето Ви един ЖОКЕР:


ЗУЕС - Чл.35. ал.(8) Мандатът на член на контролния съвет (контрольора) може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.
:idea: :arrow: За целта, изпратете Уведомително писмо (препоръчано с обратна разписка), до Председателя на Управителния съвет на Сдружението на собствениците, в което официално го уведомявате, че към датата на провеждането на Учредителното събрание, както и към днешна дата, НЕ СТЕ СОБСТВЕНИК в Етажната собственост, следствие на което и съгл. изискванията на Чл.35, ал.(7) от ЗУЕС - решението за избирането ви за Член на Контролния съвет на Сдружението на собствениците - е незаконосъобразно.
...Не предприемайте нищо друго и за в бъдеще, буквално ЗАБРАВЕТЕ (който и за каквото и да Ви търси!), че някога сте избиран за Член на Контролния съвет на Сдружението на собствениците!
...На всеки от собствениците, както и на Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на Сдружението на собствениците, може да обясните, че към датата на провеждането на Учредителното събрание, както и към днешна дата, НЕ СТЕ СОБСТВЕНИК в Етажната собственост, следствие на което и съгл. изискванията на Чл.35, ал.(7) от ЗУЕС - решението за избирането ви за Член на Контролния съвет на Сдружението на собствениците - е незаконосъобразно.


:idea: :arrow: Дръжте ме в "течение", по развитието на казуса.
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот morlin » 02 Май 2015, 08:11

И аз имам питане относно това. А дали човек живеещ под наем в сградата и с ПЪЛНОМОЩНО от собственика може да бъде контрольор или обезателно само собственик? Понеже скоро разбрах че служител на фирмата обслужваща сградата се е нанесъл под наем в апартамент на собственика на фирмата..
morlin
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 23 Апр 2015, 15:39

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот georgiev_sfbg » 03 Май 2015, 17:01

morlin написа:...дали човек живеещ под наем в сградата и с ПЪЛНОМОЩНО от собственика може да бъде контрольор или обезателно само собственик? ...

За Сдружение на собствениците - САМО СОБСТВЕНИК!
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот georgiev_sfbg » 03 Май 2015, 17:13

Думата на юриста:
Рисковете от „безплатното“ саниране пред Сдруженията на собствениците

http://www.Advocati.org
(Публикуван е анализа на сайта за юридически консултации http://www.Advocati.org с незначителни съкращения)
Изображение
Национална програма на ГЕРБ за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради предвижда държавата да гарантира чрез Българската банка за развитие (ББР) международен заем в размер на 1’000’000’000 лв. за сметка на Републиканския бюджет, откъдето ще се финансира „безплатното“ саниране. Лансираното от министър Лиляна Павлова като „100% безвъмездно“ саниране ще бъде платено ведно с дължимите лихви по заема от средствата на данъкоплатците, постъпващи в бюджета. В някои случаи – както ще проследим по-долу – плащаене ще бъде дължимо и от самите собственици на имоти, за чието „безплатно“ саниране приканва министър Павлова.
Според министър Павлова „Етажната собственост само трябва да регистрира Сдружение на собствениците (…) и да заяви интереса си пред Общната“. Посоченото Сдружение на собствениците е определено в Приложение №2 „Методически указания“ към Националната програма за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) като такова, което е предназначено „за усвояване на средства от фондовете на ЕС и/ли от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/ли използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“. Оставаме с впечатлението, че единствената цел на такова Сдружение е да усвоява средства и да ремонтира и обновява сградата. Текстът възпроизвежда почти дословно чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), но пропуска следващата ал. 2 от същата разпоредба, която допълва, че „Сдружението може да извършва и други дейности, свързани с управлението на общите части на Етажната собственост“.
Пропуска се и далеч по-интересната разпоредба на чл. 9 от ЗУЕС, която определя възможните форми на управление на Етажната собственост – „Общо събрание и/ли Сдружение на собствениците“.
След като Етажната собственост може да бъде управлявана [и] чрез Сдружение на собствениците, това означава, че Сдружението ще може да осъществява всички управленски функции по чл. 8, ал. 1 от ЗУЕС, които обхващат „реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на Етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите“; веднъж създадено, Сдружението може да засегне включително и управлението на натрупаните дългове от живущите.
Последното влиза в пряко противоречие с многократните заявления на министър Павлова за невъзможността Сдруженията на етажните собственици да бъдат насочени към изпълнение на задължения на живущите. То влиза в пряко противоречие и с въпрос №1 от 28.01.2015 г. от публикуваните от МРРБ „Въпроси и отговори“ във връзка с Националната програма, формулиран така: „Има длъжници с хиляди левове дългове към „Топлофикация“. Възможно ли е държавата да си потърси парите директно чрез Сдружението и да се разхвърлят задълженията на всички собственици?“ и получил следния отговор: „Не. Сдружението се регистрира по реда на чл. 25, ал. 1. от ЗУЕС и се създава единствено за целите на получаване на помощта по Програмата“.
Както проследихме, цитираният отговор на МРРБ (и многократно повтаряните разяснения на министър Павлова) игнорират нормата на чл. 25, ал. 2 във вр. с чл. 8, ал. 1 от ЗУЕС и подвеждат бъдещите кандидати за „безплатно“ саниране.
Колко безплатно всъщност е „безплатното“ саниране, обещавано за сметка на Републиканския бюджет и нашите данъци? За да може жилищният блок да бъде саниран, Сдружението на етажните собственици трябва да сключи Договор за участие по Националната програма съгласно Приложение №10 към Методическите указания на МРРБ със своята Община. Последната се задължава по силата на чл. 4, ал.ал. 1, 2 и 4 от този Договор (1) „да предприеме всички необходими действия за сключване (…) на договор за целево финансиране [с ББР]“, [и] (2) „при одобрение на финансирането от страна на ББР да подпише от името и за сметка на доверителя (Сдружението) договора [за „безплатно“ саниране]“, като (4) „от името и за сметка на доверителя (…) усвоява суми по договора (…) и (…) оперира със средствата“.
Цитираните разпоредби задължават Общината да предприеме действия за договаряне с ББР на финансиране за санирането на сградата и ако такова бъде отпуснато, Договорът оправомощава Общината да управлява получените средства „от името и за сметка на“ Сдружението.
С други думи – Общината придобива възможност със своите правни и фактически действия да натовари със задължения Сдружението – независимо от изискването по чл. 4, ал. 4 от Договора да спазва „принципите на добро финансово управление (…) в интерес на Сдружението на собствениците за целите на обновяването на сградата“.
В такава хипотеза за Сдружението няма да има друга възможност, освен да търси обезщетение за причинените му вреди по общия ред – ако разполага с необходимия юридически и организационен ресурс, за да си потърси правата.
Изображение
В следващия чл. 5, ал. 4 от Договора дискретно е посочено едно интересно задължение на Сдружението, формулирано като „съгласие“ за това „да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на Програмата, в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност“.

Текстът с нищо не подсказва възмездния (не-безплатен) характер на задълженията, които възникват за Сдружението от тази разпоредба. За да разберем това, е необходимо цитираният текст да се разглежда в контекста на Чл. 2, ал.ал. 1-5 от Договора, според които дейностите по Националната програма включват:
(1) „установяване на техническите характеристики на сградата“;
(2) „обследване за енергийна ефективност“;
(3) „разработване на инвестиционен (…) проект“;
(4) „изпълнение на строително-монтажни работи“ (т.е. самото саниране); и
(5) „строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол“.
Преди да се стигне до „безплатното“ саниране по т. 4, е необходимо съгласно т. 1 да се установят техническите характеристики на сградата, което от своя страна препраща към чл. 169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), досежно техническите спецификации и изисквания за носимоспособност, устойчивост, безопасност и достъпност на обследваната сграда.
Ако бъдат установени недостатъци по чл. 169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ (например конструктивни проблеми или нужда от укрепване на сградата), Сдружението на собствениците трябва да извърши необходимите строително-монтажни работи за своя сметка.
Чл. 5, ал. 4 от Договора определя с една отвлечена формулировка, че Сдружението „се съгласява да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, (…) в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност“. Изразът „в това число“ създава впечатление за читателя, който не е свикнал с юридическата техника, че Сдружението се съгласява с изпълнението на дейности, насочени преди всичко към „привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност“. В действителност обаче изразът „в това число“ означава „включително, но не само“. Манипулацията ще стане очевидна, ако си припомним пълния обем от дейности, които биха могли да бъдат предложени в резултат на техническото и енергийното обследване, и които включват осигуряване на носимоспособността, устойчивостта, безопасността и достъпността на сградата съгласно чл. 169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ – дейности, които не се покриват от Националната програма но могат да бъдат изискани от Сдружението на собствениците.
Тъй като Националната програма осигурява средства единствено за установяване на технически характеристики (1), обследване на енергийната ефективност (2), разработване на проект (3), строително монтажни работи по самото саниране (4) и надзор и контрол (5), достигаме до извода, че Сдружението ще трябва да изпълни за своя сметка „предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности“ по чл. 5, ал. 4 във вр. с чл. 2, ал.ал. 1-5 от Договора и чл. 169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ. Ако Сдружението не изпълни предложените „допустими дейности“, е заплашено от разваляне на Договора от страна на Общината. При това положение Сдружението съгласно чл. 8, ал. 3, хипотеза втора от Договора „дължи възстановяване на разходите (платени или дължими) по действително извършените [до момента] дейности (…) както и дължимите неустойки по вече сключени договори“.
Това означава, че веднъж одобрено за финансиране, Сдружението на собствениците може да бъде задължено да извърши за своя сметка определени строително-монтажни работи и ако не го направи, ще бъде принудено да плати за направените констатации.
В обобщение може да се посочи, че:
(1) прокламираното от министър Лиляна Павлова „безплатно“ саниране за многофамилни жилищни сгради изобщо не е безплатно – същото ще се извърши за сметка на Републиканския бюджет и от там – за сметка на всичките данъкоплатци в България;
(2) учреденото от етажните собственици Сдружение не е ограничено само до санирането – то може да поеме цялостното управление на Етажната собственост, включително изпълнението на натрупани от отделните етажни собственици задължения за топлоенергия, електричество и др.;
(3) при сключване на Договор за „безплатно“ саниране Сдружението практически упълномощава Общината да действа директно от негово име и за негова сметка – което теоретично дава възможност да бъдат причинени вреди на Етажната собственост;
(4) преди извършването на самото „безплатно“ саниране е определено да се направи техническо и енергийно обследване на сградата и ако се констатира необходимост от укрепване, същото трябва да се финансира от Сдружението (което – ако не извърши предписаното укрепване – дължи направените до момента разходи за обследване, проектиране, строително-монтажни работи, надзор и контрол, включително начислените неустойки по сключени договори за осъществяването на тези дейности).
Изображение
Премълчаването на изброените особености и концентрирането на общественото внимание в подвеждащото понятие „безплатно“ може да доведе до редица негативни последици, тъй като – както стана дума по-горе – цената на „безплатните“ неща в крайна сметка почти винаги се плаща от икономически по-слабата страна.

***
Ентусиазмът пo санирането секна,
хората започнаха да се дърпат, не щат да стават ортаци с държавата, писа на 12 февруари в. „Марица“. Все повече собственици се отказват от участие в програмата, зачитайки се в документите и слушайки заформилите се дискусии в медиите. Хора, които на събранието за учредяване на Сдружение на собствениците бяха „за“, взеха да се дърпат, сигнализираха домоуправители.
Хората са притеснени, че никъде в документите няма „договор за безвъзмездно“. Има „за целево финансиране“.
Има и клаузи, които разубеждават много от собствениците. Ако реша да отдавам жилището си под наем или го продам, ще трябва да връщам парите за санирането, тъй като ще бъда третиран като получател на държавна помощ. В това няма нищо лошо, но само за хората, които не са вложили пари в жилищата си. Тези, които вече са санирали – сменили са дограми, ел. и ВиК инсталации, т.е. платили са си, няма как и защо да бъдат третирани като останалите, смята Стоян Иванов, един от отказалите се, за ужас на съседите си, тъй като, за да се участва в програмата, е необходимо съгласието на абсолютно всички собственици. В крайна сметка аз съм си ремонтирал имота, ако всички бяха го сторили, сега сградата щеше да е енергоефективна и да изглежда добре. Ортак с държавата не ща да ставам, обяснява мъжът.
Ако ще се укрепват панелките, ще се правят значителни вътрешни ремонти, това означава, че в жилището, а и в блока, няма да се живее за известно време. Освен това вътрешните ремонти ще са за сметка на собствениците, разбира се. Ако всички можеха да обновят жилищата си и имаха желание, блоковете нямаше да са в такова състояние. Сега си вярват, че държавата ще направи това вместо тях. Безплатен обяд няма, категоричен е младият мъж.
Преди време и министър Лиляна Павлова обясни, че тези, които откажат да се сменят инсталации и да се укрепят връзките на панелите при необходимост, ще трябва да платят вече направените разходи по техническото обследване на сградата и паспорта. А отказали се ще има заради невъзможността на си направят вътрешните ремонти.
Вместо да дава пари за изолации и дограми, каквито вече имат значителна част от панелните жилища, държавата трябваше да задължи и подпомогне собствениците да оправят общите части и асансьорите. И сега има механизми да се принудят собствениците да оправят грозните и ронещи се фасади, смятат хората по форумите, където от дни вървят разгорещени дискусии.
На всички е ясно, че санирането ще започне чак догодина, а тази само ще се обследва. Какво ще стане, ако ГЕРБ падне от власт. Дали следващото правителство ще изпълни неговото предизборно обещание. Ако програмата спре, ще връщат ли хората пари за свършеното, са въпросите, които се поставят във форумите.
Отливът не пречи на гешефтарите да бълват домоуправители на конвеир. Мениджър на етажната собственост се става за три дни, а курсът излиза между 250 и 280 лева. Обучението е разделено на две части – теория и практика, обясняват от Института за управление на програми и проекти и Българската асоциация на микропредприятията. 60 процента от времето е отделено на законовите постановки за управление на етажната собственост, а в останалото се разиграват ролеви игри и примерни ситуации, в които могат да попаднат домоуправителите в ежедневната си дейност.

http://www.vestnikataka.bg/2015/02/72263/
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот vasillll » 06 Май 2015, 10:58

А възможно ли е да впиша в това писмо просто, че "съм в невъзможност да изпълнявам функциите си на Председател на контролния съвет и в предавам поста си". Кратко, точно и ясно. Дефакто аз съм в невъзможност, бидейки само обидател. Защото в противен случай, ако го напиша дословно както предложихте не рискувам ли провалянето на целия проект и започването отначало?

Разбирам, че това, което ме съветвате е най-добре за мен, но съм отговорен и за останалите 69 апартамента в блока по някакъв начин. Този ремонт (който в момента документално е на финалната права) ще промени домовете на всички тези хора и аз не мога нехайно и егоистично поради моето недоглеждане да рискувам тяхната съдба.

В тази връзка дали сте запознат с процедурата след това писмо и решението на общото събрание каква е? Пак ли трябва да се ходи до Агенцията по вписванията, общината, банката?

В допълнение даже не съм член на сдружението - баща ми е вписан с неговия си подпис. Съответно не трябва да излизам от него, а само от Контролния съвет.

Благодаря за отделеното време!
vasillll
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Апр 2015, 09:22

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот georgiev_sfbg » 09 Май 2015, 14:04

vasillll написа:А възможно ли е да впиша в това писмо просто, че "съм в невъзможност да изпълнявам функциите си на Председател на контролния съвет и в предавам поста си". Кратко, точно и ясно. Дефакто аз съм в невъзможност, бидейки само обидател. Защото в противен случай, ако го напиша дословно както предложихте не рискувам ли провалянето на целия проект и започването отначало?

Разбирам, че това, което ме съветвате е най-добре за мен, но съм отговорен и за останалите 69 апартамента в блока по някакъв начин. Този ремонт (който в момента документално е на финалната права) ще промени домовете на всички тези хора и аз не мога нехайно и егоистично поради моето недоглеждане да рискувам тяхната съдба.

В тази връзка дали сте запознат с процедурата след това писмо и решението на общото събрание каква е? Пак ли трябва да се ходи до Агенцията по вписванията, общината, банката?

В допълнение даже не съм член на сдружението - баща ми е вписан с неговия си подпис. Съответно не трябва да излизам от него, а само от Контролния съвет.

Благодаря за отделеното време!

"Приятелю", ти искаш на кратко "и вълка да остане сит и агнето цяло" или казано още по-ясно "и к*ра до дъно, и душата в рая"! Няма как да се получи тази формула! Пред Закона (казано в най-общия смисъл на думата), всеки носи персонална отговорност за действията и постъпките си!

:idea: :arrow: Прочети статията по-горе и я осмисли, защото е много вероятно, след като я прочетеш и анализираш умствено, да ти секне ентусиазма за "безплатно" саниране!
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Председателят на Контролния съвет - НЕСОБСТВЕНИК?

Мнениеот georgiev_sfbg » 09 Май 2015, 14:07

Думата на юриста:
Рисковете от „безплатното“ саниране пред Сдруженията на собствениците

http://www.Advocati.org
(Публикуван е анализа на сайта за юридически консултации http://www.Advocati.org с незначителни съкращения)
Изображение
Национална програма на ГЕРБ за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради предвижда държавата да гарантира чрез Българската банка за развитие (ББР) международен заем в размер на 1’000’000’000 лв. за сметка на Републиканския бюджет, откъдето ще се финансира „безплатното“ саниране. Лансираното от министър Лиляна Павлова като „100% безвъмездно“ саниране ще бъде платено ведно с дължимите лихви по заема от средствата на данъкоплатците, постъпващи в бюджета. В някои случаи – както ще проследим по-долу – плащаене ще бъде дължимо и от самите собственици на имоти, за чието „безплатно“ саниране приканва министър Павлова.
Според министър Павлова „Етажната собственост само трябва да регистрира Сдружение на собствениците (…) и да заяви интереса си пред Общната“. Посоченото Сдружение на собствениците е определено в Приложение №2 „Методически указания“ към Националната програма за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) като такова, което е предназначено „за усвояване на средства от фондовете на ЕС и/ли от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/ли използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост“. Оставаме с впечатлението, че единствената цел на такова Сдружение е да усвоява средства и да ремонтира и обновява сградата. Текстът възпроизвежда почти дословно чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), но пропуска следващата ал. 2 от същата разпоредба, която допълва, че „Сдружението може да извършва и други дейности, свързани с управлението на общите части на Етажната собственост“.
Пропуска се и далеч по-интересната разпоредба на чл. 9 от ЗУЕС, която определя възможните форми на управление на Етажната собственост – „Общо събрание и/ли Сдружение на собствениците“.
След като Етажната собственост може да бъде управлявана [и] чрез Сдружение на собствениците, това означава, че Сдружението ще може да осъществява всички управленски функции по чл. 8, ал. 1 от ЗУЕС, които обхващат „реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на Етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите“; веднъж създадено, Сдружението може да засегне включително и управлението на натрупаните дългове от живущите.
Последното влиза в пряко противоречие с многократните заявления на министър Павлова за невъзможността Сдруженията на етажните собственици да бъдат насочени към изпълнение на задължения на живущите. То влиза в пряко противоречие и с въпрос №1 от 28.01.2015 г. от публикуваните от МРРБ „Въпроси и отговори“ във връзка с Националната програма, формулиран така: „Има длъжници с хиляди левове дългове към „Топлофикация“. Възможно ли е държавата да си потърси парите директно чрез Сдружението и да се разхвърлят задълженията на всички собственици?“ и получил следния отговор: „Не. Сдружението се регистрира по реда на чл. 25, ал. 1. от ЗУЕС и се създава единствено за целите на получаване на помощта по Програмата“.
Както проследихме, цитираният отговор на МРРБ (и многократно повтаряните разяснения на министър Павлова) игнорират нормата на чл. 25, ал. 2 във вр. с чл. 8, ал. 1 от ЗУЕС и подвеждат бъдещите кандидати за „безплатно“ саниране.
Колко безплатно всъщност е „безплатното“ саниране, обещавано за сметка на Републиканския бюджет и нашите данъци? За да може жилищният блок да бъде саниран, Сдружението на етажните собственици трябва да сключи Договор за участие по Националната програма съгласно Приложение №10 към Методическите указания на МРРБ със своята Община. Последната се задължава по силата на чл. 4, ал.ал. 1, 2 и 4 от този Договор (1) „да предприеме всички необходими действия за сключване (…) на договор за целево финансиране [с ББР]“, [и] (2) „при одобрение на финансирането от страна на ББР да подпише от името и за сметка на доверителя (Сдружението) договора [за „безплатно“ саниране]“, като (4) „от името и за сметка на доверителя (…) усвоява суми по договора (…) и (…) оперира със средствата“.
Цитираните разпоредби задължават Общината да предприеме действия за договаряне с ББР на финансиране за санирането на сградата и ако такова бъде отпуснато, Договорът оправомощава Общината да управлява получените средства „от името и за сметка на“ Сдружението.
С други думи – Общината придобива възможност със своите правни и фактически действия да натовари със задължения Сдружението – независимо от изискването по чл. 4, ал. 4 от Договора да спазва „принципите на добро финансово управление (…) в интерес на Сдружението на собствениците за целите на обновяването на сградата“.
В такава хипотеза за Сдружението няма да има друга възможност, освен да търси обезщетение за причинените му вреди по общия ред – ако разполага с необходимия юридически и организационен ресурс, за да си потърси правата.
Изображение
В следващия чл. 5, ал. 4 от Договора дискретно е посочено едно интересно задължение на Сдружението, формулирано като „съгласие“ за това „да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на Програмата, в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност“.

Текстът с нищо не подсказва възмездния (не-безплатен) характер на задълженията, които възникват за Сдружението от тази разпоредба. За да разберем това, е необходимо цитираният текст да се разглежда в контекста на Чл. 2, ал.ал. 1-5 от Договора, според които дейностите по Националната програма включват:
(1) „установяване на техническите характеристики на сградата“;
(2) „обследване за енергийна ефективност“;
(3) „разработване на инвестиционен (…) проект“;
(4) „изпълнение на строително-монтажни работи“ (т.е. самото саниране); и
(5) „строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол“.
Преди да се стигне до „безплатното“ саниране по т. 4, е необходимо съгласно т. 1 да се установят техническите характеристики на сградата, което от своя страна препраща към чл. 169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), досежно техническите спецификации и изисквания за носимоспособност, устойчивост, безопасност и достъпност на обследваната сграда.
Ако бъдат установени недостатъци по чл. 169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ (например конструктивни проблеми или нужда от укрепване на сградата), Сдружението на собствениците трябва да извърши необходимите строително-монтажни работи за своя сметка.
Чл. 5, ал. 4 от Договора определя с една отвлечена формулировка, че Сдружението „се съгласява да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, (…) в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност“. Изразът „в това число“ създава впечатление за читателя, който не е свикнал с юридическата техника, че Сдружението се съгласява с изпълнението на дейности, насочени преди всичко към „привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност“. В действителност обаче изразът „в това число“ означава „включително, но не само“. Манипулацията ще стане очевидна, ако си припомним пълния обем от дейности, които биха могли да бъдат предложени в резултат на техническото и енергийното обследване, и които включват осигуряване на носимоспособността, устойчивостта, безопасността и достъпността на сградата съгласно чл. 169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ – дейности, които не се покриват от Националната програма но могат да бъдат изискани от Сдружението на собствениците.
Тъй като Националната програма осигурява средства единствено за установяване на технически характеристики (1), обследване на енергийната ефективност (2), разработване на проект (3), строително монтажни работи по самото саниране (4) и надзор и контрол (5), достигаме до извода, че Сдружението ще трябва да изпълни за своя сметка „предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности“ по чл. 5, ал. 4 във вр. с чл. 2, ал.ал. 1-5 от Договора и чл. 169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ. Ако Сдружението не изпълни предложените „допустими дейности“, е заплашено от разваляне на Договора от страна на Общината. При това положение Сдружението съгласно чл. 8, ал. 3, хипотеза втора от Договора „дължи възстановяване на разходите (платени или дължими) по действително извършените [до момента] дейности (…) както и дължимите неустойки по вече сключени договори“.
Това означава, че веднъж одобрено за финансиране, Сдружението на собствениците може да бъде задължено да извърши за своя сметка определени строително-монтажни работи и ако не го направи, ще бъде принудено да плати за направените констатации.
В обобщение може да се посочи, че:
(1) прокламираното от министър Лиляна Павлова „безплатно“ саниране за многофамилни жилищни сгради изобщо не е безплатно – същото ще се извърши за сметка на Републиканския бюджет и от там – за сметка на всичките данъкоплатци в България;
(2) учреденото от етажните собственици Сдружение не е ограничено само до санирането – то може да поеме цялостното управление на Етажната собственост, включително изпълнението на натрупани от отделните етажни собственици задължения за топлоенергия, електричество и др.;
(3) при сключване на Договор за „безплатно“ саниране Сдружението практически упълномощава Общината да действа директно от негово име и за негова сметка – което теоретично дава възможност да бъдат причинени вреди на Етажната собственост;
(4) преди извършването на самото „безплатно“ саниране е определено да се направи техническо и енергийно обследване на сградата и ако се констатира необходимост от укрепване, същото трябва да се финансира от Сдружението (което – ако не извърши предписаното укрепване – дължи направените до момента разходи за обследване, проектиране, строително-монтажни работи, надзор и контрол, включително начислените неустойки по сключени договори за осъществяването на тези дейности).
Изображение
Премълчаването на изброените особености и концентрирането на общественото внимание в подвеждащото понятие „безплатно“ може да доведе до редица негативни последици, тъй като – както стана дума по-горе – цената на „безплатните“ неща в крайна сметка почти винаги се плаща от икономически по-слабата страна.

***
Ентусиазмът пo санирането секна,
хората започнаха да се дърпат, не щат да стават ортаци с държавата, писа на 12 февруари в. „Марица“. Все повече собственици се отказват от участие в програмата, зачитайки се в документите и слушайки заформилите се дискусии в медиите. Хора, които на събранието за учредяване на Сдружение на собствениците бяха „за“, взеха да се дърпат, сигнализираха домоуправители.
Хората са притеснени, че никъде в документите няма „договор за безвъзмездно“. Има „за целево финансиране“.
Има и клаузи, които разубеждават много от собствениците. Ако реша да отдавам жилището си под наем или го продам, ще трябва да връщам парите за санирането, тъй като ще бъда третиран като получател на държавна помощ. В това няма нищо лошо, но само за хората, които не са вложили пари в жилищата си. Тези, които вече са санирали – сменили са дограми, ел. и ВиК инсталации, т.е. платили са си, няма как и защо да бъдат третирани като останалите, смята Стоян Иванов, един от отказалите се, за ужас на съседите си, тъй като, за да се участва в програмата, е необходимо съгласието на абсолютно всички собственици. В крайна сметка аз съм си ремонтирал имота, ако всички бяха го сторили, сега сградата щеше да е енергоефективна и да изглежда добре. Ортак с държавата не ща да ставам, обяснява мъжът.
Ако ще се укрепват панелките, ще се правят значителни вътрешни ремонти, това означава, че в жилището, а и в блока, няма да се живее за известно време. Освен това вътрешните ремонти ще са за сметка на собствениците, разбира се. Ако всички можеха да обновят жилищата си и имаха желание, блоковете нямаше да са в такова състояние. Сега си вярват, че държавата ще направи това вместо тях. Безплатен обяд няма, категоричен е младият мъж.
Преди време и министър Лиляна Павлова обясни, че тези, които откажат да се сменят инсталации и да се укрепят връзките на панелите при необходимост, ще трябва да платят вече направените разходи по техническото обследване на сградата и паспорта. А отказали се ще има заради невъзможността на си направят вътрешните ремонти.
Вместо да дава пари за изолации и дограми, каквито вече имат значителна част от панелните жилища, държавата трябваше да задължи и подпомогне собствениците да оправят общите части и асансьорите. И сега има механизми да се принудят собствениците да оправят грозните и ронещи се фасади, смятат хората по форумите, където от дни вървят разгорещени дискусии.
На всички е ясно, че санирането ще започне чак догодина, а тази само ще се обследва. Какво ще стане, ако ГЕРБ падне от власт. Дали следващото правителство ще изпълни неговото предизборно обещание. Ако програмата спре, ще връщат ли хората пари за свършеното, са въпросите, които се поставят във форумите.
Отливът не пречи на гешефтарите да бълват домоуправители на конвеир. Мениджър на етажната собственост се става за три дни, а курсът излиза между 250 и 280 лева. Обучението е разделено на две части – теория и практика, обясняват от Института за управление на програми и проекти и Българската асоциация на микропредприятията. 60 процента от времето е отделено на законовите постановки за управление на етажната собственост, а в останалото се разиграват ролеви игри и примерни ситуации, в които могат да попаднат домоуправителите в ежедневната си дейност.

http://www.vestnikataka.bg/2015/02/72263/
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron