начало

1000 лв. глоба за кандидат за младши съдия, представил фалшиви препоръки от юристи пред ВСС 1000 лв. глоба за кандидат за младши съдия, представил фалшиви препоръки от юристи пред ВСС

Такси и сметки за необитаем ап.??

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот aleksandyr » 24 Ное 2014, 16:17

От една година съм собственик на апартамент, който е неубитаем, и нямам достъп до асансьора в блока защотот фирма която поддържа сградата е поставила устройство с чип. Реших да настаня приятел за това намерих фирмата която поддръжа сградата, за да си купя чип... И какво разбирам ...
Аз съм им длъжник със сума от 450 лв. за такса за асансьор, такса поддръжка, такса чистачка, фонд ремонт, и някакъв пакет в които е включена и заплатата на допоуправителя, които е служител на фирмата, както и административни разходи ( за периода от които съм придобил апартамента до ден днешен). С предтекст че през 2010 когато сградата е завършена са присъствали 31 от собствениците и са взели решение независимо Живущ не живущ, всички да плащат на 100%. С което аз не съм съгласен ! Решенията на това събрание през 2010 са взети по време на старият собственик които е бил страна по договора за поддръжка. Аз никъде не фигурирам на общите събрания, нито в договор за поддръжка. И фирмата ме изнудва да платя всичко и ме заплащват със съд.

Могат ли законово да ми искат тези пари при положение че не съм страна по договор, Дом съвета не е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел. И ми искат пари за съоражение до което не съм имал достъп? Как да постъпя в ситуацията, защото нямам намерение да им плащам исканата сума.
aleksandyr
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 24 Ное 2014, 15:57

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот neutralen » 24 Ное 2014, 16:22

Става въпрос за такси. Парите не се дължат само ако живеете и ползвате съоръженията, както мислите вие. Това са такси за подръжка на ЕС. Следва да ги платите.
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2634
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот aleksandyr » 24 Ное 2014, 16:41

А това че не съм страна по договор ? На базата на какво точно могат да ме задължат да платя?
Да бъда по точен за сумата, не е само такси Това е сумата която всеки месец е различна в зависимот направените разходи на целият блок. Общата сума за ток я разделят по броя на апртаментите в блока + 22лв+плюс + фонд за ремонт (за пакет, който никой не може да ми каже точно какво представлява) има и пакет които е 22 лв ( в него са включени разходи за административни услуги и заплата на домоуправителят).

Имам ли някакви права в случаят след като доказуемо никой не е живее в апартамента? следователно не правя разходи , а искат да платя разходите на мойте съседи които ползват асансьор, ток и т.н
aleksandyr
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 24 Ное 2014, 15:57

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот georgiev_sfbg » 27 Ное 2014, 11:55

aleksandyr написа:От една година съм собственик на апартамент, който е неубитаем, и нямам достъп до асансьора в блока защотот фирма която поддържа сградата е поставила устройство с чип. Реших да настаня приятел за това намерих фирмата която поддръжа сградата, за да си купя чип... И какво разбирам ...
Аз съм им длъжник със сума от 450 лв. за такса за асансьор, такса поддръжка, такса чистачка, фонд ремонт, и някакъв пакет в които е включена и заплатата на допоуправителя, които е служител на фирмата, както и административни разходи ( за периода от които съм придобил апартамента до ден днешен). С предтекст че през 2010 когато сградата е завършена са присъствали 31 от собствениците и са взели решение независимо Живущ не живущ, всички да плащат на 100%. С което аз не съм съгласен ! Решенията на това събрание през 2010 са взети по време на старият собственик които е бил страна по договора за поддръжка. Аз никъде не фигурирам на общите събрания, нито в договор за поддръжка. И фирмата ме изнудва да платя всичко и ме заплащват със съд.

Могат ли законово да ми искат тези пари при положение че не съм страна по договор, Дом съвета не е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел. И ми искат пари за съоражение до което не съм имал достъп? Как да постъпя в ситуацията, защото нямам намерение да им плащам исканата сума.

aleksandyr написа:А това че не съм страна по договор ? На базата на какво точно могат да ме задължат да платя?
Да бъда по точен за сумата, не е само такси Това е сумата която всеки месец е различна в зависимот направените разходи на целият блок. Общата сума за ток я разделят по броя на апртаментите в блока + 22лв+плюс + фонд за ремонт (за пакет, който никой не може да ми каже точно какво представлява) има и пакет които е 22 лв ( в него са включени разходи за административни услуги и заплата на домоуправителят).

Имам ли някакви права в случаят след като доказуемо никой не е живее в апартамента? следователно не правя разходи , а искат да платя разходите на мойте съседи които ползват асансьор, ток и т.нЗУЕС - Чл. 51. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).

ЗУЕС - Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд "Ремонт и обновяване".
(2) Средствата във фонда се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.
2. други източници.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя) или на сдружението.
(4) Средствата във фонда се разходват за:
1. извършване на дейностите по чл. 48, чл. 49 и за оборудване;
2. изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата;
3. други разходи, определени с решение на общото събрание.
(5) Разпореждането със средствата от сметката по ал. 3 се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение за тяхното използване, прието от общото събрание.

:idea: :arrow: На първо време, поискайте от Председателя на Управителния съвет (или от Управителя на Етажната собственост - ако управлява еднолично), да Ви предостави заверено копие от Протокола на проведеното Общо събрание на собствениците, в който да фигурират поставените от Вас въпроси - като легитимно взети решения!

ЗУЕС - Чл. 16. (7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците, ползвателите или обитателите при поискване.

:idea: :arrow: От прочетеното до тук, мога да направя обоснован извод, че при евентуално отнасяне на проблема за решаване по Съдебен ред - не Вие, а Етажната собственост, в голяма степен ще бъде губещата страна по делото. Но за целта, се снабдете с въпросният Протокол от проведеното Общо събрание на собствениците. А ако не могат да го намерят, крият го или с две думи казано - отказват да Ви предадат екземпляр от него, следва да имате в предвид разпоредбата на Чл.56, ал.(1) от ЗУЕС и да подадете Жалба по случая до Столична община - за предприемане на необходимите мерки и вземане на нужното отношение във връзка с отказа, да Ви бъден предадено копие от протокола. ...А ако действително, са го загубили - бъдете спокоен - не могат да търсят правата си по съдебен ред!

ЗУЕС - Чл. 56. (1) Член на управителен съвет (управител), член на контролен съвет (контрольор), който наруши или не изпълни задълженията си по този закон, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.
Последна промяна georgiev_sfbg на 27 Ное 2014, 12:45, променена общо 5 пъти
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот bludniq_sin » 27 Ное 2014, 12:07

Относно неживеенето и необитаването на апартамента - трябва да се уведоми домоуправителя за това обстоятелство (за да не включва апартамента в общите разходи - и то не знам за кои точно разходи може да се изключи) до колкото знам и ако това не е направено то нямате основание да протестирате.
Moral und Gerechtigkeit haben nichts mit Rechtswissenschaft zu tun.
bludniq_sin
Потребител
 
Мнения: 955
Регистриран на: 06 Яну 2011, 14:56

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот georgiev_sfbg » 27 Ное 2014, 12:16

bludniq_sin написа:Относно неживеенето и необитаването на апартамента - трябва да се уведоми домоуправителя за това обстоятелство (за да не включва апартамента в общите разходи - и то не знам за кои точно разходи може да се изключи) до колкото знам и ако това не е направено то нямате основание да протестирате.

:idea: :arrow: Трябва да се уведоми, но само в хипотезата на Чл.51, ал.(3) от ЗУЕС, г-н "Юристе"!
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот eurolinker » 27 Ное 2014, 12:24

aleksandyr написа:От една година съм собственик на апартамент

Честито!
aleksandyr написа:А това че не съм страна по договор ? На базата на какво точно могат да ме задължат да платя?

На базата на тази норма от ЗУЕС:
Чл. 11 (4) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Приетите решения на общото събрание обвързват и нови собственици, ползватели и обитатели на самостоятелни обекти в етажната собственост.

Придобивайки х-апартамента сте придобили ex lege и някои задължения на стария собственик.
georgiev_sfbg написа:На първо време, поискайте от Председателя на Управителния съвет (или от Управителя на Етажната собственост - ако управлява еднолично), да Ви предостави заверено копие от Протокола на проведеното Общо събрание на собствениците, в който да фигурират поставените от Вас въпроси - като легитимно взети решения!

+1
Actio cum Deliberatio
eurolinker
Потребител
 
Мнения: 699
Регистриран на: 15 Яну 2010, 15:55

Re: Такси и сметки за необитаем ап.??

Мнениеот bludniq_sin » 27 Ное 2014, 12:29

:idea: :arrow: Трябва да се уведоми, но само в хипотезата на Чл.51, ал.(3) от ЗУЕС, г-н "Юристе"!


Добре г-н "Коректор" :) Приемам тактичната Ви забележка :) Не съм казал в коя хипотеза има уведомяване и както личи от поста ми не съм се ровил и не цитирам текст от закона, а споделям мнение. Ще се постарая в бъдеще, специално за Вас, всяко мнение да бъде придружено с надлежно копиран и поставен текст било то от закона или от страницата на някой правен сайт (по Ваш пример), естествено прилежно осветен от емотиконки, стрелкички и лампички :)
Moral und Gerechtigkeit haben nichts mit Rechtswissenschaft zu tun.
bludniq_sin
Потребител
 
Мнения: 955
Регистриран на: 06 Яну 2011, 14:56


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron