начало

Премиерът нареди: Ако си сам на улицата или се разхождаш в парка – без маска Премиерът нареди: Ако си сам на улицата или се разхождаш в парка – без маска

Такси и сметки за необитаем ап.??

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот aleksandyr » 24 Ное 2014, 16:17

От една година съм собственик на апартамент, който е неубитаем, и нямам достъп до асансьора в блока защотот фирма която поддържа сградата е поставила устройство с чип. Реших да настаня приятел за това намерих фирмата която поддръжа сградата, за да си купя чип... И какво разбирам ...
Аз съм им длъжник със сума от 450 лв. за такса за асансьор, такса поддръжка, такса чистачка, фонд ремонт, и някакъв пакет в които е включена и заплатата на допоуправителя, които е служител на фирмата, както и административни разходи ( за периода от които съм придобил апартамента до ден днешен). С предтекст че през 2010 когато сградата е завършена са присъствали 31 от собствениците и са взели решение независимо Живущ не живущ, всички да плащат на 100%. С което аз не съм съгласен ! Решенията на това събрание през 2010 са взети по време на старият собственик които е бил страна по договора за поддръжка. Аз никъде не фигурирам на общите събрания, нито в договор за поддръжка. И фирмата ме изнудва да платя всичко и ме заплащват със съд.

Могат ли законово да ми искат тези пари при положение че не съм страна по договор, Дом съвета не е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел. И ми искат пари за съоражение до което не съм имал достъп? Как да постъпя в ситуацията, защото нямам намерение да им плащам исканата сума.
aleksandyr
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 24 Ное 2014, 15:57

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот neutralen » 24 Ное 2014, 16:22

Става въпрос за такси. Парите не се дължат само ако живеете и ползвате съоръженията, както мислите вие. Това са такси за подръжка на ЕС. Следва да ги платите.
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот aleksandyr » 24 Ное 2014, 16:41

А това че не съм страна по договор ? На базата на какво точно могат да ме задължат да платя?
Да бъда по точен за сумата, не е само такси Това е сумата която всеки месец е различна в зависимот направените разходи на целият блок. Общата сума за ток я разделят по броя на апртаментите в блока + 22лв+плюс + фонд за ремонт (за пакет, който никой не може да ми каже точно какво представлява) има и пакет които е 22 лв ( в него са включени разходи за административни услуги и заплата на домоуправителят).

Имам ли някакви права в случаят след като доказуемо никой не е живее в апартамента? следователно не правя разходи , а искат да платя разходите на мойте съседи които ползват асансьор, ток и т.н
aleksandyr
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 24 Ное 2014, 15:57

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот georgiev_sfbg » 27 Ное 2014, 11:55

aleksandyr написа:От една година съм собственик на апартамент, който е неубитаем, и нямам достъп до асансьора в блока защотот фирма която поддържа сградата е поставила устройство с чип. Реших да настаня приятел за това намерих фирмата която поддръжа сградата, за да си купя чип... И какво разбирам ...
Аз съм им длъжник със сума от 450 лв. за такса за асансьор, такса поддръжка, такса чистачка, фонд ремонт, и някакъв пакет в които е включена и заплатата на допоуправителя, които е служител на фирмата, както и административни разходи ( за периода от които съм придобил апартамента до ден днешен). С предтекст че през 2010 когато сградата е завършена са присъствали 31 от собствениците и са взели решение независимо Живущ не живущ, всички да плащат на 100%. С което аз не съм съгласен ! Решенията на това събрание през 2010 са взети по време на старият собственик които е бил страна по договора за поддръжка. Аз никъде не фигурирам на общите събрания, нито в договор за поддръжка. И фирмата ме изнудва да платя всичко и ме заплащват със съд.

Могат ли законово да ми искат тези пари при положение че не съм страна по договор, Дом съвета не е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел. И ми искат пари за съоражение до което не съм имал достъп? Как да постъпя в ситуацията, защото нямам намерение да им плащам исканата сума.

aleksandyr написа:А това че не съм страна по договор ? На базата на какво точно могат да ме задължат да платя?
Да бъда по точен за сумата, не е само такси Това е сумата която всеки месец е различна в зависимот направените разходи на целият блок. Общата сума за ток я разделят по броя на апртаментите в блока + 22лв+плюс + фонд за ремонт (за пакет, който никой не може да ми каже точно какво представлява) има и пакет които е 22 лв ( в него са включени разходи за административни услуги и заплата на домоуправителят).

Имам ли някакви права в случаят след като доказуемо никой не е живее в апартамента? следователно не правя разходи , а искат да платя разходите на мойте съседи които ползват асансьор, ток и т.нЗУЕС - Чл. 51. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).

ЗУЕС - Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд "Ремонт и обновяване".
(2) Средствата във фонда се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.
2. други източници.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя) или на сдружението.
(4) Средствата във фонда се разходват за:
1. извършване на дейностите по чл. 48, чл. 49 и за оборудване;
2. изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата;
3. други разходи, определени с решение на общото събрание.
(5) Разпореждането със средствата от сметката по ал. 3 се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение за тяхното използване, прието от общото събрание.

:idea: :arrow: На първо време, поискайте от Председателя на Управителния съвет (или от Управителя на Етажната собственост - ако управлява еднолично), да Ви предостави заверено копие от Протокола на проведеното Общо събрание на собствениците, в който да фигурират поставените от Вас въпроси - като легитимно взети решения!

ЗУЕС - Чл. 16. (7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците, ползвателите или обитателите при поискване.

:idea: :arrow: От прочетеното до тук, мога да направя обоснован извод, че при евентуално отнасяне на проблема за решаване по Съдебен ред - не Вие, а Етажната собственост, в голяма степен ще бъде губещата страна по делото. Но за целта, се снабдете с въпросният Протокол от проведеното Общо събрание на собствениците. А ако не могат да го намерят, крият го или с две думи казано - отказват да Ви предадат екземпляр от него, следва да имате в предвид разпоредбата на Чл.56, ал.(1) от ЗУЕС и да подадете Жалба по случая до Столична община - за предприемане на необходимите мерки и вземане на нужното отношение във връзка с отказа, да Ви бъден предадено копие от протокола. ...А ако действително, са го загубили - бъдете спокоен - не могат да търсят правата си по съдебен ред!

ЗУЕС - Чл. 56. (1) Член на управителен съвет (управител), член на контролен съвет (контрольор), който наруши или не изпълни задълженията си по този закон, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.
Последна промяна georgiev_sfbg на 27 Ное 2014, 12:45, променена общо 5 пъти
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот bludniq_sin » 27 Ное 2014, 12:07

Относно неживеенето и необитаването на апартамента - трябва да се уведоми домоуправителя за това обстоятелство (за да не включва апартамента в общите разходи - и то не знам за кои точно разходи може да се изключи) до колкото знам и ако това не е направено то нямате основание да протестирате.
Moral und Gerechtigkeit haben nichts mit Rechtswissenschaft zu tun.
bludniq_sin
Потребител
 
Мнения: 955
Регистриран на: 06 Яну 2011, 14:56

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот georgiev_sfbg » 27 Ное 2014, 12:16

bludniq_sin написа:Относно неживеенето и необитаването на апартамента - трябва да се уведоми домоуправителя за това обстоятелство (за да не включва апартамента в общите разходи - и то не знам за кои точно разходи може да се изключи) до колкото знам и ако това не е направено то нямате основание да протестирате.

:idea: :arrow: Трябва да се уведоми, но само в хипотезата на Чл.51, ал.(3) от ЗУЕС, г-н "Юристе"!
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот eurolinker » 27 Ное 2014, 12:24

aleksandyr написа:От една година съм собственик на апартамент

Честито!
aleksandyr написа:А това че не съм страна по договор ? На базата на какво точно могат да ме задължат да платя?

На базата на тази норма от ЗУЕС:
Чл. 11 (4) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Приетите решения на общото събрание обвързват и нови собственици, ползватели и обитатели на самостоятелни обекти в етажната собственост.

Придобивайки х-апартамента сте придобили ex lege и някои задължения на стария собственик.
georgiev_sfbg написа:На първо време, поискайте от Председателя на Управителния съвет (или от Управителя на Етажната собственост - ако управлява еднолично), да Ви предостави заверено копие от Протокола на проведеното Общо събрание на собствениците, в който да фигурират поставените от Вас въпроси - като легитимно взети решения!

+1
Actio cum Deliberatio
eurolinker
Потребител
 
Мнения: 699
Регистриран на: 15 Яну 2010, 15:55

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот bludniq_sin » 27 Ное 2014, 12:29

:idea: :arrow: Трябва да се уведоми, но само в хипотезата на Чл.51, ал.(3) от ЗУЕС, г-н "Юристе"!


Добре г-н "Коректор" :) Приемам тактичната Ви забележка :) Не съм казал в коя хипотеза има уведомяване и както личи от поста ми не съм се ровил и не цитирам текст от закона, а споделям мнение. Ще се постарая в бъдеще, специално за Вас, всяко мнение да бъде придружено с надлежно копиран и поставен текст било то от закона или от страницата на някой правен сайт (по Ваш пример), естествено прилежно осветен от емотиконки, стрелкички и лампички :)
Moral und Gerechtigkeit haben nichts mit Rechtswissenschaft zu tun.
bludniq_sin
Потребител
 
Мнения: 955
Регистриран на: 06 Яну 2011, 14:56


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron